Spolupracujeme 13. 12. 2013 PDF Tisk

Staňte se instruktorem a Inspirujte lidi ke zdraví a kondici

Je-li zájem a nadšení pro cvičení jógy, je kousek k tomu, stát se instruktorem a inspirovat lidi aktivnímu životnímu stylu. Díky józe lze objevit sebe sama a rozvinout kondici. To vše se naučíte v instruktorských kurzech.

Staňte se instruktorem a Inspirujte lidi ke zdraví a kondici

Power Yoga Akademie, akreditované vzdělávací zařízení MŠMT přichází v roce 2014 s třemi novými vzdělávacími programy pro zájemce, kteří se chtějí stát kvalifikovaným instruktorem. Pro zájemce z pracovních úřadů nabízí jako způsob rekvalifikace absolvování akreditovaných programů a nebo pro již vyškolené instruktory zabezpečuje rozšíření kvalifikace.

 

Instruktor jógy (specializace Aštanga jóga)

Instruktor zdravotní tělesné výchovy (specializace Jóga pro zdravá záda)

Instruktor zdravotní tělesné výchovy (specializace Cvičení seniorů)

 

V rámci jednotlivých vzdělávacích rekvalifikačních programů získáte odborné a praktické zkušenosti, na jejichž základě budete schopni vést širokou veřejnost zdravým pohybem dle zvoleného oboru.

 

Studium je v rozsahu 150–200 hodin dle zvolené specializace, složené z přednášek anatomie, fyziologie, první pomoci, psychologie, pedagogiky a právního minima, které jsou pro všechny obory společné. Po této tzv. všeobecné části se zájemce o studium věnuje již zvolené odbornosti.

 

Odborné specializace

Aštanga jóga – cílem této specializace je seznámit studenta se základy jógy a postupně se specializovat na výuku 1. série aštanga jógy v kontextu tradice aštanga vinyasa jógy. Vedoucí lektor Ladislav Pokorný věnoval praxi a studiu aštanga jógy osm let. Během této cesty nasbíral mnoho praktických a odborných zkušeností, které zapracoval do celého konceptu výuky nových instruktorů primary series.

 

Jóga pro zdravá záda – cílem této specializace je vychovat instruktory, kteří budou kvalitně vést lekce pro zdravá záda na základě rehabilitačních postupů, jógy, jógové terapie a pilates. Nezbytnou součástí je kvalitní dech a relaxační techniky, které umožní účastníkovi lekce spolu s odbornými postupy pro zapojení středu těla, správným držením těla, účinnou regeneraci a možnost cvičit. Cílem programu není léčba, ta patří do rukou lékařů. Cílem je pomoci v následné péči a zdravě cvičit. To vše se student programu naučí s týmem a odborným garantem pro rehabilitaci – MUDr. Anetou Královou a v oblasti jógy a jógové terapie s Václavem Krejčíkem.

 

Cvičení seniorů – v této specializaci se student seznámí s problematikou stáří. Fyzio-biologické procesy stárnoucího organismu, gerontologie, vhodná strava pro seniory, pohyb jako zdroj síly, cvičení s různými pomůckami, sestavení vhodného pohybového plánu na základu body&mind forem cvičení vede účastníka vzdělávacího programu ke komplexnímu přístupu v rámci přípravy kvalitní cvičební lekce vzhledem ke specifikaci skupiny seniorů. V současné době se skupina seniorů každým rokem stále rozšiřuje. Přibývá aktivních seniorů, ale stále je hodně těch, kterým díky pasivitě může přiměřený pohyb zkvalitnit krásná léta moudrosti. Každá ze skupin vyžaduje jiný přistup a postupy. To vše se naučíte v rámci specializace Cvičení seniorů.

Garantem programu je Mgr. Eliška Novotná, která se problematikou vitality ve stáří zabývá a MUDr. Zdeněk Kalvach z geriatrické společnosti.

 

Mezi zavedené programy Power Yoga Akademie patří dva základní vzdělávací programy: Instruktor powerjógy a Instruktor jógy (specializace hathajóga).

 

Všechny vzdělávací programy lze uplatnit jako rekvalifikační v rámci proplácení Úřady práce. Pravidla úhrady jsou dle Úřadu práce vždy závislá na daném úřadu.

 

Veškeré informace jak se stát instuktorem naleznete na www.poweryoga.cz - Power Yoga Akademie.

Objednat předplatné