Proč neumím dokonalé pozice?

03. 05. 2018


Je několik miliard lidí. Jak můžeme nalézt stejnou informaci pro všechny? 

Neexistuje jeden jediný návod na cvičení pozic. Každý směr jógy popíše pozici jiným způsobem a z jiného úhlu. Nenechte se vtáhnout do klamné hry: „Jen takto můžete pozici cvičit správně!" Jóga není o návodech, ale o doporučeních jak respektovat své tělo a věřit mu. Tělo je dar a máme k němu být jemní a ohleduplní. Když v pozici bolí, říká: „Přestaň mi to dělat.“ Vy máte dokonalé tělo a tak se naučte ho poslouchat a ptejte se sami sebe, jak máte pozici správně provést. To můžete posoudit jen vy, nikdo jiný. Instruktor dává jen možnosti a je na vás, jak se rozhodnete. To je jógová praxe.

 

  • -jd-
  • zdroj fotky: Shutterstock.com 

Jóga Dnes Konference
Energy Studio jd
JógaMarket