Psyché&Duše 10. 03. 2023 PDF Tisk

Přítel pro mysl - sankalpa

Úspěch mého jednání záleží na síle mého vnitřního přesvědčení a sebekázni. Neztrácej odhodlání a nikdy se nevzdávej. Ať se rozhodneš pro cokoliv, jednej s pevným odhodláním, tak jistě dojdeš úspěchu".

Přítel pro mysl - sankalpa

Se začínajícím jarem lze proměnit své psychické nastavení snáž. Stačí tak málo. Dýchat a být si vědom sám sebe, pracovat s myslí a mít plán, co dělat, kudy jít a jak vyhodnocovat prožité. Radovat se a projevit vděčnost, že je vše možné a uskutečnitelné. 

Ranní rozvičení se směřováním mysli

  • Ráno, když vstanete a necítíte-li se zrovna nejlépe, začněte dýchat.
  • Posaďte se. Vyrovnejte záda a s výdechem se uvolněte. Vnímejte svůj dech a nechte ho plynout - pouze ho pozorujte. Nesnažte se do jeho přirozeného rytmu zasahovat. 
  • Přejděte do vzporu klečmo (kočka) a několikrát za sebou vyhrbte a přirozeně prohněte záda. S výdechem si sedněte na paty a vraťte se zpět. Opakujte několikrát za sebou. 
  • Po dokončení provádějte kruhy trupem a vlňte se v zádech. Nejprve fixujte paže a ramena a provádějte kreslení osmiček pánví a pak vystřídejte - fixujte pánev a osmičky provádějte rameny.
  • Posaďte se a začněte dýchat (je třeba sedět se vzpřímenými zády ve zkříženém sedu, nebo na židli tak, aby chodidla byla pod koleny a kolena s kyčlemi na stejné úrovni. Páteř musí být vzpřímená, aby energie (dech) mohla dobře proudit. Chvíli pravidelně dýchejte nosem. Naučte se pravidelným tréninkem prociťovat sebe samé. Vypněte na chvíli myšlení a dejte volnost své přirozenosti a plynutí obsahů mysli.

 

Směřujte svou mysl

  • Představte si den, který vás čeká a zapojte svou mysl - vizualizujte si průběh dne v pozitivním významu. Najděte na každé situaci, setkání, úkolu, které vás čekají alespoň jednu pozitivní věc. Když vám to nepůjde zkuste to znovu!
  • Nevzdávejte se při prvních neúspěších. Když budete trénovat pravidelně, uvidíte, že to půjde. Snažte se! Nevkládejte do představy negaci. Žádnou negativní myšlenku. I když vás čeká nepříjemná schůzka, pohovor, setkání, cokoliv, snažte se, abyste vše ve své mysli přeměnili na pozitivní slova a myšlenky.
  • Vše nás někam posunuje, a i když pro danou chvíli je to situace náročná a nepříjemná, i to je posun dál, protože její vyřešení vás např. už nebude dál obtěžovat. Přijměte to tak, jak to je. Nemusíte té situaci podléhat. Fakt, že ji přijmete, neznamená, že s ní musíte souhlasit. Jen ji přijmete, zkoušíte ji pozorovat. Často samotné přijmutí je způsobem řešení a současně uvolněním.  

Tvořte pozitivní realitu

SANKALPA - toto slovo pochází ze sanskrtu a vkládá se do mysli ve chvíli, kdy mysl netěká a je klidná. Je to v duchu vyslovené přání, které se opakuje několikrát za sebou. Nechává se vstoupit hluboko do mysli a rozeznít ve vědomí. Pravidelným opakování sankalpy člověk programuje sílu své myšlenky, až dojde k jejímu naplnění. V mnoha knihách o józe naleznete nejrůznější návody na vytvoření sankaply. Z vlastní zkušenosti vím, že funguje, když přání vyslovíte v první osobě a přítomnohého času. Například: „Jsem klidný. Jsem uvolněný a zrelaxovaný. Jsem trpělivý a své úkoly zvládám “. Ideální je vyslovit sankalpu po probuzení, kdy ještě nejste zatížení myšlenkami, nebo po cvičení jógy, kdy došlo k uvolnění a uklidnění toku myšlenek. Tehdy je větší pravděpodobnost, že je mysl zaměřena jednobodově. Než se tedy vydáte k programování své hlavy, na chvíli se posaďte, zklidněte a soustřeďte se na svůj dech. Jakmile cítíte, že jste v klidu, promluvte potichu k sobě. Nepotřebujete jazyk, abyste byli slyšet. Mluvte uvnitř sebe.   

Někdy přicházejí náročné chvíle pro každého z nás. Proto jsem se inspiroval jedním mottem a upravil si jej podle svých potřeb:

Úspěch mého jednání záleží na síle mého vnitřního přesvědčení a sebekázni. Neztrácej odhodlání a nikdy se nevzdávej. Ať se rozhodneš pro cokoliv, jednej s pevným odhodláním, tak jistě dojdeš úspěchu. Abys mohl podávat výkon a dosáhnout cílů, musíš být odpočinutý a zdravý".  

 

Objednat předplatné