BLESKOVĚ
Technika cvičení 27. 05. 2024 PDF Tisk

Pružnost páteře: Záklonové pozice neotevírají pouze hrudník, ale také srdce

Páteř je stavební kámen celého těla, flexibilita těla podporuje flexibilitu mysli. Čím více máme flexibilní páteř, tedy celé tělo, tím je mysl lehčí.

Pružnost páteře: Záklonové pozice neotevírají pouze hrudník, ale také srdce

Jóga a její praxe je převážně o flexibilitě a jednoduchosti pohybu. Flexibilita, která vychází z páteře, dodává skutečnou svobodu v pohybu těla a umožňuje nám hlubší prožití pozic.

Z počátku praktikujeme jógu fyzicky, jde nám o protažení páteře, uvolnění zatuhlých svalů, rozhýbání se. Při praxi předklonů i záklonů masírujeme páteř a postupně se buduje jistá flexibilita. Kdo praktikuje jógu každý den či aktivně, jistě mi dá za pravdu, že bolesti páteře mizí, stejně jako ztuhlost těla i mysli.

Vnímáme-li uvolnění v těle zrovna tak jak v mysli, chápeme souvislost spojených nádob a brzy nám dojde, že jóga je skutečně mnohem více než praxe fyzická. Pro mnohé duchovní světy je branou k poznání a hlavně k sebepoznání. Jóga slouží také jako terapie a je obsáhlou vědou, která stojí za zkoumání. Od technik dechových, očistných, praktických, pohybových, meditačních až po filozofii je naukou, která bere a zároveň dává dech.

Praxe pro zpružnění a „průtok“ těla umožňuje jednotlivé pozice (ásany) vnímat mnohem hlouběji, praktikujeme-li pravidelně. Po čase zjistíme, že flexibilita a lehčí hybnost nám také umožňují dostávat se hlouběji ke svým prožitkům, emocím, tedy k sobě. Naše páteř, která se ohýbá, ukazuje velká kouzla.

Praxe, kterou umožňují například pozice záklonů, nás také nechá nahlížet hlouběji do svého jádra. Praktikujeme-li pravidelně, vnímáme a cítíme, že efektem takového záklonu není „pouze“ průtočná páteř, ale také otevřené srdce.

Zde bych ráda provedla krátkou pauzu. Nádech a výdech.

Docházíme do bodu, kdy se dotýkáme léčivých rovin, které jóga přináší. Mnoho z nás si však neuvědomuje, do až jaké hloubky léčení tato královna může dosáhnout.

S otevíráním těla v pozicích dostávají postupně prostor jednotlivé orgány. Můžeme skutečně čistit střeva, dechem uvolňovat bolesti břicha i zad, předklony pomáhají  při menstruaci zmírnit bolesti a záklon nám doslova otevírá srdce.

Proto tedy při józe vnímáme různé pocity, které se „najednou“ vyvalí ven, mnoho lidí pláče, nebo naopak zažívá záchvaty smíchu (příkladem je čakrásana, která aktivuje celé tělo, rozproudí energii a někdy se v oblasti solaru uvolňují veselé emoce).

Otevírání srdce skrze jógu je jedním z nejkrásnějších darů této léčitelky. Dokáže uvolnit bloky, emoce, bolesti, které se díky praktikování dostanou na povrch a léčí se tím, že se vypustí ven, a tělu, mysli i duši se ulevuje. Jóga je tedy systémem, který může být brán pouze jako fyzické cvičení, či jako terapie.

Po dlouholetém praktikování a zkoumání sama sebe však vnímáme, že vše spolu souvisí a obě tyto polarity jsou jednotou. Skrze pohyb a otevírání se terapeutizujeme sami sebe.

Pozice a jejich specifické praktikování otevírají prostor k hlubším ponorům a již zmiňovanému uvolňování potlačeného. Praxe otevírání srdce probíhá při mnoha ásanách, a to i když si ani neuvědomujeme, že srdce otevíráme, či to není naším záměrem. Zmiňované záklony však podporují otevření srdce ve fyzické rovině. Třeba taková jemná pozice dítěte – předklon – také pracuje s prostorem hrudníku a srdeční krajiny.

Hatha jóga v jejím plném provedení soustředí pozornost u jednotlivých pozic do specifických oblastí a energetických úrovní – čaker a krajin těla.

Srdeční krajina je spjata s anáhata čakrou čili každý záklon, který podporuje otevření hrudníku, pracuje se srdcem nejen jako s orgánem, ale také s jeho energetickou vazbou, tedy čakrou anáhatou. Dále můžeme kultivovat energetické vnímání svých těl prostřednictvím koncentrace a meditace zaměřené například přímo na srdeční čakru. Oblasti fyzická, mentální i energetická jsou oddělené a zároveň splývají v jeden celek. Je tedy jasné, že cesta jógy je cestou růstu, a pokud skrze ni hledáme podstatu, léčíme se, krok po kroku odlupujeme slupky cibule a přicházíme k sobě hlouběji.

Začneme-li fyzicky s pozicí dítěte, ucítíme úlevu v oblasti bederní páteře, uvolněné kyčle a otevírání hrudní části páteře. Praktikujeme-li pravidelně, ve stejné pozici vnímáme uvolňování emocí ze srdce a může přijít vhled do uzamčené vzpomínky či části, která se potřebuje vynořit. Tudíž postupně odemykáme stále nové dveře vedoucí k sobě a každý další den ve stejné pozici ukazuje jiné a hlubší roviny prožívání sebe sama.

Praxe otevřeného srdce:

 • Stoupám na podložku bosýma nohama, uvědomuji si půdu pod sebou.
 • Spojení chodidel se zemí, hlavy s nebem a srdce ve svém středu.
 • Spojení rukou u srdce s mudrou na srdci, demonstruji úctu a záměr vycházející ze srdce (namasté – prostor pro záměr, modlitbu, přání).
 • Pozdravy slunce jsou kombinací předklonů i záklonů, klanění se zemi, vzývání nebe, otevírání srdce a otevírání se sobě.
 • Pozice dítěte, spojení se zemí srdcem, otevírám se hojnosti země.
 • Pozice velblouda, záklon otevírající srdce a aktivující třetí čakru, vnitřní oheň.
 • Pozice kočky/krávy, protažená záda, otevřené srdce, dech proudí celým tělem.
 • Pozice paščimóttánásany, uzemnění těla, poklona zemi.
 • Pozice matsjásany (ryby), záklon otevírající hrudník, srdce a hrdlo, léčí ženský prostor.
 • Pozice halásany, protažená záda, nádech do břišní dutiny.
 • Stoj na hlavně, šíršásana, plné uzemnění vesmírné energie.
 • Jemná koncentrace, meditace v prostoru srdce, kultivace kvalitních záměrů.
 • Soulad se sebou.
 • Dlouhá závěrečná šavásana – relaxace.

Objednat předplatné