Cvičební sestavy 17. 01. 2016 PDF Tisk

Probudí vás pozdrav slunci

Stačí několikrát opakovat sestavu pozdrav slunci každé ráno a vaše kondice vzroste a vy budete zářít. Inspirujte se povídáním i videi. 

Probudí vás pozdrav slunci

Bůh Súrja jede na obloze svým vozem taženým sedmi koňmi. Vůz je řízen vozatajem Arunou (v překladu červený, ztělesnění červánků). Sluneční božstvo při svém putování od východu k západu vytlačuje tmu a hvězdy. Svítí na životy na zemi, odpudí špatné síly a nemoci, hojí a přináší životadárnou energii a sílu, která je reprezentována na zemi personifikací boha Íšvary (Pán). Ten nabírá na sebe tři kvality (tvořivost, udržování, ukončování) a podoby tří bohů hinduismu:

  • Brahma, který tvoří,
  • Višnu, který udržuje,
  • Šiva, který ničí a ukončuje.

Praktikování pozdravu slunci nemá pouhou podobu rozcvičky. Z hlediska jógy se jedná o hlubokou symbiózu všech tří zmíněných kvalit.

  1. Nejdříve si mentálně uvědomíme existenci tvořivé síly slunce (vesmíru) a touhy s ní splynout.
  2. Následně ji necháme prostoupit svým vědomím...
  3. …a splyneme s ní, když prostoupíme do hloubky sebe sama. Staneme se onou silou!

Tvořivost, udržování a dokončení jsou kvality, které za starých védských rituálů tvořily princip uctívání Slunce. Systém pozic, který se v současné době cvičí jako pozdrav slunci, nikdy nebyl základem a součástí jógy tak, jak je vnímán nyní. Tehdy se dění na světě vysvětlovalo na základě přírodních úkazů a jim se zasvěcovaly rituály. Každý přírodní nevysvětlitelný úkaz měl i svého božského zástupce, například Bůh slunce – Súrja. Až v 19. století došlo k vytvoření uceleného systému pozdravu slunci, jako „cvičební rozcvičky“ na základě kulturistické sestavy, která se dostala do Indie ze Švédska.

Co přináší pozdrav slunci?

Rozpohybování předozadní linie těla, rozproudění energie, zlepšení cirkulace krve a lymfy, aktivace endokrinního systému, díky fotosyntetičnosti některých žláz s vnitřní sekreci, stojíte-li čelem ke slunci. Je to regenerace a aktivace kloubů a přirozené pohyblivosti těla.

 

Pozdrav slunci je meditace

Není to rutina, bezmyšlenkovité cvičení, ale mentální sounáležitost s nabíráním síly, poděkováním za ni, přiblížení se k podstatě a také uvědomění si pádů v běžném životě. Když máme pocit, že jsme na dně a už nemůžeme dál, objeví se zem, od které můžeme hrdě vstát vzhůru, jako pes vzhlížející vzhůru. Postupně vykračujeme vpřed a máme možnost vidět nové cíle, až nakonec opět vstaneme a jdeme směrem, kterým máme jít.

 

Savitur Gájatrí mantra – nejstarší mantra, ze které se vyvinula celá řada dalších manter oslavujících různá božství.

 

Vyjádření kvalit božství (existence)

  • Tvorba: víme, jsme si vědomi, respektujeme, že existuje přenádherné slunce
  • Udržování: meditujeme, udržujeme svou pozornost na tomto zářivém božství (udržujeme pozornost, praktikujeme opakovaně po určitou dobu, čímž poznáváme poselství dynamické meditace pozdravu slunci)
  • Zánik: odevzdáváme se této síle a stáváme se jí.

 

TIP!

V den svých narozenin CVIČTE tolik kol pozdravu slunci, kolik vám je let a pokračujte v tom i ve dnech následujících.

Bezpečné provádění pozdravu slunci pro záda

Pokud cítíte nepohodlí spodní části zad, snižte těžiště a všechny pozice adaptujte s pokrčenýma nohama, čímž dojde k zabezpečení spodní oblasti zad. 

 

Objednat předplatné