Ásany 10. 09. 2023 PDF Tisk

Utthita trikónasana (trojúhelník)

„Mysl, duše a tělo musejí být trojjediné: tři v jednom a jedno ve třech."    B. K. S. Iyengar

Utthita trikónasana (trojúhelník)

Utthita – natažený
tri – tři
kóna – úhel

Postavte se chodidly zhruba ve vzdálenosti upažení. Zadní chodidlo je otočené směrem dopředu v úhlu 45–60 stupňů. Máte-li vpředu pravou nohu, s nádechem se protáhněte za pravou paží a začněte se uklánět tak, že pravá ruka směřuje dolů k zemi a druhá paže vede nahoru, nebo podél ucha ve směru natažení celé strany trupu. Chodidla stahujte pocitově k sobě, tím zabezpečíte kolenní klouby, do kterých nebude přenesena váha. Jakmile budete ukloněni, zatlačte v zádech do pomyslné stěny za sebou. Nadechněte se, opět prodlužte páteř a s výdechem se soustřeďte na uvolnění. Zůstaňte na 5 nádechů a výdechů a opakujte na druhou stranu.

Pozor

  • Nedovolte pravé hýždi, aby se vychýlila dozadu. Je nutné tlačit tento bok (pravou hýždi) pod sebe, a tím protáhnout celá záda a vyrovnat páteř. Oblast srdce mějte zvednutou a otevřenou!
  • Nepředklánějte se. 
  • Zadní chodidlo neodlepujte od země, jinak neudržíte rovnováhu.
  • Nesnažte se položit ruku na zem za každou cenu. Důležitější je vyrovnaná (horní) strana trupu. 

 Tip

  • Dělá-li vám pohled za levou rukou problém v krční páteři, dívejte se dolů. 

Benefity: rozproudění energie v oblasti manipúra čakry, zvyšuje krevní zásobení v oblasti páteře, rozvíjí flexibilitu páteře a celého trupu, posiluje dolní končetiny, mobilizuje kyčelní klouby, stimuluje nervový systém a zmírňuje deprese. Zlepšuje trávení, chuť, aktivuje peristaltiku, a tím zmírňuje zácpu. Posiluje oblast pánevních svalů a tonizuje pohlavní orgány. Pokud pozici pravidelně praktikujete, snižuje tuk v oblasti boků a břicha. Pozice rozvíjí radost a uvolněný pocit. 

Kontraindikace: problémy se zády, zkrácené svaly stehen 

Co skrývá pozice trojúhelníku?
Spojení všeho pozemského s božským vede k harmonii propojením tří pevných stran. Propojení vrcholů trojúhelníku pomocí kružnice vytváří uzavřený kruh. Kruh života a smrti, kruh proudění energií, kruh reprezentující celistvost. Monumentálnost staveb a oblouků v architektuře. Symbol Boha v křesťanství Otec – Syn – Duch svatý, v hinduismu trojice Brahma – Šiva – Višnu, v běžném lidském životě otec –matka – dítě. To jsou linie, ve kterých se síla a pevnost trojúhelníku projevuje. 

Kvalita trojúhelníku je ve schopnosti podpírat a odolávat tlaku. Pro tvorbu ásany je důležitá výška, délka a šířka těla. Ruce a nohy jsou spojeny do jednoty provádění a propojování částí v celek. Všechny tři vrcholy tělo – mysl – duše, které se projevují v člověku cvičícím jógu, se dotýkají dokonalého kruhu a svými „přímkami“ propojí cvičence do naprosté dokonalosti. Oblouk také symbolizuje životní zdroj, energii, pránu a moc uvědomění.

  • autor: -jd-
  • zdroj fotky: Shutterstock.com

Objednat předplatné