BLESKOVĚ
Očistné techniky 09. 11. 2023 PDF Tisk

Trátaka: praktický návod na meditaci – 2. část

V minulém článku jsme se věnovali teoretickému vysvětlení trátaky a dnes se zaměříme na praktické provedení. Budeme se zabývat jejím prvním stupněm, bez jehož dokonalého zvládnutí nemá smysl pokračovat dál. Konkrétně se zaměříme na kombinaci vnější a vnitřní trátaky, kdy člověk hledí na vybraný předmět po určitou dobu bez mrkání a poté hledí na stejný předmět se zavřenýma očima.

Trátaka: praktický návod na meditaci – 2. část

Ačkoliv pohled na vnější předmět pomáhá koncentrovat mysl, jeho hlavním významem je přinést jasný vnitřní obraz. Tento vnitřní obraz působí jako předmět koncentrace během vnitřní trátaky.

Jaký si vybrat předmět soustředění? [1] Může to být téměř cokoliv. Doporučený je nějaký předmět, který má pro vás význam. Jako příklad běžně používaných předmětů můžeme uvést plamen svíčky, kříž, symbol AUM, květinu, černou tečku na bílém papíře, vycházející slunce, měsíc, špičku nosu, mandalu, oči v zrcadle a další. Vyberte si jeden předmět a neměňte ho. Plamen svíčky je, pro svou jasnost, obvykle doporučovaným předmětem zvláště pro začátečníky. Dokonce i lidé mající problém s vytvořením vnitřního obrazu jsou schopni, s trochou praxe, vytvořit si svůj vnitřní obraz plamene svíčky.

Usaďte se do libovolného sedu tak, abyste udrželi páteř vzpřímenou a sedělo se vám pohodlně. Je možné posadit se i na židli. Nosíte-li brýle, je nutné umístit objekt tak, abyste ho viděli jasně, a je-li to možné, cvičit bez brýlí.

Zapalte svíčku a umístěte ji tak, aby její plamen byl v úrovni vašich očí, když sedíte. Svíčka je od vás vzdálená na délku vaší paže. Tohle je pouze všeobecné doporučení a je třeba vyzkoušet, jaká vzdálenost objektu vám vyhovuje nejlépe. Zavřete oči a uvolněte celé tělo. Uvědomte si, že vaše tělo je nehybné jako socha. Je důležité se během cvičení nehýbat, protože jakýkoliv pohyb okamžitě vyruší pozornost. Pokuste se na nic jiného nemyslet a pár minut vnímat své tělo, od pravé nohy část po části až k vaší hlavě. Až budete připraveni, otevřete oči.

Záměrně hleďte do plamene svíčky se zaměřením na špičku knotu. Nedívejte se na nic jiného než na plamen a knot. Pokuste se nemrkat a nehýbat očima, ale nenamáhejte oči příliš. Pokud musíte mrknout, udělejte to. Je běžné, že oči budou slzet, a pokud můžete, nechte je. Důležité je co nejvíce uvolnit oči. Cítíte-li napětí, pokuste se ho uvolnit. Je to právě napětí v očích, které vás nutí mrkat. Mnoho lidí se velmi snaží nemrkat, ale právě tato urputná snaha tvoří napětí v očích a nemrknout je téměř nemožné. Nesnažte se příliš horlivě a oči se samy postupem času uvolní.

Udržte pozornost na plamenu a knotu. Pokud vaše mysl pochoduje, jemně stáhněte svou pozornost zpět na knot. Praktikujte vnější trátaku po dobu dvou až tří minut a poté zavřete oči. Pokuste se před zavřenýma očima vizualizovat vnitřní obraz plamene svíčky. Nejste-li schopni plamen vidět, nic si z toho nedělejte, chce to trochu cviku. Pokuste se vytvořit obraz plamene a ustálit ho před očima. Pokuste se být si vědomi pouze tohoto vnitřního obrazu. Vyvstanou-li jiné představy či vjemy, buďte pouze v roli jejich svědka a pozorovatele a nenechte se jimi vtáhnout ani je nijak nerozvíjejte. Pokračujte ve cvičení po dobu, po kterou je vnitřní obraz plamene svíčky jasný.

Poté otevřete oči a upřeně hleďte do plamene svíčky po dobu dvou až tří minut bez mrkání, je-li to možné. Zavřete oči a vizualizujte si svůj vnitřní obraz. Opakujte vnější a vnitřní trátaku tak dlouho, kolik máte času, ideálně alespoň patnáct minut. Po ukončení posledního kola si na chvíli buďte vědomi tmy před očima. Potom rychle třete dlaněmi o sebe, abyste je zahřáli, a přikryjte s nimi oči. Vnímejte teplo, které z dlaní sálá. Otevřete oči a sfoukněte svíčku.

Postupem času se doba hledění může prodloužit ze tří minut až na pět či deset minut. Vnitřní pohled trvá tak dlouho, jak jsme schopni obraz jasně vidět. Nejlepší dobou pro cvičení je brzy ráno nebo naopak pozdě večer. Důležité je snažit se zamezit jakýmkoliv vnějším vyrušením.

Každý z nás má v mysli nahromaděné problémy a jóga si klade za cíl pomoci je vyčistit. Trátaka je výborným prostředkem, který nám pomáhá si naše problémy uvědomit. Je možné, že jejich uvědomění bude příliš intenzivní a rychlé. Při praxi i po ní je možné cítit emoční nestabilitu, a pokud se toto děje, přestaňte cvičit. Trátaka není náhradou za lékařské ošetření a nedoporučuje se, v případě psychických potíží, praktikovat bez vedení zkušeného učitele.           

[1] Swami Satyananda Saraswati – Yoga and Kriya. Yoga Publications Trust, Munger, Bihar, India

 

  • autor: Dana Macková
  • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné