Čakry a energie 14. 01. 2021 PDF Tisk

Sedmá čakra – sahasrára

Poslední ze škály sedmi základních čaker je korunní čakra zvaná sahasrára, které se budeme v těchto řádcích věnovat.

Sedmá čakra – sahasrára

Královna, korunní čakra, se nachází v horní části hlavy a je přímou spojnicí se Zdrojem. Je bránou ke všem duchovním dveřím. Ke Zdroji, k Bohu, k Vesmíru, k Vyššímu Já. 

Korunní čakra je považována za most mezi božstvím a lidstvem, spojující nás s fyzickou i nefyzickou sférou naší existence. Díky této čakře je možné osvícení a naše spojení s božstvím, stejně jako soucit se vším životem, blažeností a moudrostí. Pomalu si uvědomujeme, že náš život je pouze rozšířením našeho vlastního vědomí; že jsme snílkem snícím sen.

Chápeme, že všechny projevy (dobré i špatné) jsou výsledkem našich myšlenkových vzorců, které se stávají podvědomými vírami – a když to víme, můžeme začít sen měnit.

Pro duchovní růst a zdravý život je potřeba, aby korunní čakra byla v harmonii. Je nutné podotknout, že je důležitou součástí života praxe. Praxe duchovní (zahrnuje také fyzickou), kde budujeme silný základ a stabilitu všech čaker. Pro silné, čisté a stabilní napojení „nahoru“ je důležité mít i stabilní napojení „dolů“. Proto je práce na jednotlivých čakrách nezbytnou součástí životní duchovní cesty. Mohlo by být nepříjemné a také nebezpečné, pokud by se jedinci silně otevíraly horní čakry bez stability a uzemnění těch spodních. Fyzická praxe (ásany) nám pomáhá pracovat s „hmotou“, tedy fyzickým aspektem, a také balancuje čakry a tím pročišťuje a připravuje systém k přijímání vyšší duchovní osvěty. V jógové tradici aplikujeme pozice a techniky na otevírání korunní čakry až po jistém tréninku jedince, víme-li, že je připraven. Viz šírsásana, stoj na hlavě, pokročilé meditace atd.

Korunní čakra v harmonii se projevuje intuitivními znalostmi a velkou moudrostí. Naším vědomím prochází silné uvědomění si svého Já a pociťujeme nezištnou oddanost blahu druhých, kterou vnímáme jako naši vlastní součást.

Pokud je korunní čakra v nerovnováze, tzn. že jsme příliš napojeni nahoru (bez ukotvení), míváme problém s uzemněním a pro ostatní bytosti jsme tak trochu „příliš“, lidé mají problém brát naše názory či vize vážně. Nadměrná aktivita této čakry se také může projevit tak, že se považujeme my sami za „příliš“ (božský komplex), a povyšujeme se nad ostatní.

Naopak při nedostatečné aktivitě korunní čakry ztrácíme chuť k životu, zde se mohou rozvíjet různé duchovní „nemoci“. Pocity nemilovanosti a také nedůvěry (v Boha, v život, ve Vesmír). Poruchy koordinace, neohrabanost, špatná rovnováha mohou být rovněž příčinou oslabené sahasráry.

Chybí chuť duchovně zkoumat či objevovat své nitro. Je zde strach ze smrti.

Projevy nerovnováhy korunní čakry se odrážejí ve fyzickém prostoru bytí, tělo i duch jsou velmi úzce spojené a není tedy divu, pokud je v nerovnováze jedno, že je v nerovnováze i druhé.

Když korunní čakra nefunguje, je tzv. vypnutá, může to mít za následek svalové onemocnění, chronické vyčerpání, citlivost na světlo a na určité zvuky nebo prostředí (běžně projevující se při autismu).

Harmonizovat jednotlivé čakry lze různými způsoby. Základní a léčivou metodou je jóga a meditace. Pracujeme-li s jógou a meditací vědomě, záměry k léčení a harmonizaci bytí jsou radostí.

Harmonizovat čakry se dá také stravou, terapií, energetickou prací, terapií barev, krystalovou terapií, aromaterapií, zvukovou terapií, regresní terapií a jinými. Různé druhy body work (práce s tělem) ve spojení se zkušeným průvodcem mohou být také nápomocné.

Příklad základní jógové praxe vycházející z hathajógy pro ukotvení se v těle a harmonizaci čaker odspodu vzhůru:

1) Pádahastásana
2) Talásana
3) Uddíjana bandha
4) Trikónásana
5) Čakrásana
6) Paščimóttánásana
7) Vadžrásana
8) Sarvángásana
9) Halásana
10) Šíršásana

Meditace
Předchází jí práce s vizualizací vedoucí k harmonii jednotlivých čaker: dýchání skrze jednotlivé čakry s vizualizací zlatého světla, v nádechu se světlo rozsvítí, ve výdechu se soustřeďuje do systému.

Vizualizuji si kořeny vycházející z nohou, ukotvení, uzemnění – spojení s první čakrou muladhárou.

Vizualizuji si zlaté kořeny směrem vzhůru, od srdce nahoru k temeni hlavy a ještě dál, k tomu, co mě přesahuje – spojení s korunní čakrou sahasrárou.

Ukotvuji se ve svém středu, ve svém srdci a prodýchávám jednotlivé čakry, dýchám a stávám se pozorovatelem.

TIP
Vyzkoušejte lekci s Katarínou Mikulandovou na Jóga Virtual pro harmonizaci čaker!

  • autor: Kateřina Kostková
  • @kace.yogaforlife
  • fotografie: Shutterstock.com

Objednat předplatné