Žijte jógu blog 03. 02. 2023 PDF Tisk

Tak kdy a kde najdu tu harmonii?

Proč nejsme v harmonii? Protože představa harmonie je jen v naší hlavě. Říkáte si, že toto jste slyšet nechtěli? Proč? Vždyť to znáte z vlastní zkušenosti. Člověk je šťastný ve chvíli, kdy umí pracovat se svou myslí, protože tato činnost mu poskytuje svobodu, která se neváže na nic okolo ani uvnitř, ale vyvěrá ze samé podstaty života - dokonalosti.

Tak kdy a kde najdu tu harmonii?

Má minulá kniha Žijte jógu byla o hledání harmonie. Zamýšlel jsem se nad tématy harmonie, stabilní štěstí, spokojenost a jejich významu. Hledal jsem harmonii a zjistil jsem, že nalézt ji ve světě okolo nás, je nemožné. Hledám-li však uvnitř, harmonie je samotná podstata - sám život. Je projevená ve fungování lidského těla, které je dokonalé. Je to symfonie všech systémů, díky kterým žijeme a můžeme je podpořit cvičením, stravou a vztahem sama se sebou. 

Svět a jeho evoluce je proces proměnlivý a stabilitu hledat je často frustrující. Učíme se v něm orientovat, vymezovat a žít s pocitem, že vše se neustále mění, což není jednoduché. Zkoušíme mysl cvičit, abychom byli schopni svět pozorovat, přijímat jeho plynutí a reagovat na jeho nestálost. Nastavujeme svůj úhel pohledu na realitu. Je třeba pracovat s myslí, aby nebyla tak přeplněná vnějšími objekty tužeb. Mysl, která nám dává mentální obrazy světa, je komplikovaná. Díky egu hodnotíme a vztahujeme k sobě sama svět, ve kterém žijeme. Pády i stoupání jsou standardním stavem a dle mého názoru není možné být absolutně …vyrovnaný, harmonický, v klidu a míru. Nebo ano? Sníme o tom, to je jasné. Toužíme po stabilitě a rovnováze. Tato touha je však paradoxně to, co nás rozhazuje a udržuje v nerovnováze. Realita běžného života není rovnováha, ale chaos a zmatek jako běžnost, přirozenost. Z nich se učíme, vyvíjíme, poznáváme a rosteme. 

“Je normální, že prostě spadneme přirozeně na dno” a pak opět vstáváme. To je harmonie.”

Amplitudy (pády a vstávání) se dají pomocí jógy mírnit a korigovat. I když vlastně... Ve chvíli, kdy dojdeme k cílovému poznání - vysvobození (mókša), tak splyneme s podstatou, a to harmonie je. Říká se to. Ale je to stav, který, ruku na srdce, není zcela běžný našemu životu.

Proč tedy nejsme v harmonii? Představa harmonie je jen v naší hlavě. Za svůj život člověk řeší mnoho věcí. Má mnoho tužeb. Rád by byl nějaký. Něco mu jde a přirozeně v něčem pokulhává. A to tak je. Vždyť okolní svět je neustále proměnlivý, evoluční. Když však přijmeme, že tak to je, uvolníme se do tohoto přirozeného procesu a hledané harmonii tímto otevřeme dvířka. To je flow. Uvědoměním si toho balancujeme mezi přáními a reálnými situacemi, učíme se vše pozorovat a přijímat, neztotožňovat se s tím, co se odehrává. 

“Jediná jistota je změna, tak proč se orientovat k jistotě a stabilitě, když život je zcela opačný.”

Říkáte si, že toto jste slyšet nechtěli? Proč? Vždyť to znáte z vlastní zkušenosti. Člověk je šťastný ve chvíli, kdy umí pracovat se svou myslí, protože tato činnost mu poskytuje svobodu, která se neváže na nic okolo ani uvnitř, ale vyvěrá ze samé podstaty života - dokonalosti. Je-li pociťována “nepohoda” - většinou souvisí s rozechvěním mysli, ztotožňováním se s něčím pomíjivým, něčím, co uvnitř v prostoru mysli - ruší. Už jsme psal, čím vším je vnitřní prostor (mysl) narušován. Těch rušičů je mnoho a my máme jedinečnou možnost, vzít svůj život do rukou a pracovat na čistotě své mysli, aby ztrácela vazby, které nás činí nespokojenými.

Štěstí i předurčenost, která se děje díky karmě, závisí pouze na vás. Jak myslíte a činíte ovlivňuje to, co bude a tak právě v tom je to pozitivní. Navíc, když víme, že předurčenost má svůj původ v tom, jak myslíme, tak to je právě to, co nám dává svobodu rozhodnout se, co v mysli budu udržovat, jak s tím budu pracovat a co třeba dělat. Vždy s tím můžeme něco dělat a cítit se ve světě, ve kterém žijeme dobře. 

Každý život má nějaký základ. Rozvíjí se na určitých podkladech a podmínkách, o kterých často nevíme a zde je možné hovořit o předurčenosti - osudu. Na tomto základě můžeme říci, že je to naše povaha a charakteristický rys. Ale. Vy se můžete rozhodnout, jak budete konat. Můžete ovlivnit sklony, když si jich jste vědomi. Je to jako software, který se ve vás vytvořil a i on je transformovatelný. Duchovní vývoj je tím klíčem k řešení. Poznání a hledání pravdy. Je to proces, kdy komunikujete se svou myslí a vědomě přepisujete software. 

A tak dělejte věci naplno. Zkoušejte a přijímejte nové výzvy. V nich se zorientujte a jděte nejjednodušší cestou, která nikomu, vám ani okolí, neubližuje. To je štěstí, to je radost, to má smysl. 

 AF778EDF-30A2-414C-B391-2DA5772A5097.jpeg

POZOR!

Nová interaktivní kniha DENÍK pro meditační čtení a psaní - Můj život s jógou vychází 1.4.

Předprodej pro prvních 150 zájemců zahájen. 

Objednat předplatné