Ranní praxe: Co přichází bezprostředně po probuzení?

06. 06. 2017


Jaro je tradičně spojováno s obdobím očisty. Ačkoliv podobné tendence zpravidla míváme již počátkem roku, kdy nás v lednu touha po dokonalém těle vhání do dodržování rozličných diet, s příchodem jara se ona potřeba očištění ozývá vyloženě naléhavě.

Jóga nás učí naslouchat potřebám fyzického těla, skrze něž se můžeme naučit naslouchat i potřebám daleko jemnějším. Takovým, které vycházejí z našeho nitra. Z místa, kde pociťujeme sebe sama. Z našeho vnitřního příbytku.

Dopřejme sami sobě klid a čas rozpoznat, co si žádá naše tělo i naše nitro

A právě hlas těchto potřeb mnozí z nás v jarních měsících vnímají mnohem intenzivněji než kdy dříve. Pokud se v takové situaci nacházíte, uposlechněte hlasu přicházejícího z vašeho nitra a následujte místo, kam vás vede. Uvolněte se a zjistěte, jak se cítíte a proč se tak cítíte. Dopřejte sami sobě klid. Dopřejte klid svému tělu i mysli a jednoduše, nenásilně zkoumejte, co se ve vás odehrává. Nepotřebujete k tomu nic, kromě odhodlání vyčlenit si pravidelně nějaký určitý čas, který budete věnovat pouze sami sobě a svému dechu.

Využijme k praxi chvilku následující bezprostředně po probuzení

Ideální se může stát například chvilka následující bezprostředně po probuzení. Ta je poslední dobou i mou oblíbenou. Poslední dobou často, téměř bezprostředně po probuzení, cítívám přímo bytostnou potřebu být sama se sebou, a tak se v těchto chvílích uchyluji k velmi jemné praxi, která mi přináší pocit naplnění a vnitřní radosti. Pozorujte sebe sama, sledujte, co se ve vás odehrává, a naslouchejte tomu, co si vaše nitro i tělo žádá. Rozlišujte mezi pouhou touhou po ukojení nějaké (jakékoliv) potřeby a skutečnou potřebou. Jakmile pocítíte naléhavost skutečné potřeby, naplňte ji. A vnímejte, jak se přitom cítí vaše tělo. Vaše těla. Jak se cítíte vy. A kde se jak cítíte. Kde se tak cítíte.

Lehkost bytí, svoboda, volnost a bezbřehá vnitřní radost

Zřejmě není náhodou, že řada lidí inklinuje k potřebě jemné praxe ráno, po probuzení. Mysl se totiž probouzí čistá, osvěžená spánkem, nezatížená vnějším světem a jeho okolnostmi. Probouzíme se a dříve, než si uvědomíme, kdo vlastně jsme, kde se nacházíme a co všechno nás následující den čeká, pociťujeme úžasnou lehkost bytí, svobodu, volnost a z ní pramenící hlubokou a neotřesitelnou jistotu spojenou s povznášející vnitřní radostí. Vnímejme toto rozpoložení mysli, ducha i těla a pracujme na tom, abychom se sem mohli dostat, kdykoliv budeme chtít. Snažme se, abychom odsud vlastně vůbec nemuseli odcházet.

Které polohy zařadit do ranní jemné praxe?

Vyzkoušejte následující tipy a vnímejte, jak na ně reaguje vaše mysl, tělo a duše. Zařazujte své vlastní polohy, ve kterých se cítíte dobře, příjemně, pohodlně, bezpečně, chráněně, sami se sebou, se svým dechem.

Šavásana

Ležíme na zádech, paže volně spočívají podél těla, dlaně směřují vzhůru.

Poloha blaženosti

Vycházíme z polohy šavásany. Pokrčíme nohy, zapřeme je o chodidla a paty přiblížíme co nejvíce k hýždím tak, aby to bylo pohodlné. Poté začneme pomalu pouštět kolena dolů, až se nám setkají chodidla a spojí se. Ruce necháme buď ležet podél těla, dlaněmi vzhůru, nebo položíme dlaně na podbřišek.

Jednoduchá rotace

Pravou nohu pokrčíme, přitáhneme koleno k hrudníku a pod kolenem se obejmeme. Setrváme a dýcháme. Poté uchopíme levou dlaní vnější část pravého kolene, přitáhneme jej k hrudníku, a přetáčíme s výdechem přes nataženou nohu. Pravá ruka leží natažená, dlaní vzhůru, kolmo k linii páteře a těla. Obě lopatky zůstávají na zemi (na matraci), pokrčené koleno se nemusí dotknout země. Prodýcháme, poté spodní nohu pokrčíme a opět prodýcháme. Opakujeme na druhou stranu.

Poloha uvolňující větry

Přitáhneme k hrudníku obě kolena a obejmeme se pod nimi tak, aby prsty pravé ruky objaly levé zápěstí. Ramena tlačíme dolů, od uší, bedra jsou v podložce (v matraci), bradu lehoulince tlačíme k hrudní kosti – není v záklonu. Dýcháme. Po chvíli zkusíme lehce zvednout lopatky a obejmout se pod koleny tak, abychom se chytili za lokty. Vrátíme lopatky na zem a opět srovnáme horní část těla tak, aby se dotýkala země. Ramena tlačíme od uší. Pokud pociťujeme známky nepohodlí, vrátíme se do původní polohy.

Šavásana

Jemnou sestavu ukončíme klidným spočinutím v poloze šavásany, kde v sobě necháme doznít pocity z uplynulé praxe.

 

  • autor: Kateřina Lukášová
  • www.sadhak.cz
  • zdroj fotky: Shutterstock.com

Jóga Dnes Konference
Energy Studio jd
JógaMarket