Čakry a energie 13. 02. 2024 PDF Tisk

Srdeční čakra – cesta k sobě!

Srdeční čakra je jedním z energetických míst v našem těle. Pokud se správně aktivuje a otevře, emoce nás nebudou zahlcovat svými výkyvy. Čakra není nic hmotného, přesto její disbalance může velmi ovlivnit nejen naše chování, ale také to, jak se sami cítíme.

Srdeční čakra – cesta k sobě!

Co je srdeční čakra? 

Srdeční čakra je čtvrtá čakra a nachází se v oblasti hrudníku. Obvykle ji představuje zelená barva, elementární vzduch a kruhový květ s dvanácti zelenými lístky.

Srdeční čakra je o lásce a sebelásce – je to způsob, jakým vytváříme vztahy. Zde se cítíme smutní, opuštění, zda máme strach z intimity, odmítnutí, zrady, osamělosti, izolace nebo deprese. Na druhé straně je to také místo, kde cítíme soucit, empatii, lásku, altruismus a mír.

Obecně je srdeční čakra o dávání a přijímání lásky, naší schopnosti být otevřený a přítomný s lidmi a naší schopnosti cítit se v kontaktu s lidmi. I proto je důležité tuto čakru otevřít a otevřenou ji držet v bdělém stavu.

Co znamená otevření srdeční čakry?

Abychom plně porozuměli tomu, jak vypadá otevřená srdeční čakra, je potřeba také zjistit, jaké důsledky má její opak, a to když je čakra zavřená.

Otevřená srdeční čakra je, když můžeme pociťovat emocionální tok jak sebe, tak každé bytosti kolem nás – lidí, zvířat, rostlin… Někdy se může stát, že informace útočící na naše tělo a mysl je natolik ohromující, že člověk ustoupí pryč ze svého těla a srdce právě do mysli, aby nedošlo ke kolapsu v důsledku přemíry emocí. Z tohoto důvodu může být otevřená srdeční čakra někdy vcelku frustrujícím místem, které nás může zcela pohltit a je potřeba zapojit rozum, aby z toho člověk vyvázl zdravý. Dobrým příkladem jsou rozchody nebo nezdravé vztahy, kdy je naše srdce natolik otevřené, že nemá dostatek zdravých hranic a daná situace nás může doslova ničit.

Oproti tomu uzavřená srdeční čakra je, když se cítíme staženi, antisociální, chladní, zavření, kritičtí, osamělí nebo izolovaní. Je to jako být uvězněn uvnitř naší vlastní tvorby. Člověk se cítí špatně, jako by celý svět zbledl a naše schopnost nalézt spínač světla je ten tam.

Cílem tedy není ani jeden z extrémů, ale naopak nalézt rovnováhu. Tou je vyvážená srdeční čakra. Být v rovnováze se svou srdeční čakrou znamená, že se cítíme otevření a v pohodě, spojení se životem a těmi kolem nás, ale také jsme schopni snadno rozeznat, jaké emoce jsou ty správné, jaké emoce patří nám a jaké druhým. Jsme soustředěni do vlastního já. Cítíme se hodni lásky a cítíme se v bezpečí, když se otevíráme, abychom dávali a přijímali lásku od ostatních.

I když často hovoříme o tom, že chceme otevřít svou srdeční čakru, přesnější slovo by bylo „rovnováha“ – nalézt balanc se svou srdeční čakrou. To zaručuje, že nejsme v nedostatku – zavřený a chladný – nebo nadměrný – pocit všeho a se špatnými hranicemi. Často, když jsme mimo rovnováhu, můžeme překonat nedostatek či přebytek.

Jak vypadá „vyvážená“ srdeční čakra?

Když jsme v rovnováze, budeme cítit lásku – vlastně to cítíme. Budeme se také cítit vyrovnaní. Budeme mít kapacitu pro sebeuvědomění. Budeme vědět, kdy ono prožívané je správné, a kdy už ne. To také souvisí s naším sebevědomím. Pokud je nedostatečné, nejsme si vědomi svého Já jako samostatného subjektu.

Vyvážená srdeční čakra také znamená, že se přijímáme my sami. Přijetí je konec konců láska… nejsme kritizující ani kritičtí vůči sobě se všemi svými lidskými nedostatky. Naše vztahy také odhalují naše srdeční čakry. Stejně jako spoluzávislý vztah často odhaluje srdeční čakru v přebytku, tak i vyvážený milující vztah odhaluje vyváženou srdeční čakru.

Konečně, když je naše srdeční čakra vyvážená, jsme schopni intimity. Můžeme odhalit sebe jako toho, kdo jsme, s těmi, které milujeme. Můžeme si dovolit být zranitelní.

 

  • autor: Valentina Lebová
  • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné