BLESKOVĚ
Jóga styly 03. 08. 2020 PDF Tisk

Rysy naší povahy ovlivňují naši praxi

Nabídka jógových lekcí je neuvěřitelně pestrá, nicméně jóga je jen jedna. Ale co člověk, to originál. Jógu cvičí lidé, jógu učí lidé, takže co jógový lektor, to jiná jógová lekce, co člověk praktikující jógu, to jiný styl… Pozor, pozor, trochu jsme se do toho zamotali.

Rysy naší povahy ovlivňují naši praxi

Extroverze a introverze jsou dva protichůdné rysy lidské povahy a naší osobnosti. Vypovídají o směru, odkud jedinec čerpá životní energii a kam ji nejčastěji vydává. A protože nic není jen černé nebo jen bílé, máme tu i jejich kombinaci, která se nazývá ambiverze (např. člověk je extrovertní v blízkém okolí a introvertní vůči ostatním). V praxi se však lidé dělí ne do dvou, ale do čtyř typů. Komunikativní extrovert a nekomunikativní introvert jsou dva nejčastější typy. Setkat se lze i s komunikativním introvertem a o něco vzácněji s nekomunikativním extrovertem. Důvod, proč tomu tak je, lze vysvětlit tím, že zatímco extroverze/introverze je vrozená (zděděná) vlastnost, schopnost a chuť komunikovat je kulturní a naučená záležitost. Nekomunikativnost se dá poměrně snadno změnit, vnitřní introverze nikoliv, ta se dá pouze skrývat.

Jako extroverta lze charakterizovat někoho, kdo se obrací převážně navenek, do svého okolí. Je to vlastnost projevující se zálibou ve společnosti, vyhledáváním silných podnětů atd. Lidé, u nichž tento rys převažuje, jsou hovorní (rádi mluví i jen tak pro radost), často vyhledávají společnost a taktéž společnost vyhledává je, bývají velice oblíbení. Mají tendenci nejdříve jednat, pak teprve myslet, jednají rychle (někdy i neuváženě) a jsou vstřícnější ke změnám. Naopak je stresuje a vyčerpává klid a nedostatek vnějších podnětů.

Introverti jsou naopak ti, kteří čerpají energii ze svého vnitřního světa pocitů, myšlenek a prožitků. Bývají méně hovorní a jsou více přemýšliví. Mají rádi duševní klid a soukromí. Obvykle jednají až poté, co si své jednání předem promysleli a obhlédli situaci. Pobývání ve (větší) společnosti nebo přemíra vnějších podnětů je dlouhodobě stresuje a vyčerpává. Ale i introverti mají rádi lidi, a pokud jsou zároveň komunikativní, dokážou společnost skvěle bavit. Jen z té situace neberou energii, ale naopak ji potřebují v soukromí dobít.

Do které skupiny patříš? Odpověz si na otázku. Je pátek odpoledne, máš za sebou dlouhý pracovní týden, vybereš si strávit večer se společností přátel, nebo zůstat v klidu doma a přátele nechat až na sobotu? Případně dáš přednost lekci s dynamickou jógou, nebo pomalé a klidné hodině, kde se vystřídá pouhých pár ásan? Odpověď je nasnadě. Extroverti dají přednost přátelům a dynamice, introverti klidu domova i klidu na podložce.

Připomeňme si tři nejběžnější typy jógy:

Power jóga
Lekce vhodná pro všechny, kteří mají rádi dynamické cvičení, rádi se zapotí a chtějí tělo více posílit. Obvykle se začíná krátkým zklidněním těla i mysli, následuje rozdýchání, nácvik plného dechu a úvodní protažení. Plynule navazuje samotná ásanová praxe, během které dochází k rychlejšímu střídání jednotlivých jógových pozic v souladu s dechem. Lekci uzavírá relaxace vleže na zádech pro hlubší uvolnění těla.

Hatha jóga
Hatha jóga je jóga, kde se nepospíchá. Během praxe se pojí dech s delšími výdržemi. Jejím cílem je zapojit každý sval v těle, zklidnit mysl a vše dokonale prodýchat. Ve výdržích bychom měli být schopni vnímat propojení těla a mysli. Tímto se naše pozornost postupně přenese do nitra a my zapomeneme na okolní svět. Mysl i tělo si odpočine od každodenního stresu a po lekci se budete cítit jako znovuzrození.

Jin jóga
Od lekce jin jógy lze očekávat protažení, zklidnění, uvědomění si svého vnitřního klidu a zastavení. Začíná se krátkou rozcvičkou s pozorností na tělo a dech. Hlavní část lekce je zaměřena na setrvání v jógových pozicích, a to od několika dechů až po několik minut. Cvičení v mnoha případech není ani silové, ani dynamické, jeho cílem je hluboké uvolnění, protažení, procítění těla a práce s dechem. Na závěr lze relaxovat za doprovodu přírodních hudebních nástrojů (např. bubnů, tibetských mís…).

K dynamickým stylům jógy tedy inklinují lidé, u nichž převažuje rys extroverta, a naopak introverti se častěji potkávají v klidných lekcích, to je dané. Každý jedinec si svou energii dobíjí tím, co ho nejvíce naplňuje a baví, co mu je přirozené. Ale pokud bychom se snažili o dosažení jakési rovnováhy – rovnováhy naší jin a jang – cítíme, že by to mělo být naopak. Pokud celý den trávíme mezi lidmi, naše práce je plná spěchu a stresu, a to i přesto, že nás to naplňuje, potřebuje naše mysl a tělo zklidnit a k tomu se hodí nejlépe lekce typu hatha jóga nebo jin jóga. Introvertům, pohrouženým většinu dne do sebe, chránícím si své soukromé myšlenky, by jistě prospělo trochu rozptýlení na dynamické lekci. A proto ideálně kombinujme.

To, co je nám vrozené, nepředěláme, berme se takoví, jací jsme, nesnažme se za každou cenu měnit svou přirozenost, ale poznávejme sami sebe. Buďme svými pozorovateli, zjišťujme, co naše tělo a mysl potřebuje, učme se většímu uvědomění, jak ovládat vlastní i sociální chování. Tímto způsobem můžeme najednou nebo i jednotlivě praktikovat osm stupňů jógy, jak je představuje Pataňdžaliho Jógasútra – jamu (sociální chování), nijamu (chování jednotlivce), ásanu (fyzické cvičení), pránájámu (dechová cvičení) a dhjánu (meditace). Žijme v rovnováze, posouvejme se dál, ale hlavně respektujme sami sebe, respektujme se navzájem.

 

Objednat předplatné