Pránájáma a dech 21. 02. 2024 PDF Tisk

Udždžají: Tajemství a význam „vítězného dechu“

Termín „udždžají“ v sanskrtu sestává z kombinace slov jako je „vítězství“, „otroctví“, „svázání“, „vzhůru“ a „rozšiřování“. Jejich celek naznačuje pocit moci a povznesení, vypovídá o vítězství, úspěchu, dobytí nebo o získání dobytím. Doslova znamená „ten, kdo vítězí“, jedná se tedy o „dech vítězství“.

Udždžají: Tajemství a význam „vítězného dechu“

Důvodem, proč je udždžají považován za „vítězný dech“, jsou ale i fyzické aspekty jeho správného provádění – expanze břicha a hrudníku posiluje sebevědomí způsobem připomínajícím vítězného válečníka. Na hlubší, duchovnější úrovni potom udždžají znamená dosažení osvobození od otroctví. S pomocí udždžají se stáváme pánem vlastní mysli, získáváme nad ní vládu a nenecháváme se již nadále ovládat tendencemi, které z ní vycházejí. Pro typický zvuk, který praktikující při provádění udždžají vyluzuje, se tomuto dechu také říkává „dech oceánu“, protože připomíná uklidňující šum vln.

Co je dech udždžají

Jedná se o dechovou techniku, která se hodí pro jogíny všech úrovní – pro začátečníky i pokročilé – a každému přinese přesně to, co mu přinést má (jak už to s jógou a její praxí bývá). Na rozdíl od jiných forem pránájámy, jež se většinou praktikují v sedě, se dá udždžají praktikovat právě i během praxe ásan, tedy v pohybu. Udždžají uvolňuje mysl, posiluje a prohlubuje jógovou praxi. Tření vzduchu procházejícího hrdlem a plícemi vytváří vnitřní teplo a využívá maximální kapacitu plic, což má za následek vyšší přenos kyslíku: vzhledem k částečnému sevření hrdla je totiž pro dokončení nádechu vyžadováno maximální rozšíření plicních laloků a pro dokončení výdechu je zase nutné maximální stažení hrudníku a břicha.

Co technika způsobuje na fyzické úrovni

Rozšířený pohyb plic zvyšuje pohyb krve, tekutin a podněcuje nervovou i mozkovou aktivitu, což jsou děje, k nimž běžně dochází při aerobním pohybu typu běhu, svižné chůze, jízdy na kole nebo plavání, tance a dalších forem. Při praxi udždžajíje ale tělo jinak v klidu, pracujete s myslí, orgány a pohybem dechu (vzduchu) uvnitř těla a tělo fyzické tedy může odpočívat, což je mimořádně výhodné.

Menší otvor v hrdle vzniklý důsledkem stažení propouští méně vzduchu, díky čemuž dech vydrží déle, dýcháte pomaleji, hlouběji, vlivem čehož přichází propojení s parasympatickým nervovým systémem a dochází k celkovému zklidnění, ke snížení napětí v těle i v mysli. Udždžají rovněž posiluje imunitní systém, zklidňuje a omlazuje systém nervový, podporuje zdravý spánek a pomáhá redukovat chrápání a jeho negativní vlivy, pomáhá při problémech souvisejících se štítnou žlázou, s vysokým krevním tlakem a se srdcem.

Jak udždžají prohlubuje praxi jógy

Stálost, zvuk a hloubka dechu udždžají pomáhá propojit mysl, tělo i ducha s přítomným okamžikem. Toto sjednocení dodává praxi bohatost, posouvá ji na další úroveň, pomáhá kultivovat mysl a orientovat ji na život tady a teď, zvědomuje prožitky přicházející během praxe a ukotvuje naše vědomí, zároveň pomáhá uvědomit si, že pořád stojíme nohama pevně na zemi, v níž máme své kořeny, o níž se opíráme, která je naší základnou, z níž vycházíme.

Díky udždžají zůstáváme při přechodech z ásany do ásany koncentrovaní a vědomí si spojení dechu s pohybem, jinými slovy propojujeme praxi vnitřní s praxí fyzickou. Při vyloženě fyzické praxi dech zlepšuje stabilitu, umožňuje v polohách setrvat po delší dobu, podporuje vytrvalost, udržuje rytmus a usnadňuje meditaci, protože snižuje rušivé vlivy, čímž praktikujícímu dává prostor setrvat koncentrací u praxe.

Jak na praxi udždžají

Základem je sevřít zadní část krku podobně jako při šeptání. Tím dáme vzniknout jemnému, sotva slyšitelnému zvuku, jenž bývá přirovnáván k šumu oceánu. Přestože dochází ke stažení hrdla, vzduch proudí dovnitř a ven nosními dírkami, rty zůstávají jemně sevřené. Dech by měl být dlouhý a hluboký, aby se vzduch dostal ke všem buňkám v plicích. Při nádechu se plíce rozšiřují, dech proudí od pánevního dna, přes břicho a záda až ke klíčním kostem. Dýchání by mělo být jemné, přirozené, bez existence napětí v oblastí krku i kdekoliv jinde. Důležité je nepoužívat sílu a nechat dech volně plynout, aby udždžají vznikl přirozeně.

  • autorka: Kateřina Hájková
  • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné