Spolupracujeme 13. 11. 2021 PDF Tisk

Tip na čtení: Mindfulnes, minimalismus, ekologie či poutnictví

Objevte Východní řadu nakladatelství Alferia. Tato příjemná edice zprostředkovává vědění z Východu pro západní čtenáře. Poznáte ji podle sympatického provedení v kapesním formátu s využitím recyklovaného papíru.

Tip na čtení: Mindfulnes, minimalismus, ekologie či poutnictví

Umění dobrého života
Co má ekologie, minimalismus a spiritualita společného? Odpovědí je filosofie Satiše Kumára, kterou přibližuje na stránkách knihy Krása jednoduchosti. Do hloubky se noří do témat ekologických a duchovních principů prostého žití, otevírá mysl i srdce hodnotě hlubokých vztahů a spojuje často oddělované – vědu a spiritualitu.

„Došli jsme do bodu, kdy se na formální vzdělání klade nemístný důraz. Ježíš Kristus neměl doktorát z teologie a Buddha nezískal titul z meditace.“ Satiš Kumár

Jak transformovat utrpení?
Všichni lidé si přejí být šťastní. Součástí každého lidského života je ale i utrpení. Paradoxně štěstí nenalezneme, pokud se nebudeme zabývat i utrpením a nemá cenu před ním utíkat. „Je však možné se ho naučit přijmout a přetvořit v něco nového“, jak říká jeden z nejuznávanějších buddhistických mnichů současnosti Thich Nhat Hanh. Bez bahna lotos nevykvete je nejen pěknou paralelou, ale i názvem jeho díla. Útlou knížečku je možné číst na jeden zátah či několik let a pomalu vstřebávat její podněty.

Poznej léčivou sílu mindfulness
Saki Santorelli připomíná ve své knize Neodvracej pohled určitý druh vnitřního uzdravování, který byl v západní medicíně téměř zapomenut. V próze a poezii jakož i dojemných případech svých pacientů evokuje vzájemnost uzdravujícího vztahu. Kniha o léčivé síle všímavosti cílí nejen na fanoušky mindfulness, ale také na osoby pracující ve zdravotnictví. Knihu začíná svými slovy jeho spolupracovník Jon Kabat-Zinn, emeritní profesor medicíny, který se zasloužil o to, aby se mindfulness dostala do povědomí masy.

Revoluce jednoho stébla slámy
Kniha o zemědělství, která není jenom o zemědělství. Útlá knížečka je manifestem nebojování proti přírodě a inspirací k jednání, které nenarušuje přirozený chod věcí. Poutavost, jasnost a bystrost Fukuokových myšlenek vedla k tomu, že se kniha Revoluce jednoho stébla slámy stala celosvětovým bestsellerem, byla přeložena do 20 jazyků a ovlivnila množství nejrůznějších lidí: farmářů, ekologických aktivistů, biozemědělců, lidí studujících východní nauky a dalších, kteří cítí, že právě naše vzdalování se přírodě má za následek vznik neřešitelných problémů. Dostupné i jako audio.

Více informací sledujte nakladatelství Alferia, knihy zakoupíte na e-shopu www.grada.cz.

Objednat předplatné