BLESKOVĚ
Psyché&Duše 01. 03. 2022 PDF Tisk

Snadno udržitelné autosugesce a plnění snů

Možnosti péče o duši a psychickou pohodu začnou člověka zajímat obvykle ve chvíli, kdy je mu nějak „ouvej“. Chuť pustit se do některé z cest osobního rozvoje se také objeví obvykle, když se v nějaké oblasti daří méně nebo (u pokročilých jedinců, kteří už se do rozvojové práce na sobě pustili) chuť a energie pro osobní rozvoj roste s objevujícím se úspěchem – jakmile se objeví první plody, které jsou zjevným výsledkem práce na svém osobnostním růstu, člověk hledá, jakými cestami lze dojít ještě dál k větší pohodě, radosti, uvolněnému a naplněnému prožívání života a k úspěchu.

Snadno udržitelné autosugesce a plnění snů

Jakmile se vám autohypnózu podaří začlenit do běžného denního programu, už budete slavit jen úspěchy. Můžete dosáhnout pronikavých výsledků, ale vždy platí, že začít musíte SAMI.“ Valerie Austinová

Člověk, který je motivovaný s péčí o sebe začít (ať už ho motivuje svízelná životní situace či rostoucí úspěch a radost ze života) má mnohé možnosti, jak se do této aktivity opřít. Někdo zvolí inspirativního psychoterapeuta či kouče, protože to je pro něj v danou chvíli ideální cesta. Jiný zvolí rozvojový kurz – ať už s osobní účastí a setkáváním se s dalšími účastníky, či on-line variantu. Někdo zvolí delší zahraniční cestu s duchovním učitelem. Všechny tyto cesty (a jistě i mnoho dalších možností), mají společné jedno – člověk je odhodlaný a motivovaný se na ně vydat, věnovat jim čas, energii i peníze, s tím, že jednoho dne dojde na její konec, kde se předpokládá, že mu bude lépe, bude se cítit úspěšnější a bude obohacený o nové znalosti, zkušenosti, dovednosti. Jednoduše předpokládá se, že jednoho dne se člověk rozloučí s psychoterapeutem či koučem, protože problémy které řešil, už budou minulostí. Předpokládá se, že i rozvojový kurz či duchovní cesta jednoho dne skončí a člověku dovednosti, které zde získal ke svému spokojenějšímu prožívání života, už zůstanou.

Pro většinu lidí tedy není udržitelné – a asi by to ani nebylo příliš smysluplné vzhledem k tomu, že „život má být hlavně žit“ – docházet na psychoterapii celý život, účastnit se kurzu osobního růstu, který nikdy nekončí, zůstat na rozvojovém výletě do konce života. Zároveň se jistě většina z nás shodne, že péče o duševní zdraví a pohodu a učení se novému je stejně důležitá prevence, jako je ta v oblasti zdraví či hygieny. Denně si například myjeme zuby, i když jsou zdravé, udržujeme přiměřeně uklizené a čisté prostředí, mnozí se více či méně věnují nějakému oblíbenému pohybu, i když jsou štíhlí a jakoby „už nemuseli“. Jsou to pravidelné udržitelné aktivity, které nám zajišťují v mnohých oblastech života vítaný komfort, jimiž o sebe pečujeme a díky jimž se cítíme lépe a míjí nás velké „průšvihy“, protože jim takto pravidelnou udržitelnou péčí předcházíme. A nejen, že tato pravidelná aktivita předchází „průšvihům“, ale především životu člověka mnoho přinese – když použiji předchozí příklady – péčí o chrup zajistíme, že jej máme zdravý, hezký a vypadáme lépe, ušetříme za drahé a rozsáhlé zákroky, které by byly na pořadu dne, kdybychom si zuby nechali zkazit. Pravidelným oblíbeným pohybem se udržujeme zdraví a v dobré náladě a tedy výrazně atraktivnější a s větší energií do života, vypadáme a cítíme se mladší.

A podobně (ne-li ještě mnohem více, o čemž jsem osobně přesvědčena) se vyplácí vyvinout si pravidelné snadno udržitelné aktivity a oblíbené rituály v oblasti péče o duši a osobní rozvoj. Když takové aktivity zařadíme do života, zjistíme, že možné je cokoli. Naučíme se, že můžeme ovlivňovat to, co si myslíme, zjistíme, že můžeme ovlivňovat to, co cítíme, pochopíme, že to, co se nám v životě děje a co si přejeme, aby se dělo, je v našich rukách. Důležité je, abychom si vybrali metodu či aktivitu, která nás baví, na kterou se budeme každý den těšit. „Člověk je jen produktem svých myšlenek. Co si myslí, tím se i stane,“ tvrdí známý výrok Mahátma Gándhího. Technik a metod práce s myslí a myšlenkami existuje mnoho, v oblasti jógy se nabízí meditace, práce s dechem, koncentrací.

Mezi stále známější, udržitelné a při vykonávání velmi příjemné techniky patří autosugesce a autohypnóza. „Autosugesce je prostředkem k ovlivňování podvědomé mysli,“ píše například nadčasově motivační autor Napoleon Hill a po něm i mnoho dalších působících v různých oblastech práce s myslí či péče o duši.

Autosugesce – ideálně opakované každý den ve stavu autohypnózy, se stávají skutečností. Jejich práce v podvědomí pomáhá přepisovat staré nevědomé a neužitečné vzorce naší mysli, s pomocí autosugescí vpisujeme do mysli nové, užitečné vzorce a obsahy, které nám pak pomáhají nejen myslet jinak, ale především cítit se jinak – lépe – a pozorovat výsledky těchto změn v myšlení i ve svém okolním hmotném světě a radovat se z nich.

Největším úsilím pro většinu lidí je s autosugescemi začít. Když si jich mají pár sepsat, jeví se to jako náročná práce, člověk může tápat, nejen v tom, jak se formulovat, ale především v tom, že vlastně neví, co přesně chce a jak to jednoduše pár slovy či větami popsat. Pomoci mohou předepsané, člověku blízké texty, se kterými se naučí s autosugescí a autohypnózou začít pracovat. Pak už bývá snadnější předepsaná slova nahradit svými slovy, vlastní myslí formulovanými slovy dokonale a na míru popisujícími, co si přeji. Pomoci může také hypnoterapeut, se kterým se člověk může naučit formulování autosugescí i stavu autohypnózy mnohdy snadněji, než kdyby se o to pokoušel sám.

Když člověk překoná časově možná trošku náročnější začátky, postupně si vyvine dovednost opakovat si autosugesce snadno a efektivně i s velmi příjemným doprovodným prožitkem autohypnózy pár minut každý den (obvykle se doporučuje ráno po probuzení a večer před usnutím, ale zkušení už vědí, že to není podmínkou a zvládají práci s myslí a se svými pocity kdykoli během dne, když dostanou chuť). „Nemůžete být současně veselí i smutní – vždycky máte na výběr. A díky autohypnóze získáte neuvěřitelnou kontrolu nad svým životem,“ je přesvědčena Valerie Austinová. Stačí tedy překonat zdánlivě náročný začátek učení se autosugescím a autohypnóze a můžete tak získat nádherný udržitelný nástroj pro plnění snů a trvale rostoucí spokojenost a štěstí v životě.

Objednat předplatné