BLESKOVĚ
V zajetí manipulace 27. 05. 2022 PDF Tisk

Sex, duchovní život a celibát (I. část)

Když budeme zkoumat jakoukoli sektu nebo náboženskou skupinu více a více do hloubky, nakonec vždy skončíme u jejich pravidel týkajících se sexu.

Sex, duchovní život a celibát (I. část)

Sex patří k podstatě života, je to tvořivá síla s nesmírným potenciálem. Není náhoda, že i tyto skupiny vytvářejí snahu tuto energii zkrotit. Ale přikázaný celibát, asketický postoj apod. jsou jen různé podoby manipulace, jak tento rozměr člověka co nejvíce omezit.

Proč některé náboženské skupiny nebo sekty sex zakazují? Bez sexu se přece dá žít.

Dušan Štraus: Guru Sri Chinmoy často připomínal, že bez celibátu by byl duchovní pokrok nemyslitelný. Tvrdil, že v duchovním životě se musíte sexu postupně vzdát. Chceme-li realizovat Boha v tomto těle, sex tam nemá žádné místo. Sri Chinmoy odůvodňuje toto pravidlo také tím, že čistou a bezpodmínečnou lásku mají žáci cítit jen k němu.

Jak to v praxi vypadalo?

Během společných meditací v Centru Sri Chinmoya seděla obě pohlaví odděleně – ženy nalevo, muži napravo.

Muž a žena nesměli spolu jet v autě, být v jedné místnosti, při vzájemném rozhovoru se dívat z očí do očí. Nebyly povoleny žádné tělesné doteky, včetně podání ruky na pozdrav. Když muž doprovázel ženu, nesměl vedle ní kráčet, mohl jen jít za ní ve vzdálenosti minimálně dva metry. Obě pohlaví se nesměla spolu bavit o soukromých věcech, chatovat nebo telefonovat si v pozdních večerních hodinách apod.

Nedodržování tohoto pravidla trestal vůdce většinou nekompromisně – vyloučením z komunity.

Na vlastní kůži jsem zažil, že zvlášť toto přísné pravidlo pomáhalo duchovnímu vůdci udržet si své stoupence v poslušnosti a oddanosti. Ale stejně jako přijetí a dodržování ostatních pravidel sekty způsobuje změnu původní identity člověka na identitu kultovní. Nakonec vede ke vzniku psychické závislosti podobně jako je závislost na tvrdých drogách.

Alexandra Hrouzková:

Blízkost, intimita (jak duševní, tak fyzická) a sex patří mezi základní životní potřeby člověka. Jistě někdo má potřebu v některé oblasti nižší, jiný vyšší, formy fyzického i duševního sbližování mezi lidmi partnery mají mnohé pestré podoby. Jak člověk v průběhu svého vývoje a osobního růstu poznává sám sebe, zjišťuje, co potřebuje, co mu vyhovuje, co ho naplňuje. Když se člověk řídí manipulativními pravidly z vnějšku, ztrácí možnost svobodně zjišťovat a prozkoumat, co jej skutečně naplňuje, co jeho duše i tělo potřebuje, ztrácí možnost převzít zodpovědnost za realizaci svého nejvyššího potenciálu, a stává se závislým na tom, co je nařízeno. Přirozeně dříve či později začne člověku v životě „něcochybět, objeví se frustrace. Člověk pak může mít tendenci kompenzovat pocit nenaplnění a určité prázdnoty jinými prožitky, které jsou nabízeny, na těch pak raději i slepě“ lpět, být na nich závislý.“  

Předepsaný přísný celibát platil i pro manžele – žáky Sri Chinmoya. Proto možnost mít další děti nepřicházelo v úvahu. Členům se to odůvodňuje tím, že děti jsou na duchovní cestě přítěží (slonem na zádech).

Alexandra Hrouzková:

Díky rození a plození můžeme jako lidstvo existovat. Ve svobodné společnosti má každý člověk plné právo se sám rozhodnout, zda a kolik dětí chce kdy mít. Jakékoli pokusy o regulaci či nařízení v této oblasti jsou projevem manipulace, jejímž cílem nejsou zájmy členů společnosti, ale především zájmy toho, kdo pravidla nastavuje.“  

 

Co nám sex jako součást partnerského vztahu dává?

Alexandra Hrouzková:

Fyzická blízkost, intimita, sex patří mezi základní životní potřeby člověka. Jistě, jak už jsem zmínila, tyto potřeby mají různé pestré podoby a výzvou člověka, který touží po partnerství včetně tělesného sblížení, je nalézt právě takový protějšek, se kterým si ve svých vzájemných potřebách vyhoví. Sex v partnerském vztahu může být vnímám a prožíván různými způsoby. Pro někoho jde více o tělesný prožitek, jiný si se sexem spojuje projev přijetí, lásky. Další člověk v sexuálním sblížení může vnímat i určitou duchovní dimenzi. Prožívání sexu a intimity v páru se mění také s věkem, vývojem partnerů. Co pár, to k sexu jedinečný a specifický postoj, a individuálně vnímané přínosy intimity. Důležité pro náš rozhovor je, že každý člověk má mít možnost svobodně si najít a zvolit tu cestu intimního sbližování s protějškem, která mu vyhovuje, která ho naplňuje.“  

Podle svědectví zneužitých žákyň, guru Sri Chinmoy celibát nedodržoval. Proč a jak to všechno probíhalo, se dozvíte v příštím příspěvku.

autoři:

  • Dušan Štraus | www.dusanstraus.com
  • Mgr. Alexandra Hrouzková, Ph.D., psycholožka a psychoterapeutka, www.alexhrouzkova.cz, Členka ČAP – České asociace pro psychoterapii
  • foto: Shutterstock.com

SOUTĚŽ

Máme pro vás soutěžní otázku. Jak se jmenuje firma, která pracuje v Čechách a na Slovensku pro sektu Centrum Sri Chinmoya? První tři správné odpovědi odměníme knihou Dušana Štrause "So slonom na pleciach," která vyšla nedávno na Slovensku a je autentickým svědectvím lídra zmiňované sekty.

 

Objednat předplatné