Ásany 12. 09. 2021 PDF Tisk

Šalabhásana (Kobylka)

Základem pojmenování této ásany je sanskrtský výraz „šalabha“, česky „kobylka“. Pokrčené ruce v jedné z variant plné polohy totiž připomínají tento hmyz. Podle Andrého Van Lysebetha je na rozdíl od polohy kobry, pluhu, kleští apod. dynamická, přičemž její statická fáze je jen velmi krátká.

Šalabhásana (Kobylka)

Poloha má několik variant obtížnosti – s předponou „adrha“ se jedná o poloviční kobylku, dále o plnou verzi a potom ještě o několik obtížnějších variant. Všechny začínají stejnou výchozí polohou, která následuje po poloze kobry, kterou zároveň doplňuje a velmi se jí podobá. Ležíte na břiše, nohy natažené vedle sebe, chodidla směřují vzhůru. Paže jsou ale na rozdíl od kobry podél těla, dlaněmi do země. Tam by měly po celou dobu i zůstat – na zemi, po celé své délce.

Ardha šalabhásana
Pro provedení poloviční varianty položte ve výchozí poloze bradu na zem a tlačte ji co nejvíce dopředu. Poté pomalu zvedněte levou nohu postupným zatínáním svalstva dolní části zad. Opírejte se přitom o levou ruku. Nohu zvedejte svisle přesně nad místo, kde předtím ležela. Pravá část těla je nyní zcela nehybná, pracuje pouze ta levá. Nahoře na okamžik zastavte, poté vraťte nohu zpět a opakujte s druhou nohou.

Dávejte si pozor na to, aby se během cvičení pánev netočila ani výrazněji nenadzvedávala. Tím byste rozrušili doplnění účinků polohy kobry, které vycházejí ze zatnutí spodní části zad, kam se díky tomu dostane velké množství krve.

Plná varianta kobylky
Plnou variantu vždy provádějte až poté, co vykonáte variantu poloviční, která představuje přípravu na plnou verzi polohy. Pro provedení plné varianty ve výchozí poloze zatněte dlaně v pěsti, abyste mohli vynaložit více síly. Následně silným zatnutím spodní části zad zvedněte obě nohy najednou nahoru. Nekrčte přitom kolena, nestahujte lýtka a nepropínejte prsty od nohou do špiček. Bradu ani ramena nezvedejte z podložky. Nohy nechte nahoře několik vteřin, poté nechte pomalu klesnout dolů.

Blahodárné účinky na celý organismus
Jak poloviční varianta polohy kobylky, tak i ta plná přinášejí praktikujícím řadu benefitů. Posilují část parasympatického nervového systému, dynamizují nervová centra, zejména ta ovládající orgány podbřišku, a příznivě působí na krk i šíji. Dochází při nich také k posílení vnitřních orgánů zvýšeným nitrobřišním tlakem. Zvyšují pružnost v páteři, zejména v bederní oblasti, kam smršťováním bederního svalstva přinášejí velké množství krve. Dále stimulují a posilují celý zažívací systém a přídatné žlázy. Zlepšují činnost jater a slinivky břišní a regulují činnost střev za současného zvyšování peristaltiky. Z estetického hlediska kladně ovlivňují statiku celé páteře, protože napravují vadu zakřivení zad její spodní části.

Objednat předplatné