BLESKOVĚ
Cvičební sestavy 11. 07. 2017 PDF Tisk

Uvolnění pánve

Není pánev jako pánev. Jedna se stěží zahřeje, druhá připaluje. Řeč samozřejmě není o nástroji k výrobě gastronomických laskomin, ale pánvi naší, lidské. 

Uvolnění pánve

Pánev se jako celek skládá z dvou kostí pánevních, kosti sakrální, sedací a stydké, z kostrče a kyčelní kosti. Je úložištěm mnoha klíčových orgánů rozmnožovací a vylučovací soustavy, jako i oporou výše uložených anatomických struktur. Jógová fyziologie do této oblasti navíc situuje dvě první čakry – múladháru a svádhišthánu (byť některé školy druhou čakru lokalizují o něco výš). I proto je pánev spojována nejen s funkčností přilehlých orgánových a kosterních celků, ale také s oblastí psychiky. Mnoho lidí dnes tráví valnou většinu svého času sedavým způsobem života, což se nezřídka kdy projevuje také určitými problémy, danými nedostatečným prokrvením pánve. Nedostatečné prokrvení znamená nedostatečné okysličení, nedostatečné okysličení nedostatečnou regeneraci, nedostatečná regenerace pak mnohdy ústí v tu či onu potíž.

Spektrum problémů daných blokacemi či nedostatečným prokrvením pánve a bedrokyčlostehenní oblasti, má bohužel na svědomí smutné spektrum potíží – počínaje bolestmi beder a kyčlí, otoky nohou, vracejícími se gyno-urinálními záněty, poruchami menstruačního cyklu, hemeroidy, ochablostí svalů pánevního dna, oboustrannou neplodností, či problémy na úrovni psychiky. Může se jednat o problémy sebepřijetí a vlastní identity, sklony k závislostem nebo například o poruchy příjmu potravy.

Zdravě uvolněná a prokrvená pánev tvoří pevnou podporu strukturám, které anatomicky leží nad ní, a zároveň nepřetěžuje ani ty, které se nalézají pod její úrovní.

Nabízíme vám několik inspirací k jemné vlastní praxi:

 

CIRKULACE V PÁNVI – DECHOVÉ CVIČENÍ

Vezměte si k ruce jógový bloček (cihličku) nebo nějakou tlustší knihu (ideálně tak 10 cm), pokud bloček nemáte k dispozici.

Lehněte si na zem, na záda a knihu si vložte pod hýždě tak, aby se pánev ocitla výš, než je trup.

Třením o sebe si rozehřejte dlaně a přiložte je na pánevní oblast celou plochou. Chvilku vnímejte jen teplo proudící z dlaní do pánve.

Zkuste zcela uvolnit celé tělo, páteř, nohy, paže, hlavu i obličej.

Nadechujte nosem. Nádech jakoby začínal na temeni hlavy, proud vzduchu pomalu stékal páteří dolů na samé dno pánve, kde se rozlije jako voda.

Hluboký výdech proveďte ústy, výdech jako by sbíral z pánve veškeré napětí a vyléval je ven z těla.

Cvičte cca 5 min.

Zavřete si oči a zkuste pozorností vstoupit do pánve, vnímejte prostor kolem vás (v pánvi), je otevřený, jistý a průchozí.

 

VARIANTA SÉTU BANDHÁSANY- MŮSTKU

Lehněte si na podlahu a zkuste srovnat svá záda tak, aby byla co největší plochou na podlaze, aby pozice byla symetrická. Můžete mírně podsadit pánev, aby bedra nebyla příliš prohnutá.

Dech je uvolněný, dýchejte nosem.

Pokrčte si nohy v kolenou, chodidla umístěte na šíři boků a zatlačte je celou jejich plochou do země (opěrnými body jsou kořen palce, malíku a pata).

Natáhněte paže podél těla, roztáhněte prsty na rukou, dlaně k podlaze.

S nádechem se opřete chodidly a dlaněmi do země a jemně přizdvihněte pánev, odlepte hýždě od podlahy.

Paže i chodidla vyvíjejí tlak do země, zkuste se přitom jemně kolíbat v bocích ze strany na stranu.

Pohyb vychází spíše z chodidel než-li přímo z pánve.

Posléze se zastavte na středu, ještě silněji se zapřete chodidly a pažemi o zem a zkuste s citem zdvihnout pánev ještě výš. Neotáčejte hlavou, nenechte rozbíhat kolena, dech posílejte do pánve skrze páteřní kanál a bedra.

Pomalu uvolněte, obratel po obratli vraťte pánev na zem. Pokud cítíte napětí v bedrech, můžete obejmout pažemi kolena (nebo se chytit pod koleny) a jemně je přitáhnout k břichu.

Pokud je vaše páteř pružná a nemáte potíže se zápěstími, či bedry, můžete vyzkoušet intenzivnější variantu s podepřením hýždí dlaněmi (o zem se opírají jen lokty), spolu s tím, že chodidly „vyjedete“ na špičky. Pozor na rozjíždění kolen do stran, držte je paralelně.

 

VARIANTA SUPTA BADHAKÓNÁSANY / TITLÍ ÁSANY – MOTÝLA

Zůstaňte v lehu na zádech, spojte si chodidla a přisuňte je blíž k hýždím. Paže jsou natažené podél těla. S nádechem pomalu přibližujte kolena k sobě, až se chodidla překlopí celou plochou na zem. S výdechem kolena naopak klesají pozvolna zpět k zemi.

Dýcháte nosem. Pohyb následuje dech.

Totéž nyní proveďte s tím, že chodidla trochu více oddálíte od hýždí (s citem na kolena). Cvičíte totéž.

Až dokončíte, opřete se o paže a nárty a s nádechem mírně nadzvihněte pánev, pár centimetrů nad zem. Dýchejte do pánve a jemně jí pohybujte ze strany na stranu.

Pomalu se vraťte do lehu, natáhněte nohy a se zavřenýma očima zkuste vnímat změny v pánevní oblasti, pocit v kyčlích, spodním břiše a bedrech.

 

VARIANTA MARDŽARÍ ÁSANY – KOČKY

Přejděte na všechny čtyři. Dlaně s roztaženými prsty se nacházejí pod rameny, kolena pod kyčlemi. Zkuste narovnat záda tak, aby byla páteř co nejdelší (temeno hlavy vpřed, kostrč vzad).

Můžete zavřít oči a pozornost nechat vstoupit do pánve. Začněte kroužit pánví ve směru hodinových ručiček, od malých kroužků postupně k větším a větším, jakoby vaše sedací kosti opisovaly kružnici. Bedra se střídavě vyhrbují a prohýbají, lze si pomoci jemným zapojením svalů spodního břicha. Zopakujte 5-10 x a posléze proveďte totéž v protisměru.

Posléze se uvolněte a odpočiňte si v poloze, která je vám příjemná. Doporučuji balásanu (pozici dítěte v libovolné variantě, např. s koleny od sebe).

 

VIZUALIZACE K UVOLNĚNÍ PÁNEVNÍ OBLASTI – STIMULACE KOŘENOVÉ ČAKRY

Lehněte si na záda, můžete pokrčit nohy a opřít si kolena o sebe. Zavřete oči a vnímejte dech, který vtéká do těla temenem hlavy, proudí páteří do pánve. Představte si svoji pánev, která se spolu s dechem rozšiřuje a opět smršťuje, dýchá jako plíce.

Představte si svoji pánev jako pole nebo záhon. Vnímejte zeminu, je kyprá a lehká, provzdušněná, plná vláhy. Pozorujte jak z této vláhy vyrůstá vaše páteř, čerstvá a plná síly jako rostlina. Vnímejte, jak v této zemině klíčí kořeny, rostoucí směrem dolů, pevné a pružné, vaše kyčle a nohy. Život z této půdy pramení nahoru i dolů. Vnímejte růst v obou směrech.

 

  • autor: Barbora Hu
  • zdroj fotky: Shutterstock.com

 

Objednat předplatné