Technika cvičení 16. 02. 2021 PDF Tisk

Praxe ve tmě, intimita aneb Jak potkat sebe?

Únor je měsícem, kdy jsme stále spojeni s vnitřní krajinou, objímá nás tma, přestože za okny se prodlužují dny a chvílemi pociťujeme příval energie a dotek pomyslného jara někde v dálce. Měsíce před příchodem jara můžeme pocítit různě. Pro někoho může být zima dlouhá a představa jara či letních dní je stále v daleké budoucnosti. Jak lze využít ještě ne tak docela dlouhé dny pro jógovou praxi?

Praxe ve tmě, intimita aneb Jak potkat sebe?

„I jeden sluneční paprsek může prostoupit mnoho tmy.“

Zimní měsíce, které přinášejí méně světla a více tmy, mohou navozovat určitou atmosféru.

Pokud si uvědomíme, že dokážeme přetvořit pochmurné časy v krásu a rituál, tak nás zima baví. Právě pro zkoumání krajiny vnitřních prostředí. Z praxe se tak vytváří intimní prostor přirozeněji, než je tomu v běžných, světlem nabitých dnech.

Jsme-li ranní ptáčata, můžeme začínat praxi za časných ranních hodin a kultivovat odolnost svého bytí ve tmě a třeba i v zimě (jsme-li milovníci otužování). Také si počkat na východ slunce a praktikovat s jeho vycházením a atmosféru přítmí si užívat v odpoledních/večerních hodinách.

Chmurnější počasí či brzké stmívání se dá rozsvítit svíčkami, provonět vůněmi a nacházet tak krásu a atmosféru v tomto okénku. Pro práci s vlastními stíny nám pomůže tma samotná. Zavřít se do místnosti a nechat se prostoupit tmou, praktikovat v přítomnosti svého dechu, v tichu a ve tmě může být perfektní zkušeností k hlubší vnitřní praxi, kde prostřednictvím dechu rozpouštíme různé strachy a emoční shluky.

Ať již volíme jakýkoliv typ praxe, dostává se nám privilegia v těchto měsících dotýkat se hlubších rovin a odhalovat niternější vrstvy sebe sama. Mnozí z nás se střetnou s tmou, aby poznali sami sebe.

V běžném životě bývá tma nepohodlnou součástí každodennosti, ať již představuje cokoliv.

Běžně své „temnější stránky“ schováváme pod různé masky a nechce se nám odhalovat a svítit na „pravdu“.

V józe spojujeme temný archetyp s ženstvím, s lunou neboli měsícem. Polarita jin. Žena je cyklická a její fáze prochází neustálým uzavíráním cyklu. Smrtí/narozením. Ukončením, novým začátkem. Když se chod našeho bytí ladí na ženskou stránku, přichází přirozenější plynutí, odchází tlak a plány. Ženská polarita je tekoucí, plynoucí čili stále se mění. Dalo by se pohlížet na temnotu jako na neustálou změnu?

V podstatě bychom se na to mohli podívat tímto úhlem pohledu a procítit úlevu: Pokud přijímáme změnu, přijímáme ženskost, cyklus a také temnotu. Přijetí temnoty není nic špatného. Přijetí je opak boje. Pokud přijímáme temnotu, můžeme odhalit pravdu. Prosvětlit život. Prosvětlit temné stránky duše a s tím nám pomáhá praxe.

Ásanová praxe je jakési čištění nánosů bytí, které se v lidském těle nastřádaly. Pomocí praxe pozic, očistných technik a meditace pročišťujeme své bytí a stává se z nás jakýsi tekoucí kanál, skrze který může proudit více „světla“.

Dost často dochází k tomu, že je nutné si před tímto procesem (stát se kanálem) uklidit „před vlastním prahem“, a k tomu tyto techniky pomáhají. Proces očisty duše.

Bez přijetí temnoty v nás to nefunguje. Pochopení temných stránek duše uvolňuje mysl a celé působení bytí. Lépe se přijímá či chápe „temné“, které doléhá z vnějšku.

K introspekci jsou tyto měsíce ty pravé a praxe nám pomáhá nahlížet hlouběji do těchto poloh našeho nitra. Praxe ve tmě může být silným pomocníkem k náhledu do těchto zákoutí a zároveň „urychlení“ procesu pochopení se. Praxe ve tmě a různé pobyty v ní nám pomáhají nahlížet hlouběji do svého nitra.

Vědomé praktikování a aplikování přijetí tmy a práce s ní nám může pomoci v náročnějších obdobích, spirituálních krizích apod. Důležité je dávkování a případná konzultace se zkušeným.

Pro jemnost i něžnou ženskost a obejmutí je vhodná hlubší, restorativní, klidová či protahovací jóga, kdy můžeme pojmout celý proces rituálně. Nazdobit místnost k praktikování a vytvořit útulné prostředí tmou protnuté a rozsvítit kouty různými detaily. Svíčky a světýlka, vůně, difuzéry a vykuřovadla nám pomáhají vykouzlit atmosféru, která je nejen příjemná, ale také výživná pro naši duši a její spočinutí v ní. Pokud jdeme i cykličností a laděním se na ženský princip, bude se praxe měnit. Ve fázích panny nás provede dynamičtější chuť praktikovat, řadit další sportovní aktivity a více objevovat mužskou polaritu. Polaritu jang. Zde nás láká denní světlo, běhání se sluncem, procházky v přírodě. V závěru cyklu, kdy se žena stává vědmou, přichází hluboký ponor do sebe sama a v této fázi můžeme vítat intimnější praxi v atmosféře příjemných společníků.

Uprostřed cyklu jsme pečující a milující, poté se stáváme kouzelnicí (podle cyklu ženy) – před nástupem vědmy. V tomto období je vhodné potkat se se svým stínem a nahlédnout do tmy.

Tipy:

  • Vnímat cykličnost (ženský archetyp, přírodní cykly – fáze měsíce, den/noc)
  • Zkoumat – praxe ve tmě / v chladu / v tichu
  • Otužování/sauna
  • Intimnější ponor s atmosférou
  • Výživné večerní koupele s éterickými oleji, vůně, svíčky

 

Objednat předplatné