BLESKOVĚ
Tradiční čínská medicína 19. 01. 2019 PDF Tisk

Proč je tradiční čínská medicína stále více oblíbená

TČM se stává nejuznávanějším, profesionálně vykonávaným druhem alternativní medicíny, který nabírá na popularitě po celém světě. Svými praktikami pomáhá lidem různých ras a kultur, různého věku i způsobu životního stylu v rozdílných klimatických podmínkách, a přesto se těší účinnosti a narůstající oblibě. Proč?

Proč je tradiční čínská medicína stále více oblíbená

Byl tomu právě rok, co redakce Jóga DNES otevřela novou sekci pro témata tradiční čínské medicíny (TČM). Od té doby vyšlo již několik článků, přičemž většina popisovala, proč a jak sladit svůj denní rytmus s přírodními cykly, jak přizpůsobit stravu aktuálnímu ročnímu období a jak obecně navracet harmonii svému organismu. Myslím, že je nejvyšší čas věnovat pár slov představení samotné TČM. Jak vlastně funguje? Na jakých principech staví? A proč by měla být nedílnou součástí naší snahy o zachování pevného zdraví?

Tradiční čínská medicína je velmi kultivovaný systém čínského lékařství, který vznikl před více než dvěma tisíci lety. V době, kdy u nás vládl ještě středověk, byla již vysoce rozvinutá a podložená několika tisíci svazky teorií a praktik. Přestože původně vznikla z lidového léčitelství, existuje v současné době mnoho studií dokazujících účinnost léčby jistých nemocí konkrétními postupy, proto o ní nelze mluvit pouze jako o lidové medicíně. Jen v Číně se každoročně publikuje zhruba deset tisíc výzkumů s výsledky.

Co činí čínskou medicínu účinnou?

TČM se stává nejuznávanějším, profesionálně vykonávaným druhem alternativní medicíny, který nabírá na popularitě po celém světě. Svými praktikami pomáhá lidem různých ras a kultur, různého věku i způsobu životního stylu v rozdílných klimatických podmínkách, a přesto se těší účinnosti a narůstající oblibě. Proč? Její tajemství spočívá v individuálním přístupu ke každému z nás. Nezajímá se pouze o místo, kde se nemoc projevuje, ale o celkový stav člověka. Lidské tělo i duch jsou propojené, a proto je potřeba brát v potaz fyzické i psychické aspekty. Čínská medicína takto hledá nerovnováhu v organismu a stanovuje individuální postup pro obnovení harmonie. Je to jeden ze základních principů TČM a zároveň její velkou předností.

Každý jsme jiný a stejně tak TČM přistupuje k našim potížím

Možná se vám již stalo, že vám někdo doporučil lék, po kterém se mu výrazně ulevilo, ale vám ne. Přestože jste oba trpěli zdánlivě stejnými problémy, lék zafungoval jen u jednoho z vás.

Jak je to možné? Odpověď je jednoduchá. Každý jsme jiný a každý máme jinou vnitřní nerovnováhu. Tu čínská medicína určuje podle mnoha faktorů. Pacient může mít často pocit, že se terapeut vyptává a zkoumá věci, které s danou potíží zdánlivě nesouvisí. Avšak opak je pravdou. Člověk je velmi komplexní tvor, a proto je také potřeba na něj komplexně nahlížet, aby mohla být stanovena vhodná léčba. Jako příklad mohu uvést lidi, které jsem osobně poznala a kterým TČM pomohla vyřešit několikaleté problémy. Jednalo se o bolesti hlavy, ekzém nebo například neplodnost. Každému z nich byla předepsána jiná terapie. Ačkoliv je trápil stejný projev problému, u každého hrála roli jiná příčina.

TČM a západní medicína – obě jsou nepostradatelné

Tam, kde západní medicína nestačí, se TČM stává skvělým doplňkem. To samé platí i naopak, tedy jsou situace, kdy se TČM bez zásahu západní léčby neobejde. Oproti západní medicíně, která hledá konkrétní diagnózu a následně ji léčí předem stanoveným postupem, hledá čínská medicína příčinu nerovnováhy v člověku jako celku. Následně stimuluje jeho organismus k navrácení celkové harmonie. Výhodou je pak možnost vyřešit zdravotní problém bez zbytečného zatížení léky a způsobení případných vedlejších účinků. Mnohdy se spolu s tím vyřeší i další zdravotní problémy, se kterými pacient původně vůbec nepřicházel. Především je to však její preventivní ráz, kdy obnovením celkové rovnováhy organismu pomáhá předcházet opakování zdravotních problémů a rozvoji nejrůznějších onemocnění do budoucna. Velkou součástí čínské medicíny je proto důraz na vhodnou stravu i životní styl, s ohledem na konstituci jedince a přírodní cykly.

 

  • autor: Zuzana Košařová
  • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné