Ásany 27. 02. 2023 PDF Tisk

Šíršásana (stoj na hlavě)

Šíršásana nám připomíná, abychom nenosili hlavu a nos moc nahoru – nebyli pyšní a namyšlení. Možná je to stejné jako naše přísloví „pýcha předchází pád“. Pozice s nohama nad hlavou nás učí, jak je důležitá pokora a vyrovnávání pólů.

Šíršásana (stoj na hlavě)
  • sa – s
  • alamba – podpora, opora
  • širša – hlava

Stoj na hlavě patří mezi 32 královských pozic. Díky svým účinkům přivádí vnitřní sílu do každé buňky těla. Oživuje a omlazuje organismus a činí člověka odolným a vyrovnaným.

Provedení
Výchozí pozice: kočka.

Pokrčte paže, spojte předloktí na sebe a stáhněte ramena od uší dolů. Postavení loktů je rozhodující pro kvalitu ásany. Jejich vzdálenosti mějte pod kontrolou. Rozpojte předloktí a propleťte prsty mezi sebou. Dlaně i zápěstí jsou kolmo k podlaze, ramena jsou stažená od uší dolů a rozšířena do stran. Ruce tlačí do země. Tlak zápěstí a předloktí rozhoduje o celé pozici, a proto zvolte toto postavení jako prvotní část tréninku stoje na hlavě. 

Aby pozice byla stabilní, je nutné mít lokty nepříliš rozevřené. Hlavu položte na podložku v oblasti měkké části (srostlé fontanely). Můžete zkusit pomůcku: přiložte si vnitřní stranu rozhraní zápěstí a dlaně do oblasti prohlubně mezi nosem a čelem. Prostředníček dosáhne zhruba na nejvyšší vrchol hlavy. Právě zde opřete hlavu. Spojené dlaně, předloktí a lokty vytvářejí trojúhelník, v jehož středu leží hlava. Zvedněte pánev nahoru, jako když přecházíte do pozice střechy, napněte nohy a s nimi přistupte co nejblíže k obličeji.

Pozor! Udržujte nohy napnuté tak, abyste vyrovnali záda. Sedací kosti jsou nejvyšším bodem těla. Tuto fázi trénujte pravidelně, než budete postupovat dále. 

Přeneste váhu těla na paže (ne na hlavu a krk). Hlava se jemně dotýká země. S nádechem zvedněte nohy. Tlačte do zápěstí a loktů, stahujete lopatky od uší dolů směrem k pánvi. Centrum těla je zpevněné. 

Návrat proveďte přes napnuté nebo pokrčené nohy a po pozici proveďte pozici dítěte (balásana), která srovnává změnu tlaku v hlavě). Zůstaňte v ní zhruba stejně, jako jste drželi stoj na hlavě.

Modifikace

  1. Pozici můžete provést s položením kolen na pažích v trojúhelníkovém postavení: hlava a dlaně. Ty vytvářejí trojúhelník, který jistí pozici. 
  2. Cvičení s dopomocí speciální židle.
  3. S oporou o zeď.

Účinky
Omlazení organismu, obnova energie, zlepšení žilní návratnosti krve z dolních končetin, zjitření smyslů a mozkové činnosti, podpora lymfatického oběhu, imunity a hormonální činnosti, očišťuje srdce, krev a plíce. 

Kontraindikace
Vysoký krevní tlak a další kardiovaskulární problémy, arterioskleróza, potíže v oblasti hlavy (oči, uši, mozek), poškození krční páteře a ramenního kloubu.

Jak trénovat stoj na hlavě? 

Trénink pozice je možné provádět ve dvojicích nebo s oporou o stěnu, ale doporučuji zvolit cestu individuální. Partnera pokaždé mít nebudete a stěna v potřebnou chvíli neodstoupí, a tak navrhuji provést 10 hlubokých nádechů a výdechů a pustit se s respektem, odvahou a rozvahou do celé praxe.

Postup:

V pozici kočky pokrčte paže, dejte předloktí na sebe a stáhněte ramena od uší dolů. Rozpojte předloktí a propleťte prsty. Dlaně i zápěstí jsou kolmo k zemi, ramena jsou stažená od uší dolů a rozšířená do stran. Ruce tlačí do země. Tlak zápěstí a předloktí rozhoduje o celé pozici, a proto zvolte toto postavení jako první část tréninku. Aby pozice byla stabilní, je nutné mít lokty nepříliš rozevřené. Hlavu položte na podložku v oblasti bývalé měkké části lebky (fontanely).

Můžete zkusit pomůcku: přiložte si vnitřní stranu rozhraní zápěstí a dlaně do oblasti prohlubně mezi nosem a čelem. Prostředníček dosáhne zhruba na nejvyšší vrchol hlavy. Právě zde opřete hlavu. Spojené dlaně, předloktí a lokty vytvářejí trojúhelník, v jehož středu leží hlava. Zvedněte pánev nahoru, jako když přecházíte do pozice střechy, napněte nohy a přistupte s nimi co nejblíže k obličeji.

 28A5855A-93D7-46B0-AB6B-D4E9C2F12214.jpeg  6C9C1705-17DD-4CDA-88B4-152D18E34832.jpeg 

Cvičte pomalu, klidně a s rozvahou. Dýchejte a prostřednictvím dechu se zbavujte strachu. Trénujte jednotlivé fáze bez potřeby „dnes“ uspět. Chovejte se k sobě mírumilovně, s ahimsou, respektujte se a berte ohled na své schopnosti a možnosti. Zvládne to každý, ale cvičení chce čas a systematickou práci krůček po krůčku. V tom je cesta k úspěchu bez zranění.

POZOR!

  • Hlavu nestavte na přední „čelovou“ oblast ani směrem k týlu. Je třeba stát pevně v oblasti koruny (sahasrára čakra).
  • V druhé fázi dejte důraz na „posazení pánve na strop“ (mentální představa) a vyrovnání zad. To je velice důležité, protože bez této fáze pozici nelze provést.
  • Pro vyrovnání tlaku provádějte po stoji na hlavě pozici dítěte.

Co skrývá pozice stoje na hlavě?
Abychom dokázali porozumět mystickým a spirituálním aspektům stoje na hlavě, je nezbytné nejprve porozumět jeho aspektům psychologickým. Myslíme si, že když stojíme svými chodidly pevně na zemi, snadněji tak zvládneme čelit nástrahám každodenního života. Tento koncept ale musíme ve stoji na hlavě úplně převrátit.

Než pozici začneme provádět, měli bychom si v mysli vytvořit obrázek stromu, převráceného korunou k zemi a kořeny k nebi. Kmen stromu znázorňuje naši páteř. Hlava, která se nachází temenem na zemi, je lotosový květ tvořený z tisíce okvětních lístků a jeho centrem je mozek, centrum všech našich smyslů. Spodní část páteře je sídlo energie, první čakry, zdroj nektaru a ambrosie. Jakmile nektar a ambrosie doputují z první čakry do hlavy, mohou se začít zjevovat inspirace a vnuknutí. 

Ve třetím lotosu nebo čakře, nacházející se v oblasti solar plexu, používají emoce energii jako plamen. Ve stoji na hlavě ale cvičenec nemůže plamen nasytit.

Stoj na hlavě je zcela odlišná forma odevzdání se. 
Obzvláště pak pro první tři čakry. Vzdáváme se pobavení, vzrušení, všeho, čemu říkáme zábava. Budeme tyto věci zkoumat. Zjistíme, kolik jsme jim odevzdávali skrze sílu iluzí, skrze sílu touhy. Jak vytváříme touhy? Jak tyto touhy naplňujeme? Jsou naše touhy po vyjádření jen podlehnutím nárokům našeho ega? Skrze praktikování ásan eliminujeme verbální projev a shledáváme ho nepotřebným. Sílí touha po převrácení stimulace všech našich smyslů.

Všechny pohyby prováděné k zaujmutí pozice mají význam. Přechod ze stoje do předklonu, položení hlavy, sídla intelektu, na zem, je symbolické pro pokoru.

Chodidla a nohy, naše základna, jsou zvednuty ze země. Zvedáním chodidel do vzduchu se vzdáváme opory země. Ve chvíli, kdy stojíme na hlavě, nemůžeme reagovat na své smysly. Je to nezvyklá pozice, která vyžaduje naprosté soustředění a pozornost.

Silný mystický aspekt stoje na hlavě podporuje pohyb prány tělem. Prána je životní síla, zdroj, často je nazývána dechem. Je vědomí, nejdrobnější životní esence prostupující všechny známé formy. 

Pokud je pozice snadno udržitelná, měla by být spojena se spirituální myšlenkou. Můžeme použít nějakou východní mantru nebo čerpat ze svého náboženského zázemí. Tak vznikne příjemná energie, která proudí dokola celým tělem.

Uvědomění si této energie v každodenním životě mírní psychologický efekt zakořenění do země a každý prožitý okamžik se stává zázrakem. Budeme schopni vidět zázrak ruky, všechny skvělé věci, které s ní můžeme provádět, nádherné zařízení, které nazýváme okem nebo magické zrcadlo naší mysli – naši představivost. 

Lidské tělo je třeba chápat jako úžasný nástroj, který musíme respektovat a opečovávat.

(Pozn. red.: nektar a ambrosie – dle řecké mytologie: nápoj a pokrm bohů uchovávající jim nesmrtelnost a věčné mládí. Inspirace: Hatha yoga: the hidden language: symbols, secrets, and metaphor, Swami Sivananda Radha. Timeless books 2006, Canada). 

 

Objednat předplatné