Uvolněte kyčle a odpočiňte si u toho

10. 07. 2018


Do stavu kyčlí se promítá zatuhlost a sevřenost mysli stažené stresem a neschopností koncentrace. V rozpoložení kyčlí se odráží sedavý způsob života typický letargií, chaosem a lenivostí. Uvolněte na fyzické rovině kyčle a pracujte na tom, aby se toto uvolnění projevilo i v rovině vnitřní.

Kyčle jsou velmi důležité klouby. Bez nich by naše tělo nebylo plně funkční. Účastní se řady pohybů, pomáhají při běžně vykonávaných každodenních činnostech a jejich uvolňování se proto v józe věnuje velké množství pozornosti. A nejen kvůli těmto aspektům plynoucím z roviny fyzické, ale i těm, které pocházejí odněkud z hloubky – z našeho nitra. Uvolnění kyčlí znamená volný tok životadárné energie, svobodu, volnost a čistou a jasnou dechovou dráhu.

Prodýchejte kyčle

Zahajte praxi v sedu se založenýma nohama tak, jak je vám to pohodlné. Zavřete oči a obraťte pozornost k dechu a dráze, kterou v těle vykonává. Pošlete dech do oblasti kyčlí a vnímejte, jaké dechové pohyby se zde projevují. Cítíte zde dech? Uvolněte se. Nesnažte se usilovně něco zaznamenat. Jen sledujte. A dýchejte. Jakmile přestane být sed pohodlný, prohoďte nohy a postupujte stejně. Pozornost veďte k dechu, k oblasti kyčlí a tomu, zda a jak se zde dech projevuje.

Pozdrav slunci a jezdec

Poté vykonejte 5 kol súrja namaskár. Ten má úžasnou schopnost, že protáhne svaly, které mají tendenci ke zkracování, a zároveň posílí ty, které naopak inklinují k ochabování. Kyčle samozřejmě nejsou svaly, ale i na ně pohyby prováděné při pozdravu slunci působí. Nejvýrazněji pak v poloze jezdce. Zůstaňte po posledním opakování stát nahoře, s nohama u sebe, rukama podél těla a dlaněmi obrácenými vpřed. Oči mějte zavřené, dýchejte a nechte v sobě doznít pocity z praxe pozdravu slunce. Poté přejděte do předklonu, a odsud vykročte s nádechem pravou nohou vzad do polohy jezdce. Otevřete hrudník, pánev protlačujte dopředu a dolů, a pohled směřujte před sebe. Jezdec přeci musí vidět na cestu. Vnímejte, jak s každým výdechem pánev padá níže a kyčle se uvolňují víc a víc. Setrvejte alespoň po dobu 5 nádechů a výdechů, poté se vraťte s výdechem do předklonu a zopakujte na druhou nohu.

Pochovejte nohu jako dítě

Posaďte se. Levou nohu pokrčte, aby pata směřovala k hrázi. Pravou nohu uchopte, jako kdyby to bylo miminko. Koleno máte v loketní jamce pravé ruky, chodilo v loketní jamce ruky levé. Prsty obou rukou jsou propletené a opírají se o boční vnější stranu lýtka pravé nohy zhruba v jeho půlce. Představte si, že opravdu chováte dítě. S nádechem pohněte nohou doprava, s výdechem doleva. Zopakujte alespoň 10x a poté v obou krajních polohách prodýchejte. Zopakujte i s druhou nohou.

Uvolnění a dvojitý holub

Obě nohy natáhněte. Pravou pokrčte a její patu vložte do levého třísla. S nádechem zatlačte pravou dlaní do vnitřní strany pravého kolene směrem k zemi, s výdechem nohu přitáhněte k trupu. Opakujte alespoň 10x a poté obě krajní polohy prodýchejte. Vyměňte nohy.

Přejděte do nácviku polohy dvojitého holuba. Nohy na sebe položte tak, aby byla levá vespod a pravá nahoře. Pravé koleno je nad levým kotníkem, pravý kotník nad levým kolenem. To je konečná poloha, která by neměla být nepříjemná ani extrémně bolestivá. Čím blíže tříslům budou chodidla, tím bude poloha méně náročná. Upravte tedy podle toho, jak se cítíte. Prodýchejte a opřete se lokty o kolena, prodýchejte i tuto polohu. Postupte dále a zkuste se dostat rukama – dlaněmi, předloktími – na zem. Zkuste na zem položit čelo, ale pozor, hýždě nezvedejte ze země. Prodýchejte a stejnou cestou se vraťte zpět. Pořád si opakujte, že přes bolest cesta nevede.

Dítě a šavásana

Sedněte si na paty, kolena odtáhněte od sebe trochu více než na šíři boků. Položte čelo na zem, paže před hlavu. Dýchejte do břicha. Přesuňte se do šavásany a nechte v sobě doznít pocity z uplynulého cvičení.

 

  • autor: Kateřina Lukášová
  • foto: Shutterstock.com

Jóga Dnes Konference
Energy Studio jd
JógaMarket