Psyché&Duše 16. 03. 2019 PDF Tisk

Tajemná síla sugesce

Myšlenkami řídíme svůj osud – tedy svůj život. Naší hlavou jich denně proběhne až šedesát tisíc. To, nač dnes myslíme, co si přejeme, oč se strachujeme, se nám časem většinou splní.

Tajemná síla sugesce

Jisté je, že špatné myšlenky a negativní emoce zhoršují náladu a depresivně naladěný člověk vnímá svoji realitu jinak než ten veselejší.Převážná většina se stresem spojených problémů je způsobena činností podvědomí a tím, co si vpouštíme do hlavy. Pokud se chcete těchto problémů zbavit, dosáhnout klidu a vyrovnanosti, je nutné začít ovládat svou mysl a využívat ji pro svůj prospěch.

Impulsy našich myšlenek se šíří jako vlny na vodě a přinášejí nám buď zdraví, hojnost a spokojenost, nebo stres a z něj plynoucí nemoci. Myšlenky ale můžeme směřovat tak, aby nás vedly k tomu, co si zvolíme v naší mysli.

Tajemná síla sugesce: Jsme pány svých myšlenek?

Jak tento objev využít ve svůj prospěch? Stačí naši mysl navést tím správný směrem, stačí si v duchu pravidelně a co nejčastěji opakovat pozitivní, uklidňující věty, jejich obsah už se sám prosadí. Slova mají hlubokou sugestivní sílu a jejich samotné odříkávání má hojivý účinek. Zkuste pronést řadu slov vyjadřující úzkost a okamžitě znervózníte. Můžete cítit i chvění kolem žaludku a to nepříznivě naruší všechny vaše fyziologické funkce. Pokud naopak budete pronášet mírná, uklidňující slova, vaše duše bude reagovat klidně.

Výběr slov

„Máte-li ovládnout své podvědomí, opakujte, opakujte a znovu opakujte.“

Důležité je volit jednoduché, kladné a přímo k vytyčenému cíli směřující jazykové prostředky. Pokud chcete ovládat své podvědomí, není dobré se uchylovat k podmínkovým větám, řeč k vašemu tělu by měla být jasná a přímočará. Vybírejte slova prostá, pozitivní a věcná. Klid a mír jsou jedny z nejmelodičtějších slov, jaké jazyk zná, a budete-li si je stále opakovat, dostanete se do pokojného rozpoložení.

Opakování je silou, která pomůže podvědomí přijmout danou sugesci. A stejně jak trvá negativní sugesci změnit člověka několik měsíců i let, tak je třeba mnoha opakování, aby pozitivní sugesce dokázala člověka změnit. Důležité je vytrvat v opakování.

Jak na to?

Sedněte si uvolněně na židli, případně lehněte na podložku. Příjemně se uvelebte. Uvolněte celé tělo. Opravdové relaxaci a uvolnění pomůžete tím, že si budete říkat: „Svaly mého obličeje relaxují, mé prsty relaxují.“ Postupně procházíte celé tělo a jeho jednotlivé části vědomě uvolníte.

Představte si svou mysl jako hladinu jezera za bouře, vysoko vzedmuté, převalující se vlny. Ale vlny teď opadají a jezerní hladina je úplně klidná.

Věnujte dvě nebo tři minuty přemýšlení o nejkrásnějších a nejklidnějších scénách, které jste kdy spatřili, jako je například západ slunce nad oceánem, hluboké údolí řeky naplněné tichem časně z rána nebo měsíční svit nad hladinou jezera. Zůstávejte v této představě tak dlouho, jak je vám příjemné.

Zataháte-li za správné „nitky“, přesáhne pozitivní přínos podvědomí dalece míru jeho dřívějšího negativního působení.

 

Objednat předplatné