Spolupracujeme 24. 01. 2017 PDF Tisk

Úryvek z knihy Dobrodružství života

Jóga nám pomáhá v našem každodenním životě. Ve skutečnosti je to Jóga, co nám může být v každodenním životě tou největší pomocí. Náš lidský život je plný pochybnosti, strachu a zklamání. Jóga nám pomáhá nahradit strach nezdolnou odvahou, pochybnost naprostou jistotou a zklamání zlatým úspěchem.

Úryvek z knihy Dobrodružství života

Nekonečné bohatství

Otázka: Jak byste odpověděl někomu, kdo se zeptá: „Jak duchovní život pomůže člověku na ulici – člověku, kterého víc zajímá, kde sežene chleba a jak přežije?“

Sri Chinmoy: Jestliže ho víc zajímá, jak získá chléb, znamená to, že potřebuje sílu peněz. Když bude mít peníze, bude si moci koupit chleba. My si teď musíme uvědomit, co nám pomáhá získat peníze. Je to energie, práce, síla a úsilí. To vše přichází zevnitř. Pokud člověk povede duchovní život, bude zaplavený energií. Duchovní život může inspirovat lidi z jakékoli oblasti života – může pomoci komukoli na zemi. Duchovnost, v přesném slova smyslu, slouží k dosažení realizace Boha. Pokud ale člověk nechce dojít až tak daleko, pokud chce jen jistý posun v materiálním životě, chce být bohatší, pak může používat modlitbu. Modlitba je určitou podobou duchovnosti, meditace je určitou podobou duchovnosti. Modlitba a meditace mu pomohou vydělat víc peněz a stát se bohatším. To však není skutečným cílem duchovního života. Cílem duchovního života je získat nekonečný poklad, nekonečné Světlo Nejvyššího, které je tu vždy pro nás. Jestliže ale budou běžní lidé praktikovat meditaci a modlitbu, nepřijdou o věci, které chtějí. Naopak, dostanou je v hojné míře.

Otázka: Mohu ve vnějším životě usilovat o materiální bohatství, a přesto mít ve vnitřním životě mír?

Sri Chinmoy: Jistě, musíme ale vědět, kolik materiálního bohatství je zapotřebí. Musí to odpovídat naší potřebě. Jestliže se chceme stát nejbohatším člověkem na zemi, i za to se můžeme modlit a meditovat na to. Musíme si však uvědomit, kam nás taková modlitba vede. Stane-li se z nás díky modlitbě nejbohatší člověk, budeme šťastní? Naše modlitba a meditace nám říkají jediné: Bůh je veškerou radostí. Budeme-li se k Bohu modlit, aby z nás udělal nejbohatšího člověka na zemi, může naši modlitbu vyslyšet, štěstí je ale něco dočista jiného. Když nám Bůh na tomto světě dá materiální sílu, vidíme, že tato síla peněz není to, co skutečně potřebujeme. Síla lásky, síla jednoty je to, co potřebujeme.

Můžeme být milionářem, miliardářem, ale když uvidíme, že nás lidé nemají rádi, zlomí nám to srdce. Jako žebráci budeme plakat pro lásku druhých. Avšak naše materiální síla, síla našich peněz, nám jejich lásku nezíská. Jedině síla naší lásky a síla naší jednoty si získá jejich lásku. Když se tedy modlíme k Bohu, měli bychom žádat o jediné: „Staň se Vůle Tvá.“ Je-li Boží Vůlí, aby se z někoho stal nejbohatší člověk, Bůh to zařídí. Je-li ale Boží Vůlí něco jiného, Bůh bude působit jinak. Můžeme se k Bohu modlit pro materiální sílu, musíme být ale věrní svému cíli. Přejeme si v životě skutečné štěstí? Pokud chceme v životě skutečné štěstí, musíme vědět, že materiální síla může být při objevování Boha na překážku.

 

Výběr z knihy Dobrodružství života - O Józe, meditaci a umění šťastného žití, autor Sri Chinmoy

foto: archiv vydavatele

 

Objednat předplatné