V zajetí manipulace 01. 07. 2022 PDF Tisk

Sex, duchovní život a celibát ( 2. část)

Vždy se jedná o sex. Možná ne na první pohled při zkoumání spirituálních skupin. Ale když se ponoříte do hloubky odkryjete boj o moc nad životní energií, jinými slovy nad sexuální energií.

Sex, duchovní život a celibát ( 2. část)

Dušan Štraus:

Sekta Sri Chinmoy Centrum není výjimkou. I zde je předpoklad tělesného kontaktu mezi oběma pohlavími zakázaný. Vyžaduje se přísný celibát.

Ale podle svědectví zneužitých žákyň, guru Sri Chinmoy celibát nedodržoval. Proč a jak to všechno probíhá? Jak to, že mnoho dospělých žen podlehlo manipulaci, a nakonec se staly oběťmi znásilňování svým milovaným a zbožňovaným mistrem?

V sektě Sri Chinmoy Centrum bylo nalezeno několik upřímných a odvážných žen, které o tom podaly svědectví. Jako příklad uvádíme úryvek z knihy Dušana Štrause So slonom na pleciach – zpověď bývalé žákyně Seviky Susane Ireland z USA:

„Jestli se mi skutečně odevzdáš, můžu tě očistit,“ tvrdil (Guru). „Dotkni se mě.“

     Špičkou prstu jsem se opatrně dotkla jeho nohy, s obavou, že by mu moje nečistota mohla způsobit velkou bolest (což vždy tvrdil o nečistotě lidí).

     „Ne, ne! Pojď blíž a obejmi mě.“

     Postavila jsem se, popošla k němu, sklonila se a něžně jsem ho objala. Bez jakékoli fyzické reakce řekl: "Dobře, teď si sedni."

     Poslechla jsem.

     „Hodná holka… svlékni se.“

Samozřejmě Guru tímto ihned způsobil zmatek v hlavě žákyně. Ale žena, od které se očekává celoživotní poslušnost, nemůže jít proti vůli svého mistra. Chvíli váhala, nakonec v souladu s touhou učinit rychlý pokrok v duchovním životě uvěřila, že jí chce opravdu pomoci. Nebyl prostor pro pochybnosti.

Proto nakonec souhlasila se vším, co chtěl. 

(Během aktu) čas od času řekl: „Toto je mé sjednocení s tebou. Toto je moje bezpodmínečná láska k tobě.“

Ale nebyla v tom žádná vášeň, žádné líbání, žádná něha, žádný dotek, jen čistý sex.

Takové znásilňování se opakovalo několik let. Žákyně byla celou dobu přesvědčena, že jde o proklamované pročištění, o léčebný proces. Ale žádný pokrok nenastal. Právě naopak.

Tento případ nebyl ojedinělý.

Alexandra Hrouzková:

Síly autority je možno zneužít v oblasti sexu v prostředí, kde je autorita vnímána, kde existuje jakákoli hierarchie. Časté jsou případy v prostředích jako je lékař a klient, učitel a student, šéf a podřízený. Zneužívajícím muže být jak muž, tak žena. Zneužívající následně používá v manipulaci přímo či nepřímo taková slova, která podpoří ochotu oběti se poddat. Zároveň jistou ochotu se zneužívání podvolit ze strany oběti podporuje i nevyřčený podvědomý strach z opuštění či nějaké ztráty – když neuposlechnu, budu vyhozen, autorita se postará o můj neúspěch a podobně. Pomoci obětem může právě prevence a informovanost o tom, že se mohou a mají bránit, že mohou odmítnout, a odbourání strachu, že odmítnutí se autoritě v sexuální oblasti podvolit bude mít negativní dopady na jejich život. Naopak, tím, že člověk najde odvahu nepodvolit se, ušetří své tělo i svou duši mnohých traumat a s tím souvisejících negativních dopadů v oblastech vztahů, sebevědomí.

Dušan Štraus:

Se dvěma bývalými žákyněmi, které popsaly a zveřejnily sex se svým guruem, Sri Chinmoyem, jsem se před několika lety setkal. Spontánně jsme se i o tom bavili. Jejich svědectví se shoduji s tím, co jsem četl. Jedna z nich, původem Angličanka, mi prozradila, že přišla na duchovní Cestu se svými rodiči jako 5letá a odešla po 34 letech. Samozřejmě po celou dobu musela dodržovat přísný celibát. Jelikož partnerské vztahy v sektě byly zakázány, za ta léta neznala žádný intimní vztah s mužem (kromě Sri Chinmoye). Svého gurua brala důležitěji než svého otce. Ve své výpovědi mimo jiné napsala:

Všechny dívky (žačky Sri Chinmoya) musely být Akbarovými manželkami v harému – guru tvrdil, že v minulém životě byl Akbar – a v tomto životě s nimi jen pokračoval v důležitém karmickém vztahu.

Dnes už si nedokáže najít partnera. Přiznala, že při každém novém vážnějším seznámení s mužem má dojem, že mu jde jen o sex.

Zneužívání všeho druhu je častý spojující prvek uzavřených komunit a v Cenru Sri Chinmoye to nebylo jinak. Oběti se s tím vyrovnávají dodnes.

Alexandra Hrouzková:

Terapie traumat v důsledku sexuálního zneužívání bývá procesem mnohdy i na dlouhá léta. Vždy záleží na individuálních okolnostech, kterým zneužívaný člověk čelil a čelí. Někdy se podaří bolavou minulost zaléčit a určitým způsobem ji nechat za sebou, prožívat znovu radost ze života a potěšení z partnerského vztahu. Ne vždy se to však „zlomenému“ člověku podaří a prožité trauma pak definuje jeho život až do jeho konce.

autoři:

  • Dušan Štraus | www.dusanstraus.com
  • Mgr. Alexandra Hrouzková, Ph.D., psycholožka a psychoterapeutka, www.alexhrouzkova.cz, Členka ČAP – České asociace pro psychoterapii
  • foto: Shutterstock.com

Knihu Slonom na pleciach můžete zakoupit ZDE.

Objednat předplatné