Technika cvičení 13. 10. 2020 PDF Tisk

Pružní a silní díky józe: A nejen na těle, ale i na mysli, duchu a duši

Jóga protahuje i posiluje. A nejen na rovině fyzické, ale i na rovině mentální a vnitřní. Pružná a silná mysl nám usnadňuje život stejně jako pružné a silné tělo. Jóga je v tom neuvěřitelně komplexní systém pečující o člověka jako o celek.

Pružní a silní díky józe: A nejen na těle, ale i na mysli, duchu a duši

Jsou dny, kdy máme pocit, že nic nemá cenu. Propadáme se do tamasu s domněním, že vše, o co jsme se kdy snažili, stejně přišlo vniveč, že život pozbývá smyslu, že každý další nádech je utrpení nebo nás obtěžuje a je nám tak protivný, že bychom se raději nenadechli. Jenže potom se nadechneme zhluboka a postupně se začne celým tělem rozlévat teplo. A potom se uvnitř nás rozsvítí světlo, a to nás všech pochybností zbaví.

Jóga nesoudí, jen sleduje a nechává vyjevit
Nastoupili jsme cestu jógy a ta neříká, co je špatné a co dobré. Nesoudí, nehodnotí, jen předává znalosti o nás samých, učí nás v sobě hledat, vyznat se a pěstovat klid a pohodu naplňováním skutečných a nikoli domnělých potřeb. Protože to, co plodí zoufalství, je právě honba za potřebami a touhami, které nás odklánějí od skutečného smyslu, jímž je život v lásce.

Honba za tužbami vyčerpává… A vysává
Necháváme-li setrvale šálit své smysly pochybnými touhami a necháváme-li se jimi zmítat jako strom v silném větru, je jedině logické, že s nedosažením toho či onoho se náš dosavadní pohled na život zhroutí jako domeček z karet a my jednoduše nevíme, jak a kam vlastně dál. Necháme se radžasem strhnout do otupující temnoty tamasu a pomalu začínáme zapomínat, jak vypadá a hřeje sattva. Jenže potom se zase rozsvítí… Nám. Celkově.

Chybami se člověk učí
A my se zvedáme, užijeme radžas jako sílu plodivou a tvořivou a vyvezeme se na jeho hřbetě vstříc povznášejícím výšinám sattvy, které můžeme s trochou úsilí, vytrvalosti, odvahy a odhodlání přijmout za své a už je nikdy neopustit. To neznamená, že již nikdy neochutnáme tamas a nikdy nezaváháme. Chybovat a váhat je lidské a důležité je, jak ony chyby vnímáme, jak jim rozumíme, jak je zpracováváme. Společně s praxí jamy a nijamy se chyby mohou stát prostředkem k růstu, zralosti a posilování duše, ducha i mysli. I těla.

Světlo je i v té nejtemnější temnotě, nezapomeneme-li na něj
Nezáleží na tom, jestli někdy a někde sejdeme z cesty. Jde o to, abychom udržovali správný směr a neustále viděli světlo sattvy, k němuž směřuje naše cesta, protože ono je naším cílem, který se děje a nekončí s jeho dosažením. Naším cílem je celý život, celá ona cesta žitá v souladu s jamou a nijamou a v respektu i toleranci k sobě i ke světu. Budeme-li takto přijímat vše, co život přinese, a budeme-li takto přistupovat ke všemu, co nás na naší životní cestě potká, nepustíme do sebe temnotu tamasu, i když do ní upadneme – protože budeme ke světlu sattvy stále směřovat a ono nám bude svítit na cestu i v těch nejtemnějších časech. Již jen vědomím, že existuje. Že o něm víme. Že je v nás. Že je námi.

Jóga jako učitelka
Jóga je jedinečný systém cvičící tělo, duši, ducha i mysl. V jedné jediné praxi dokážeme díky ní spojit všechny naše složky a posilovat sebe sama ve všech aspektech každodenního života. Jógovou podložku potřebujeme k fyzické praxi, zrovna tak se ale můžeme protáhnout i bez ní – třeba ráno v posteli nebo na židli u počítače v kanceláři. Silná a pružná mysl souvisí se silnou a pružnou páteří i silnými a pružnými svaly. Zkušenosti, které získáváme meditací a vnitřní praxí, nám jóga umožňuje promítat do praxe fyzické, kde nám dodává sílu a víru v sebe sama. A funguje to i naopak – úspěch ve fyzické praxi podnítí respekt a toleranci ke všem stránkám naší osobnosti. Je-li praxe vnitřní propojena s praxí fyzickou a je-li to i naopak, pak se vydáváme na cestu za harmonizací sebe sama, na cestu za hlubokou vnitřní spokojeností, která je nezávislá na čemkoliv vnějším. To všechno nás jóga učí.

TIP
Vyzkoušejte jednoduchou a efektivní sekvenci powerjógy zaměřenou na povzbuzení energie, očistu a imunitu od Vaška Krejčíka na Jóga Virtual. 

  • autorka: Kateřina Hájková
  • fotografie: Shutterstock.com

Objednat předplatné