Vzdělávání 25. 01. 2019 PDF Tisk

Rukověť (ne)dokonalého lektora jógy

Stát se lektorem jógy je pro někoho posláním, pro někoho zajímavým koníčkem, pokud se ale člověk rozhodne alespoň občas nějakou lekci vést, v každém případě se dostává na zcela jinou úroveň jógové praxe. Sama se považuji za věčného začátečníka, stále se vracím k jednoduchosti a jógové cvičení ráda rozebírám a zkoumám...

Rukověť (ne)dokonalého lektora jógy

Lektorský kurz byl pro mě příležitostí, jak se opravdu dobře seznámit s úplnými základy, i když se z občasného vedení lekcí nebo seminářů, pro udržení se v obraze i kondici, nakonec nestalo mé povolání. Lekcí jiných lektorů se však účastním pravidelně a některé vypozorované postřehy by se mi v počátcích vlastního lektorského působení a vlastně i dnes docela hodily. Dovolte mi proto se o ně s vámi podělit. Všechny příklady v závorkách či uvozovkách jsou odposlechnuty na skutečných lekcích; text je přesto psán s určitou nadsázkou a s vědomím toho, že všech popisovaných prohřešků a nedokonalostí se sama dopouštím. Jakákoliv podobnost s jinými žijícími osobami nebo událostmi ale vůbec nemusí být náhodná. Zasmějme se nebo poučme, každý podle své chuti.

Vize

Každá jógová lekce by měla být vedena určitou jednotící myšlenkou. Podílí se na ní jednak logická skladba na sebe navazujících sekvencí, ásan a pozic, od počátečního prohřátí až po závěrečnou relaxaci, ale také nějaký záměr. Lekce může být zaměřena na posílení konkrétní části těla, nebo postupovat promyšleným způsobem k celkovému protažení, může být vyloženě náročná, nebo naopak uvolňující a zklidňující. Stane se, že lektor, zejména v počátcích své praxe, zaškobrtne, zapomene další krok a rychle přemýšlí kudy dál. Klient to lektorovi rád odpustí, ale platí, že si toho prakticky vždy všimne. Zatímco udělat chybný krok není až takový problém, nepůsobí vůbec dobře neznat nebo nemít směr. Například překvapení v podobě dalšího pozdravu slunci („ať nám hezky proudí krev“) v samém závěru lekce, která do té doby postupovala směrem seshora dolů, tedy od pozic ve stoje k těm na zemi, působí rušivě. Jen opravdu zkušený lektor se obejde bez přípravy nebo aspoň přemýšlení nad tím, jak s vymezeným časem naloží. Je proto dobré si před lekcí alespoň zhruba promyslet, co se má dít.

Jistota

Postavit se před sál plný očekávání není snadné. Klient vnímá veškeré nuance, od celkového naladění lektora až po úpravu nehtů na palcích u nohou. Zkušenosti a praxe pomáhají se s obavami a trémou snáze vyrovnat, nijak ji ale neumenšují. Mírnou nejistotu klient většinou nevnímá. Máme pro sebe navzájem pochopení a zvláště jógové prostředí je více tolerantní. Třást se jako osika ale není zrovna povzbudivé, a proto je dobré zapracovat na své přípravě a odolnosti. To pak pomůže i v méně příjemných nečekaných situacích, kdy už není čas řešit náhradu (pokažený žaludek je prevít a bolavá hlava dokáže pěkně potrápit). Právě záskoky jsou přitom další zkouškou sebevědomí, zvláště za známější nebo oblíbené kolegy. Začínat takovou lekci omlouváním se za svou nedostatečnost, nezpůsobilost či prostě za to, že nejsem někým jiným („nejsem ten a ten, ale snad to tu spolu přežijeme“), zaručeně naruší atmosféru. I na obtížné situaci nebo potenciálním průšvihu se dá vždy najít něco pozitivního a je dobré zaměřit se právě na to. Může to být třeba jen nabídka využít příležitost zopakovat si základy, ke kterým se lektoři i klienti tak či tak potřebují stále znovu vracet, a podívat se na ně jinýma očima. Opakování je matkou moudrosti.

S mírou

Na lekcích platí, že je dobré držet se určité míry. Ať už jde o náročnost pečlivě vymyšlené sestavy, nebo o slovní popisy, které ji provázejí. V opačném případě se může přihodit (a stává se to), že se lektor do vysvětlování zamotá natolik, že se v něm ztratí nejen klienti, ale i on sám. Květnatý popis toho, jak v pozici stromu rosteme a pneme se vzhůru, až nám téměř z prstů začne vlivem sugesce pučet listí, pak může mít za následek, že porosteme jen do jedné strany a na druhou už nedojde. Klient se sice občas nesměle ozve, ale častěji si prostě netroufá nebo nechce působit jako kontrolor. V těle ale zůstane mírná nerovnováha, která může přejít až v celkové rozladění. Raději proto méně slov, ale k věci. To se týká i pokusů o vtip (jen málokdo dokáže být jako lektor skutečně vtipný a přitom zůstat v roli) nebo některých výrazů, které klienty na lekcích zbytečně znejišťují, když se jim pokouší rozumět (dotaz, kdo je „bederkář“), když se je snaží najít na svém těle („sedací hrboly“, „hlezenní kost“ – ta je za prémiové body), když působí nepatřičně („protáhnout všechny končetiny do stran“) nebo jsou vyloženě nesprávné („odtláčet se“). Před klienty také není třeba tajit, co bude následovat. Název pozice pokročilejší klienty navede správným směrem, takže se třeba z pozice židle rovnou nepostaví, zatímco lektor tajuplně hodlá vložit ještě rovnovážného bojovníka, a začátečníky nijak neruší.

S úsměvem

Lektor jógy není nadpozemská bytost na dosah nirváně, ale ve většině případů zcela obyčejný člověk se svými přednostmi i slabostmi. Stane se proto i to, že se mu den zrovna nevyvede a vykročí do něj levou. Klient by to však poznat alespoň v rámci možností neměl. Začínat lekci slovy „dnes mě bolí koleno a copak bolí nebo trápí vás“ a udělat stěžovací kolečko není právě zdařilé. Přitíží se i tomu, kdo dorazil celkem v pohodě. Klient si ale zpravidla touží odpočinout, protáhnout se a dobře naladit a problémy lektora ho, aniž by bylo třeba si to brát osobně, nezajímají. Samozřejmě není nutné se smát na celé kolo nebo křečovitě předstírat stavy blaha, zcela postačí zachovat si profesionální odstup, naladit alespoň jemný úsměv a na lekci třeba mírně zvolnit tempo nebo si ji jinak zpříjemnit. Často se pak stane i to, že se lektor trefí přítomným právě do noty a šťastnější odcházejí všichni.

Pojištění

Stát se může ledacos a je dobré mít na paměti, že právo se nevyhýbá ani tak duchovní oblasti, jakou je jóga. Řadě drobných prohřešků lze předejít znalostí základního právního minima, které je k dispozici na stránkách Jóga Dnes. Někdy přesto zasáhne vyšší moc a dojde k politováníhodné události, která například ohrozí zdraví jiného člověka přímo na lekci samotné. Prvořadá je samozřejmě vždy prevence, správné provádění pozic a bezpečné vedení lekcí, ale dobrý lektor je navíc vždy i pojištěn (například v rámci členství v Českém registru fitness profesionálů). Chrání tím jak sebe, tak jógové studio, třeba pro případ, že mu klient nesdělil pravdivě nějaká zdravotní omezení. Prozíravý lektor je navíc opatrný i v udílení „dobrých“ rad a rozhodně se nesnaží klientům na místě stanovovat zdravotní diagnózy. Kromě toho, že by to bylo nezodpovědné lidsky, i v očích zákona je míra odpovědnosti za případnou újmu vyšší než u laiků.

Vzdělávání

Trenérský kurz včetně praxe v nezbytném minimálním rozsahu 150 hodin nebo v případě mezinárodních kvalifikací 250 hodin má lektor zdárně za sebou. Tím ale cesta nekončí, naopak. Stejně jako klientům na lekcích, tak i lektorům se stává, že ustrnou v nějakém stereotypu, špatně naučeném pohybovém vzoru nebo se vracejí ke stále stejným sekvencím. Lektor se samozřejmě sám účastní lekcí jako klient, navíc však uspokojuje svou dychtivou potřebu po poznání účastí na seminářích, workshopech, kurzech a přednáškách i konferencích (nejbližší je například Weleda Jóga Dnes konference 5. října 2019). Každá taková akce je příležitostí vybočit ze zajetých kolejí a načerpat novou inspiraci.

Certifikáty

Trenérská licence B, která dokládá základní lektorský výcvik, nebo licence A, která je u nás nejvyšší možnou formální kvalifikací (jóga se jako obor na vysokých školách zatím nevyučuje), dokládá především to, že jógovým studiím můžete nabídnout určitou míru odborné záruky a úrovně a klientům garantovat bezpečí a kvalitu. Studia by nikoho bez patřičné kvalifikace ani angažovat neměla, protože možné riziko se pak přesouvá k jejich tíži. I pro klienty jsou profesionálně vedené lekce zpravidla příjemnější. Jinak ale další papíry vystavovat netřeba, natož si je mezi sebou porovnávat. Ohánět se tím, že je člověk na něco „certifikován“, je v době, kdy nějaké potvrzení o absolvování čehokoliv může vydat prakticky kdokoliv, dvousečné. Zajímavější už být může, u koho lektor svou praxi nebo nějakou další výuku absolvoval; jóga mistry vysoce ctí. Rozhodující ale budou nakonec stejně vždy zkušenosti, empatie a respekt. Lidé obvykle na lekcích nevyhledávají certifikát, ale dobrého lektora – trpělivého, poctivého a pokorného. Buďte jím. Jednoduše. Namasté!