Psyché&Duše 13. 11. 2021 PDF Tisk

Spánek, sny a snění –⁠ základ duševní hygieny

Spánek je neoddělitelnou součástí naší existence. Třetinu života prospíme, vědomí je „vypnuté“. Přesto někteří považují spánek za ztrátu času, něco povinného, zbytečného. Často si „zkracují“ noc a domnívají se, že si „prodlužují“ den a život. Jak to tedy se spánkem je? A proč je pro lidský organismus tak potřebný? Jaké benefity nám přináší? Jak dobře spát? Co jsou sny a proč k nám přichází? Jak je pochopit a jejich poselství začlenit do všedního dne? A jak to všechno souvisí s jógou?

Spánek, sny a snění –⁠ základ duševní hygieny

„Ve spánku vědomí spí a duše sní.“

Spánek je pro člověka a jeho zdraví bytostně důležitý. Při spánku dochází k buněčné obnově celého organismu, k detoxikaci jednotlivých struktur těla, k posílení růstových a ozdravných procesů, k podpoře imunitního systému, a zejména k harmonizaci nervové soustavy. Spánek hraje klíčovou roli při regeneraci mozku. Klidový stav organismu totiž napomáhá odvádění odpadních produktů nervových buněk. To má následně pozitivní dopad na funkce mozku: intelektuální výkon, myšlení, paměť, rozhodování či schopnost učit se. Když spíme, fyzické tělo odpočívá, mysl je vypnutá a naše emocionální odezva na vnější podněty je nulová. Mozek se může věnovat hlubším vrstvám naší bytosti, našemu nevědomí.  

Poslové duše
A právě tehdy přicházejí sny jako poslové naší psyché, upozorňující na skutečné prožívání duše. Připomínají nám, čemu v denním životě věnovat pozornost, jaká témata zpracovat a odžít, kde porušujeme svoji životní rovnováhu. Podle C. G. Junga k nám duše promlouvá neustále, ale „křik“ naší vědomé mysli způsobí, že tento jemný hlas z hlubin podvědomí a nevědomí nejsme schopni v průběhu běžného dne zachytit. Vědomě naslouchat za bílého dne můžeme v meditaci. Nicméně sama osoba meditujícího je někdy překážkou pro hlubší ponor do psychických vod duše. Záleží totiž na jeho meditačních schopnostech, aby dokázal rozlišit svůj mentální výklad logické mysli od intuitivního poselství své psychiky. Naproti tomu v krajině spánku a snů, bez přítomnosti vědomí, nemůžeme poselství našeho nitra ovlivňovat, neboť přichází zcela spontánně, nezávisle, v podobě snu. Tento jev lidské psychiky je stejně přirozený jako tlukot lidského srdce. Nelze jej opomíjet nebo považovat za „odpad“. Sen je voláním duše. A jeho výklad je sebereflexí na cestě transformace vědomí, na cestě proměny od starého k novému. 

Spánek jako prostor pro očistu
Zdá se, že spánek nám tedy dává prostor nejen pro úklid fyzického těla, ale zejména pro očistu naší psychiky. Průměrná doba spánku se uvádí 7–8 hodin, ale ta se během života mění. Nejdelší je po narození, poté se postupně zkracuje a nejkratší je ve stáří. Nicméně délka spánku je u každého jedince velmi individuální a závisí na mnoha vnějších okolnostech (věku, fyzickém a zdravotním stavu, prostředí bydliště, druhu zaměstnání, celkovém životním stylu a dalším). Je známo, že například dlouhodobě praktikující jogíni mají menší potřebu spánku, a přesto se organismus během noci stačí zregenerovat. Na druhou stranu lidem s psychickými potížemi krátký spánek škodí. Kolik spánku potřebujeme, musíme každý vyzkoušet sám. Jedno je jisté, kvalita spánku závisí zejména na pravidelném střídání frekvenční aktivity našeho mozku.

Při spánku totiž aktivita mozku prochází čtyřmi fázemi různých vlnových frekvencí (viz tabulka), od stavu usínání přes hluboký spánek až po REM fázi, takzvaný paradoxní spánek, kdy se nám právě zdají sny. Jeden cyklus těchto čtyř fází trvá přibližně 60–90 minut a v průběhu noci se opakuje zhruba 4–7krát. Chceme-li zažívat duševní pohodu, je nutné, aby každý cyklus prošel všemi čtyřmi fázemi a žádná nebyla přerušena. A rovněž abychom prošli za noc minimálně čtyřmi takovými cykly. Je zřejmé, že čím kratší dobu spíme, tím víc se o tento očistný proces mysli ochuzujeme. Nejdůležitější pro naše zdraví je fáze paradoxního spánku. Bylo zjištěno, že dlouhodobý deficit snové fáze REM vede k poškozování organismu a vážným psychickým poruchám osobnosti.

Fáze vlnových frekvencí mozku při spánku:

1.      První stadium je doba těsně před usnutím, kdy se nacházíme mezi bdělostí a spánkem. Vlnové frekvence mozku se snižují na úroveň alfa (8–12 Hz) a pohyby očí jsou pomalé nahoru a dolů.

2.      Další fází je mělký spánek s vlnovou frekvencí théta (3–8 Hz), kdy je pohyb očí minimální. Tato fáze je branou k hlubokému spánku.

3.      Následuje středně hluboký až hluboký spánek, který je charakteristický postupným přechodem vln théta do vln delta (0,2– 3Hz). Zde se zastavují naše vnitřní hodiny, ztrácíme pojem o čase, pohyb očí je nulový, dochází k útlumu životních funkcí.

4.      Poté přichází poslední, nejdůležitější fáze REM, „rapid eye movement“. Pohyb očí je velmi rychlý, vlny delta jsou přerušované vlnami alfa, a tělo je v naprostém a dokonalém uvolnění. Pracují pouze nezbytné životní funkce. A právě zde se nám zdají sny…

Sny jako brána do duše
Výzkumníci se dohadují, proč právě snová fáze je pro lidský mozek nepostradatelná. Psychologové však „vědí své“. Sny jsou bránou k duši, ke vzpomínkám, ať vědomým, či nevědomým, ke všem emocím. A také bránou k hlubokým obsahům mysli na úrovni kolektivního nevědomí, na úrovni archetypů. Mnoho snů je zmatených, bláznivých, nelogických a beze smyslu. Ale představte si, že jste se stali fotografem, který v průběhu dne sbírá snímky toho, co jej zajímá, překvapí či zaujme. Občas váš fotoaparát „omylem“ zachytí i něco navíc, co na první pohled není patrné, co si ani neuvědomujete. Spoušť se dokonce stiskne i při jakékoli vaší emoci. A vy posléze v noci, v temné komoře snů, tyto snímky vyvoláváte. Některé jsou jasné, jiné zamlžené, další útržkovité, ostatní se prostě neobjeví a zapadnou. U mnoha z nich ani nevíte, že jste je zaznamenali. Při vyvolávání se některé snímky dokonce pomíchají. A stejné je to i se sny. Přehrávají se nahodile, přičemž některé obrazy zapadnou, některé se vyjeví, z některých zůstanou jen zlomky. Navíc se při snění vše odehrává se samozřejmostí a přirozeností, přestože je to z pohledu logiky nesmyslné. A naše duše toto vše prožívá jako skutečné a reálné.

Ať se nám zdá cokoli, naše sny mají jedno společné, emoce. V říši snů znovu a znovu prožíváme nezpracované prožitky všedních dní. Jako by tyto psychické mocnosti chtěly znovu ožít, dokončit svůj prožitek a sdělit nám své poselství. A proto je třeba snům věnovat plnou pozornost a brát je vážně, neboť práce s nimi je základem naší duševní hygieny. Až se příště ráno probudíte, sny si zapište. Nezapomeňte, že to budou pouhé útržky. Zaznamenejte cokoli, včetně emocí. Založte si třeba i snový deník. A připravte se na naši společnou dobrodružnou cestu rokem 2021 za tajemstvím svých snů…

Jak podpořit usínání a zlepšit kvalitu spánku?
Poslední dynamickou aktivitu, včetně jógy, konejte naposledy před 19 hodinou. Televizi si raději odepřete. Choďte spát pravidelně ve stejný čas. Před spaním můžete vypít bylinný čaj z aschwagandhy (indický ženšen). Pokud máte potíže s usínáním, zkuste dechovou techniku nádí šódhána (střídavé dýchání do levé a pravé nosní dírky) či chandra bédhana (měsíční dýchání levou nosní dírkou). Nebo se uložte na 2–3 minuty do pozice dítěte (balásana ) a soustřeďte se na svůj dech. Poté se přesuňte do postele. Máte-li pocit, že mysl stále není na spánek připravena, začněte počítat od jedné do devíti následujícím způsobem: S nádechem si představte číslo jedna na svém čele, s výdechem nadále udržujte obraz jedničky. Pokračujte stejně s dalšími čísly. Možná usnete dřív, než se dopočítáte devíti. 

To, jak se před usnutím cítíte a nač myslíte, výrazně ovlivní kvalitu vašeho spánku i sny. Pokud se před ulehnutím například díváte na kriminální či hororový příběh, emoce, které jste při sledování prožívali, se odrazí ve vašich snech a spánek bude neklidný. Totéž se bude dít, pokud zažijete nepříjemnou výměnu názorů s nějakou osobou.

Abyste myšlenky uhladili, můžete si přečíst nějaký citát, báseň či zenový příběh. Přeříkat si několikrát mantru, modlitbu, pozitivní afirmaci či sankalpu týkající se vašeho životního tématu. Například „každý den a v každém směru se mi daří lépe a lépe“, „mé tělo je silné a zdravé“, „mám vše, co potřebuji“, „vím, že je o mě postaráno“. A nemáte-li osobní inspiraci, vytáhněte si kartu z balíčku afirmačních karet.

Také si můžete vizualizovat oblíbené místo a představit si, že tam právě jste. Připomenout si atmosféru toho místa, co se vám tam líbí, co máte rádi, co vám dělá dobře. S tímto obrazem za víčky usínejte a nechte si zdát něco hezkého.

TIP
Vyzkoušejte lekci jógového spánku s lektorkou Danou Walker Mackovou na Jóga Virtual!

Objednat předplatné