Psyché&Duše 07. 04. 2021 PDF Tisk

Terapeutické účinky jógy

Jóga je prastará tradice známá po celém světě. Nabízí také terapeutické účinky, které mají sloužit k léčbě zdravotních problémů a ke zmírnění strukturální, fyziologické, emocionální a duchovní bolesti, utrpení nebo jakéhokoliv omezení. Jógové praktiky zvyšují sílu svalů a pružnost těla, zlepšují respirační a kardiovaskulární funkce, podporují zotavení a léčbu závislosti, snižují stres, úzkost, deprese a chronickou bolest, příznivě působí na spánkové vzorce a celkově vytváří lepší bytí i kvalitu života.

Terapeutické účinky jógy

Principy jógy
Jóga zahrnuje práci těla se stálepřítomnou prací mysli, kdy se člověk zaměřuje nejen sám na sebe, ale také na svůj dech a energii. Učení a praktiky léčebného systému jógy spočívají na čtyřech základních principech. První vychází z toho, že lidské tělo je celostní entita složená z různých vzájemně souvisejících dimenzí, které jsou jedna od druhé neoddělitelné, a zdraví nebo nemoc kterékoli z nich ovlivňuje ostatní dimenze. Druhým principem jsou jednotlivci, jejich potřeby a individualita, se kterou je nutné k nim přistupovat. Třetím princip spočívá v józe – sebeposilování – každý je svým vlastním léčitelem. Léčení jógou totiž přichází zevnitř, nikoliv z vnějšího zdroje. Čtvrtým principem pak je fakt, že kvalita a stav mysli jednotlivce jsou pro uzdravení čehokoliv zásadní. Obecně platí, že pozitivní mysl rovná se rychlejší proces uzdravení a v případě, že je mysl negativní, proces hojení i samoléčby se prodlužuje.

Jóga jako cesta ke zmírnění negativních stavů mysli!
Problémy s duševním zdravím, jako je deprese, úzkost, stres a nespavost, patří mezi nejčastější důvody, proč lidé začínají s jógou. Faktem je, že jóga pomáhá člověku, aby se uvolnil, zpomalil svůj dech a soustředil se na přítomnost, „tady a teď“. Aby nastala rovnováha těla i mysli a namísto stavu „boje“ se člověk dostal do stavu „pohody a relaxace“. 

To je ale jen malá hrstka toho, co jóga dokáže. Zpomaluje dech a srdeční frekvenci, snižuje krevní tlak, snižuje hladinu kortizolu a zvyšuje průtok krve do střev a životně důležitých orgánů.

Cíl jógy
Jedním z hlavních cílů jógy je dosažení klidu mysli a vytvoření pocitu pohody, relaxace, zlepšení sebevědomí, zvýšení efektivity a pozornosti, snížení podrážděnosti a zaujetí optimistického pohledu na život jako celek. Cvičení jógy generuje vyváženou energii, která je nezbytná pro fungování imunitního systému. Jóga vede k inhibici zadní nebo sympatické oblasti hypotalamu. Tato inhibice optimalizuje sympatické reakce těla na stresové podněty a obnovuje autonomní regulační a reflexní mechanismy spojené se stresem. Jógové praktiky potlačují oblasti odpovědné za strach, agresivitu a vztek a stimulují centra potěšení z odměny ve střední části mozku a další oblasti vedoucí ke stavu blaženosti a potěšení.

TIP
Simona Josefová vás provede lekcí s přístupem Jógové terapie s pomůckami na Jóga Virtual.

  • autorka: Valentina Lebová
  • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné