Jóga Zprávy 09. 09. 2021 PDF Tisk

Proměnlivá tvář jógy

Jóga jako pradávná tradice je jistě nadčasová záležitost. Přesto však podléhá změnám a přizpůsobuje se současným požadavkům dnešních jogínů, kteří se věnují jejímu cvičení a mnohdy ji považují za životní styl. No a proč ne. Vždyť o tom to celé je.

Proměnlivá tvář jógy

Jako první představil jógu širšímu publiku hinduistický reformátor Svámí Vivékánanda. Vivékánanda původně přijel do USA hledat prostředky ke zmírnění chudoby v Indii. Jóga měla tehdy i trochu náboženský charakter, proto pronesl několik jejích základních myšlenek před Parlamentem světových náboženství, což mu vyneslo okamžitou slávu. Následně cestoval po USA, přednášel a učil, jak jóga ovlivňuje mysl a fyzické tělo.

Přesto se tento základní prvek trochu pozměnil a v dnešní době se již nenajde žádný jogín, který by józe zasvětil celý svůj život a vzdal se svého dosavadního způsobu existence. Namísto toho se lidé věnují cvičení jógy převážně proto, aby eliminovali stres, pro radost a celkový pocit pohody, které jim cvičení přináší.

Neznamená to ale, že by byla bohatá historie jógy zapomenuta, jen se zjednodušil její význam, aby se dostala k co největšímu okruhu lidí. Protože se někdy možná jevila až moc složitě, i když to tak ve skutečnosti vůbec nebylo.

Většina lidí si dnes jógu úzce spojuje s fyzickým cvičením a pozicemi známými jako ásany, určenými k posílení a protažení těla. Jóga je však mnohem více. Zahrnuje v sobě rovněž duchovní rozměr, rozjímání a meditaci. Ve skutečnosti by primární zaměření na tělo překvapilo Pataňdžaliho i Vivékánandu, kteří upřednostňovali mentální stránku před tou fyzickou. I zde tedy nastal posun, ale zároveň i uvědomění toho, že nemusíme praktikovat pouze fyzické cviky, a i přesto lze říci, že se věnujeme jógové praxi.

Ústřední praxí jógy je samostudium, v sanskrtu známé jako „svadhjája“. V Pataňdžaliho tradici to znamená „čtení posvátných písem“.

I zde však časem došlo k posunu významu a v dnešní moderní společnosti začala svadhjája znamenat studium sebe sama. Lidé často cvičí jógu, aby vedli šťastnější, méně stresující a soucitnější život. Jóga je tedy cesta, jak zaměřit pozornost na své zvyky. Pouze tím, že si nejprve všimnete svých obvyklých vzorců, je můžete následně měnit i v širším měřítku.

Ať už děláte jógu z jakéhokoliv důvodu a ať vám samotná praxe přináší cokoliv, nikdy to není ztráta času a ty správné účinky se vždy dostaví.

  • zpracovala: Valentina Lebová
  • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné