Ásany 05. 06. 2022 PDF Tisk

Tittibhásana (pozice vážky)

Tittibhásana, poloha vážky, se řadí k jógovým polohám využívajícím opory paží. Ty v těchto ásanách přebírají funkci chodidel, k níž nejsou strukturálně vůbec uzpůsobeny. Z toho důvodu je nutné tuto skutečnost vyvážit důkladnou přípravou na jejich provádění.

Tittibhásana (pozice vážky)
  • Tittibha - vážka
  • Ásana - pozice

Mezi horními a dolními končetinami lidského těla existují zřejmé podobnosti. Přesto se vyvinuly k provádění specifických funkcí. Spodní část těla a jeho struktura, konkrétně chodidla, kolene, kyčle a pánve ukazuje na funkci opory a pohybu. Oproti tomu vysoce pohyblivé struktury ruky, lokte a ramenního pletence jsou k zatížení očividně nekompatibilní. Zcela obrácený vztah mezi zatíženými a kloubovými strukturami je jasně patrný při srovnání proporční struktury dlaně a chodidla.

Pro zatížení lze využít jen pouhou polovinu délky ruky

Těžké tarzální kosti zaujímají v chodidle jen polovinu jeho struktury. Když uvážíme zátěžovou funkci nártních kostí, lze říci, že plné čtyři pětiny struktury chodidla jsou určeny k zatížení. Pouhá jedna pětina připadá strukturám týkajícím se článků prstů. Struktury ruky jsou zcela opačné. Polovina délky struktury sestává z vysoce pohyblivých kůstek článků prstů. Neméně pohyblivé jsou i kosti záprstní, ve srovnání s kostmi nártními. Relativně nepohyblivé, a tedy relativně vhodné pro zatížení, zápěstní kůstky tvoří pouze pětinu celkové délky ruky. Z toho vyplývá, že i když v polohách s oporou paží efektivně zapojíte záprstní kosti, stále bude pro zatížení použitelná pouhá polovina délky ruky.

Organizace zatížení paží mírní důsledky sedavého životního stylu

Když tedy použijete ruku jako oporu, musíte zkrátka respektovat fakt, že vykazuje oproti noze významnou strukturální nevýhodu. Což je nezbytné vyvážit důkladnou a vytrvalou praxí, která skutečně musí předcházet provádění poloh samotných. Proč by vám mělo jít o to se to naučit? Kvůli sedavému životnímu stylu. Umění zorganizovat správně zatížení rukou a paží může velice účinně ulevit od zatížení, které zažívají nejen ony, ale také ramena a horní část zad při častém sezení u počítače.

Vyjděte z polohy uttanásany

Pro polohu tittibhásany je výchozí polohou uttanásana, předklon ve stoji. Chodidla rozkročte o trochu více, než je šíře boků. Kolena mírně pokrčte, trup držte v poloze předklonu ve stoji a zabalte nohy kolem paží. Zatlačte pravou paží do pravého lýtka, abyste pomohli rameni dostat se za něj. Jako kdyby noha byla ramenem od batohu, který si chcete nasadit. Opakujte na druhou stranu. Když už nemůžete jít do dané polohy hlouběji, položte dlaně na zem na šíři ramen s prsty směřujícími dopředu. Klesněte s boky dolů, jako kdybyste se chtěli posadit na paže. Pohled směřujte dopředu a zvedněte nejprve paty a až potom prsty. Pokračujte zvedáním boků k zápěstím a zatlačte vnitřní stranou stehen do paží, abyste se v poloze udrželi. Narovnejte paže a nohy s chodidly směřujícími k obloze. Rozšiřte hrudník tím, že ramena pošlete dozadu a stehny stále objímejte paže.

Varianta s paralelníma nohama

Vyjděte ze stejné výchozí polohy. Místo zvedání boků k zápěstím ale udržujte boky zvednuté tak, aby nohy byly vodorovně se zemí. Zakulaťte záda propnutím nohou a obejměte paže stiskem vnitřních stehen. Rozšiřte prsty na chodidlech a pohled směřujte dopředu.

TIP!

JÓGA VIDEO: Krok za krokem do tittibhasany - pozice vážky

  

  • autor: Kateřina Hájková
  • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné