Očistné techniky 27. 07. 2019 PDF Tisk

Půst jako očista těla

Od dob Hippokrata se traduje moudrost: „Co nevyléčí hlad, nevyléčí žádný lék.“

Půst jako očista těla

V dnešní moderní době ženoucí se rychlým tempem vpřed nám často chybí čas věnovat pozornost sami sobě a tomu, co je pro nás v našem životě nejcennější – našemu tělu, našemu zdraví. Lidé si tento fakt začínají uvědomovat a čím dál častěji vyhledávají metody, kterými by svoje zdraví upevnili a posílili, harmonizovali duši a docílili psychické pohody. Jednou z metod, které je věnovaná poslední dobou opět zvýšená pozornost, je zdánlivě obyčejný půst. Půst je však mnohem více než samotným odříkáním si jídla, je lékem, který očistí naše tělo od škodlivých látek, dopřeje odpočinek trávicímu ústrojí, posílí imunitní systém a dodá tělu potřebnou energii. Zasahuje nejen naší fyzickou, ale také psychickou a duševní rovinu.

Motivem pro půst může být nemoc, s kterou si klasická medicína neví rady, dlouhodobý pocit únavy nebo vyčerpání. Ze svého okolí znám spoustu lidí, kteří si vyléčili např. alergii či jiné zdravotní neduhy díky půstu a změně svého přístupu k sobě a ke světu.

Co je vlastně půst?

Pod pojmem úplný půst rozumíme přerušení příjmu potravy na období nejméně 24 hodin. Může trvat ale i několik dní, dokonce týdnů. Délka vždy závisí na každém jednotlivci, jeho aktuálním zdravotním stavu a záměru, se kterým půst provádí.

Půst je přirozená léčba, kterou se tělo zbaví nahromaděných zplodin a toxinů. I v přírodě se nemocné zvíře stáhne do ústraní a nepřijímá žádnou potravu. Při „běžném provozu“, tj. neustálém příjmu potravy a častém stresu, nemá tělo prostor zpracovat všechny složky potravy. S čím si neumí poradit a co se nepodaří vyloučit, jednoduše ukládá, většinou do našich tukových zásob. Ty jsou po čase plné toxinů a těžkých kovů a zbytečně organismus zatěžují.

U přírodních a horských národů je půst i dnes pevnou součástí jejich životního rytmu. Stejně tomu bylo do nedávné minulosti i v našich končinách. Půst předepisoval již samotný Hippokrates a jiní lékaři. Velcí myslitelé a filozofové, jakými byli Platón nebo Sokrates, praktikovali půst, aby si zvýšili duševní a fyzickou výkonnost.

Při půstu je důležité pozitivní rozpoložení, v němž daný den prožijeme. Teprve díky němu se z něj stává cvičení, které napomáhá duchovnímu rozvoji.

Na jakém principu půst funguje?

Samotný půst má podle zvolené délky několik základních fází.

V první fázi trvající přibližně tři dny dochází ke spálení všech dostupných glukózových zásob. Většina glukózy je uložena ve formě glykogenu ve svalech a játrech. Glukóza je hlavní zdroj energie, kterou může náš organismus čerpat velice rychle ze svých zásob, a jelikož sacharidy jsou v hojné míře v naší stravě zastoupeny, je glukóza prakticky stále k dispozici. První tři dny jsou ale také obdobím nejtěžším, jelikož naše tělo naučené na pravidelné přísuny potravy začne protestovat a dovolávat se své porce energie. Pocity hladu, případné únavy či podrážděnosti jsou zkouškou naší vůle a odhodlání. První fáze je ideální v případě, kdy si člověk chce jen odlehčit od pocitů těžkého břicha, pročistit tělo i mysl a udělat si jeden či dva dny zaměřené jen na sebe, na hluboké poznání svých možností, hledání klidu a harmonie.

Teprve v druhé fázi, přibližně od třetího do dvacátého prvního dne, dochází k hlubokým ozdravným procesům v těle. Organismus již nemůže své energetické potřeby uspokojovat ze sacharidů, které už vyčerpal, a proto dochází k procesu tzv. ketogeneze. Tělo začne štěpit své tukové zásoby a tím získává potřebnou energii pro plnou funkci všech orgánů. V této fázi již člověk většinou hlad necítí a přichází fáze projasnění, hlubokého uklidnění a očištění.

Při půstu je však nutné hlídat hladinu ketonů v organismu, která nesmí překročit únosnou mez, při které již ketoacidóza ohrožuje zdraví.

Nedílnou součástí každého půstu je i tzv. „návratovka“ neboli přechod k normálnímu stravovacímu režimu. Ta je velice důležitá pro konečný pozitivní přínos půstu a její nedodržení může dokonce přinést i zdravotní potíže. Délka návratové fáze by měla přibližně odpovídat samotné délce půstu a v prvních dnech by měla obsahovat pouze malé množství dobře stravitelné a tepelně zpracované zeleniny a rýže. Teprve v dalších dnech se pomalu přidávají i potraviny obsahující proteiny a tuky.

Proč provádět půst

Určitě vás napadne otázka, proč vůbec půsty absolvovat? Na první pohled se může zdát, že půst přináší jen odříkání a kručení v břiše. Ale při hlubším prozkoumání účinků půstů zjistíte, že delší striktní půst v trvání 6–10 dnů, prováděný podle bezpečné metodiky pod odborným dohledem, je vlastně jedna z mála detoxikačních metod, která má hluboký dopad na fungování celého organismu. Je to jeden ze způsobů, jak se dostat bez použití chirurgie a léčiv do nitra organismu a provádět tam výrazné změny. Ve své podstatě jen přestaneme tělo zatěžovat a spolehneme se na jeho vlastní moudrost a samoléčení. Na fyzické úrovni dochází zejména k výraznému pročištění mezibuněčného prostoru, který umožní lepší fungování buněk. Pokud se následně dodrží správné zásady návratu k běžné stravě a do buněk dodají všechny nenahraditelné živiny, odrazí se to na lepším fungování enzymatického, hormonálního, imunitního a nervového systému organismu. Přirozený stav našeho těla je zdraví.

Jak se zdravě postit

Půst i přes své příznivé účinky na naše zdraví není pro každého a měli bychom být opatrní. Nesprávně provedený půst by mohl také nadělat více škody než užitku. Úskalím může být špatný a neodborný návrat k jídlu, kterým si můžete organismus poškodit. Proto je dobré si před začátkem nastudovat teorii nebo se nechat provést někým zkušeným, kdo ví, co a jak dělat. Pokud si nejste jistí, vždy raději konzultujte svůj postup s lékařem nebo zkušeným terapeutem.

Pokud si netroufáte ihned na celkový půst, můžete zkusit alespoň na nějaký čas odlehčit svůj jídelníček omezením příjmu živočišných pokrmů, cukru a pochutin, dodržováním pitného režimu a zařazením zvýšené konzumace ovocných a zeleninových šťáv na pročištění. Avšak všeho s mírou. Mějte neustále na paměti, že nejlepším rádce je vám vaše vlastní tělo. Sledujte efekt vynechání nebo zařazení určitých druhů potravin. Vhodné je také dopřát si pravidelný nenáročný pohyb na čerstvém vzduchu a podpořit tak obnovení toku energie v organismu. Potíže, které provázejí půst, mohou být zmírněny dostatkem vlažné vody a mírným cvičením, meditací a odpočinkem.

Sama ze své zkušenosti můžu říci, že půst po přechodném počátečním období nervozity uklidňuje, vede nás více do sebe, dává nadhled nad všedními problémy, prohlubuje vnímání a prožitek bystří smysly. Lidem těžce spočívajícím na zemi propůjčí křídla, která jejich duši vynesou do netušených výšin.

Co říci závěrem?

Účelem půstu by neměla být pouze ztráta tělesné hmotnosti. Neměl by být zaměňován s nejrůznějšími dietami, které mohou často mít negativní následky včetně známého jojo efektu a záchvatovitého přejídání se. Půst dává člověku mnoho šancí ke změně kvality života po duchovní i tělesné stránce. Je však nutné si uvědomit, že není všespásný, vždy je třeba ho brát pouze jako díl z celé skládanky a snažit se hledat v nitru své duše onu příčinu, proč k nám případná nemoc přišla. Kde jsme sešli z cesty. Pokud se chceme dožít vysokého věku, musíme doplňovat energii i netradičními způsoby. Je třeba změnit naše myšlení a přístup k životu, tvořit, obklopovat se přírodou a vyhledávat společnost srdečných lidí, kteří kolem sebe šíří příjemnou energii.

 

Objednat předplatné