BLESKOVĚ
Očistné techniky 30. 10. 2023 PDF Tisk

Zvedání bránice - uddíjana bandha

„Uddíjana bandha je pravým požehnáním pro lidstvo. Přináší zdraví, sílu a dlouhověkost každému, kdo ji provádí“, dodává Svámí Šivananda k praktikování uddíjana bandhy. 

Zvedání bránice - uddíjana bandha

Bandha znamená zámek, blokádu, kontrakci. Uddíjana obsahuje: ud -sanskrtský prefix nahoru, nad a „“, dajaté -což znamená „letět“. Uddíjana znamená v překladu letět vzhůru.

Podstatou bandhy je svalový stah. Stahem, nebo navozením pocitu v daném zámku, dochází ke kontrole dané dutiny. Uzávěr, který se takto vytváří, ovlivňuje člověka fyzicky, mentálně i energeticky. Reflexně vyvolává zpětné reakce organismu. Stimuluje činnost orgánů, působí na nervové uzly. Především směřuje pránickou aktivitu. Ovlivňuje fungování energetických uzlů – čaker a podporuje aktivitu vnitřního ohně a spalování.

Při praktikování se jedná o nasátí břišních orgánů do dutiny hrudní bez břišní kontrakce. Bránice a břicho se zvedají směrem k hrudníku a prána je namířena do sušumny. Letí vzhůru. Břicho zůstává stále volné a v trupu dochází k vyvolání podtlaku, který se postará o nasátí břišních orgánů bez zapojení stahu svalů břicha. 

Principem praktikování uddíjany bandhy je dobré vyprázdnění plic silným výdechem a následným provedením „falešného nádechu“ v zádrži dechu. Dojde k roztažení a rozšíření hrudníku. V hrudním koši je vyvolán podtlak provedením falešného nádechu. Bránice a břicho jsou nasáty směrem dovnitř do hrudního koše. Spolu s břichem se zvedají a nasávají vnitřní orgány. (Kdyby došlo ke stažení břišních svalů a tím i bránice, vyvinul by se podstatně větší přetlak v hrudníku, a to je chyba.) Při uddijáně se tlak přenáší přes uvolněnou bránici a způsobuje vtahování břišních orgánů směrem vzhůru. Pod vlivem atmosférického tlaku se břicho prohne směrem dovnitř, mizí a stává se plochým. Oblast pod pupíkem, vnitřní orgány, pohlavní orgány, hráz a konečník jsou taženy vzhůru a tím dochází k usměrnění pránické energie.

Provádění

Provádění uddíjany bandhy můžeme aplikovat ve stoji (pro začátečníky vhodné), nebo ve zkříženém sedu (pro pokročilé cvičence vhodné).

Ve stoji: nohy jsou cca 30-40 cm od sebe. Nohy pokrčíte v kolenech. Chvíli se věnujete plynulému nádechu a výdechu. Předkloňte se za současného hlubokého výdechu ústy (jedna z mála technik jógy, kdy k výdechu použijete ústa). Vydechněte tak, aby se plíce na maximum vyprázdnily. O stehna se zapřete rukama s prsty vtočenými dovnitř. (Podpíráte se rukama proto, abyste nedávali podnět pro zapojení břišních svalů s předklonem bez opory souvisejícím). Lokty jsou vytočeny ven, aby hrudník měl místo pro jeho rozšíření. Při ukončení výdechu lokty propněte, zvedněte ramena k uším a trup je nakloňte mírně šikmo vpřed. Hlava je sklopena k hrudníku (džálandhara bandha, aby nepronikal vzduch do plic). V zádrži roztáhněte hrudník směrem vzhůru a současně s tím, proveďte „falešný nádech“. Pocit falešného nádechu způsobí roztažení hrudníku směrem vzhůru. Tím, že zatlačíte ještě rukama do nohou, dojde ke zvětšení rozšíření hrudníků a následného sání bránice, břišních orgánů, pohlavních orgánů, konečníku a hráze dovnitř.

Na závěr, když už přichází potřeba nádechu, (při zaujetí džálandhara bandy ji uvolníte), dovolte hrudnímu koši zaujmout jeho normální postavení. Břicho se vrátí a až nyní se nadechněte. Kdybyste se nadechli dříve, dojde díky podtlaku v uddijáně bandhě k vyvolání velké potřeby dechu, a to by pro plíce nebylo dobré. 

Techniku opakujte v začátku nácviku jen s krátkou zádrží dechu. Můžete cvičit pravidelně, vždy po ásanovém cvičení. V začátku vydržíme zhruba 10 – 15 sekund a postupně, dle pravidelného tréninku, zvětšujeme časové úseky. Na začátku opakujte 2x. Až se budete cítit dobře, můžete přidat ještě další opakování.

Chyby v provádění

  • Uddíjana bandha se nepovede, budete-li během zádrže dechu přijímat vzduch do plic
  • Stáhnete-li břišní svaly
  • Stlačíte-li hrudní koš a tudíž ho neotevřete směrem vzhůru

Kontraindikace

Cvičení uddíjana bandhy není vhodné pro lidi s problémy srdce, onemocnění s očima, ušima, akutními problémy s břišními orgány. Ani těhotným či menstruujícím ženám není tato technika doporučována (naopak po porodu se zapojením spodního zámku je tato technika prospěšná pro rychlý návrat organismu k původnímu stavu). Při vysokém krevním tlaku, při prodělané trombóze by si lidé měli dát pozor na provádění této techniky.

Fyzické účinky:

efektivní masáž vnitřních břišních orgánů. Zlepšuje se funkce jednotlivých orgánů, jako jsou: ledviny, slinivka, žaludek, střeva, játra. Pravidelné cvičení může odstranit problémy s trávením, zácpou či nadýmáním. Upravuje problémy s vylučování a pohlavními orgány. Dochází ke stimulaci žláz s vnitřní sekrecí a zlepšení práce srdce (zpomalení činnosti srdce) a současně dochází jeho efektivní masáži. Nucená návratnost krve z dolních končetin a pánevního dna je také velké pozitivum související s prováděním uddijány bandhy. Aktivuje nervová zakončení podél páteře a současně také aktivuje nervy vedoucí k jednotlivým orgánům.

Kdo by se měl vyvarovat zádrží dechu?

Jelikož uddíjana bandha se provádí se zádrží dechu po výdechu, je nutné zmínit problémy se zádrží dechu. Může zde dojít k různým zdravotním problémům, které zádrž dechu může vyvolat.

Zádrže dechu jsou určeny pro zdravé jedince a pro lidi, kteří praktikují pravidelně jógu. Je určena lidem, kteří se již trochu znají, dokážou vnímat své pocity a nepodceňují je. Jako nácvik pro zádrže dechu je vhodné používat zádrž dechu po nádechu. V plicích je dostatek kyslíku, který organismus potřebuje pro žití a jeho práci. Zádrž v těle vyvolává různé procesy, které jsme i sami o sobě schopni cítit. Při zádržích je ovlivněn krevní oběh, dochází k městnání krve a ke stoupání žilního tlaku. Krevní řečiště se vyprazdňuje a venózní tlak klesá. Změny tlaku v tělesných dutinách vyvolávají větší vylučování hormonů žláz s vnitřní sekrecí, dráždí nervy a srdeční činnost se zrychluje. Z hlediska mentálního - člověk může mít pocit paniky, vnitřního přepjetí a také může ztratit kontrolu sám nad sebou.

 

Pozn.redakce: pokud máte zájem o praxi uddíjana bandhy a dalších technik jógy v pohodě vašeho domova, inspirujte se online akademií pro širokou veřejnost SVĚT JÓGY s Václavem Krejčíkem. Již v prvním online workshopu uddíjanu bandhu budete praktikovat. 

Objednat předplatné