BLESKOVĚ
Jóga Zprávy 12. 03. 2020 PDF Tisk

Proč děti a školy potřebují jógu?

Přijetí jógového režimu do škol by mohlo zlepšit duševní zdraví studentů – a dokonce snížit šikanu, špatné chování a užívání drog.

Proč děti a školy potřebují jógu?

Program JÓGA A MINDFULNESS v Mountain View School District, malé veřejné škole K-12 ve městě Kingsley v Pensylvánii, pomáhá studentům při zkouškách, aby se méně stresovali, zažívali méně úzkostných stavů, ba dokonce zlepšili svou schopnost se soustředit a učit.

Stejně jako mnoho škol se i osnovy Mountain View silně zaměřují na to, aby jejich studenti dobře zvládali státní zkoušky. Je obecně známo, že všechny takové zkoušky mají na studenty velký vliv v podobě stresu, kterým procházejí. Ten si pak vybírá celkovou daň na jejich životní pohodě. I proto se fakulta a administrátoři školy rozhodli jednat. Chtěli přijmout holističtější wellness strategii, která dětem pomůže lépe zvládat stres a být více v pohodě. 

„Vzdělávací systém dnešní doby není úplně adekvátní potřebám našich dětí,“ říká Stephanie Anuszewski, ředitelka speciálních služeb. „Děti jsou pod neustálým tlakem vlivem každodenního zkoušení a testů, které jsou pro nás vzdělávacím standardem, a my jen očekáváme, že budou vědět, jak se s tím vším, co to přináší, vypořádat, a to není fér. Jógou, prací s myslí a dechem jim můžeme poskytnout alespoň malý návod, jak mít ve své aktovce všudypřítomné ‚nářadí‘, které jim může pomoci se vyrovnat se stresem školního života.“ 

Proč děti a školy potřebují jógu?

Podle Anuszewski nová školní iniciativa zahrnující jógu pomáhá dětem ohroženým, vážně depresivním a těm se sebevražednými sklony dělat velké pokroky, pokud jde o jejich zdraví.

Věda se také přizpůsobuje zkušenostem Mountain View. V Annals of New York Academy of Sciences byl publikován průzkum v oblasti jógy v roce 2016 provedený Sat Bir Khalsou, odborným asistentem medicíny na Harvardské lékařské fakultě se sídlem v Brigham and Women’s Hospital. Přestože je třeba provést další výzkum, zjistilo se, že jóga má velký potenciál, díky němuž se studenti skutečně lépe vyrovnávají se stresem a úzkostí – a také rozvíjejí své životní dovednosti.

„Jóga poskytuje behaviorální strategie, které by mohly nejen zabránit vzniku jakýchkoliv negativních životních podmínek, ale také by mohly zlepšit obecně fungování člověka, včetně kognitivního a akademického výkonu, pohody a kvality života,“ říká Khalsa. „Tento výzkum ukazuje, že jóga by měla patřit do školních osnov jako povinná behaviorální praktika ke zlepšení sociálně emocionálního učení. Celkově nazýváme tuto cestu komplexním vzdělávacím postupem. Školám by nemělo jít pouze o to, aby připravily děti na povolání, kterému se chtějí v životě věnovat.“

Khalsův výzkum jógy poskytuje naději, že jóga může být účinným proaktivním opatřením k řešení tlaků, které škola a učivo v dětech mohou vyvolávat.

„Zaměřili jsme se na prevenci stavů duševního zdraví,“ říká. On i jeho kolegové se tak sami přesvědčili o tom, že pokud školy tuto prastarou tradici zahrnou do svých osnov, může to výrazně zlepšit vliv stresu, odolnost, úzkost, regulaci emocí, ale také snížení rizika zneužívání návykových látek.

 

  • připravila: Valentina Lebová
  • foto: Shutterstock.com

 

Objednat předplatné