Vzdělávání 17. 11. 2023 PDF Tisk

Umění učit, to je vzdělávací program Instruktor jógy/ Yoga Teacher

Komplexní vzdělávací program INSTRUKTOR JÓGY, který začíná v 15.2.2024, je uceleným programem pro všechny, kteří se chtějí naučit učit jógu, dozvědět o hloubce jógy nebo se rozvinout v rámci vlastního seberozvoje. Je možné studovat verzi 150 hodin - akreditace MŠMT a nebo 200 hodin - akreditace MŠMT i Yoga Alliance.

Umění učit, to je vzdělávací program Instruktor jógy/ Yoga Teacher

Kurz je rozdělený do víkendů s pravidelnou pauzou mezi jednotlivými bloky z důvodu zažití probírané látky a nutnosti vlastní praxe studentů. Kurz Instruktor jógy má 150 hodinovou časovou dotaci s platnosti české licence MŠMT a možné rekvalifikace ÚP. Rozšířená varianta je 200 hodinový kurz akreditovaný mezinárodní Yoga Alliance. V rámci celkové dotace jsou počítány i nekontaktní hodiny s lektory v rámci samostudia. Z nekontaktních lekcí se zpracovávají výstupy, které obohacují studentskou praxi. Program je zakončený 2 testy (všeobecný – zdravověda, odborný – jóga) a praktickou zkouškou. Každý ze studentů vede v rámci kurzu lekce jógy, ke kterým získává cenné zpětné vazby. 

Studenti se během výuky seznámí s anatomií a fyziologi, principy řízení pohybu, filosofickými základy jógy, jako podkladem pro fyzickou i mentální praxi. V systému pančakóši hledají pochopení všech jógových technik i vlastní praxe jako cesty seberozvoje. Studenti jsou vedeni ke tvořivosti a hravosti s výcvikem ukotveným v systému dynamické jógy (powerjóga) i jemné praxe hathajógy. 

60 základních ásan, adaptace a asistence ásan, 7 pránájámických technik, 10 muder, 5 bandh, principy zdravého jógové pohybu, vývojová kineziologie, základy výživy a ájurvédy a především praxe a praxe v rámci výukových víkendů posunuje studenty vpřed na nové „učitelské“ cestě.

Hlavní důraz je kladen na didaktiku, metodiku a techniky vedoucí k umění učit jógu. Teorie je pro učitele jógy důležitá, ale praxe je zúročením a pochopením teorie, a tak každá výuková část je kombinací obojího. Příprava jógových sekvencí, jógových lekcí v dynamickém sledu a nebo přístupem hathajógy přináší studentům různé pohledy na výuku lekcí jógy. Principy jóga nidry obohacují celý systém vzdělávání a garantují vysokou kvalitu absolventů.

Garantem vzdělávacího programu Instruktor jógy je Václav Krejčík (500RYT), který předává své znalosti i svou praxi v rámci celého kurzu se svými kolegy z Power Yoga Akademie. 

Inspirujte se a jděte svou cestou.... naučíme vás nejenom teorii, ale především v praxi učit jógu a motivujeme vás na cestě seberozvoje.

Kurz instruktor jógy 150/ 200 hodin začíná 15.2.2024 a je organizovaný v Praze, v Energy Studiu.

Více informací a přihláška zde

www.poweryoga.cz

Objednat předplatné