Technika cvičení 19. 11. 2019 PDF Tisk

Praxe pro podporu sebevědomí a sebelásky

Podzimní čas bývá mnohými vnímán jako období přicházejících chmur, smutků a úzkostí. Všechny pomůže zahnat a rozpustit vnitřní světlo, které objevujeme v jógové praxi.

Praxe pro podporu sebevědomí a sebelásky

Většina problémů, které máme s čímkoliv a s kýmkoliv, pramení z jedné jediné záležitosti – vztahu, který máme sami se sebou. Ačkoliv ve skutečnosti nemáme nic cennějšího, než jsme my sami (kdybychom neměli sebe, nemohli bychom mít ani ostatní, které milujeme), bývá právě vztah se sebou samým oblastí, která se často zanedbává – kterou často zanedbáváme. Což se posléze projevuje různými neduhy, počínaje úzkostmi a neschopností navázat trvalý vztah a konče u věčné nespokojenosti, žehrání a kritičnosti. Na všechny tyto nešvary existuje tatáž medicína – naučit se milovat a respektovat sebe a skrze tuto lásku všechny a všechno.

Odpovědi hledejme uvnitř sebe

Základním předpokladem znovuobjevení lásky a respektu k vlastní osobě jsou chvilky klidu, které budeme věnovat zkoumání sebe sama skrze dech a dráhu, kterou v těle vykonává. Vyčleňme si každý den pár okamžiků, které budeme věnovat pouze sami sobě – ráno po probuzení, večer před usnutím. Kdykoliv, kdekoliv. Zaujměme pohodlnou polohu, zavřeme oči a dýchejme. Buďme. Vnímejme. Vytrvejme. Užívejme si cestu a nezavírejme sami sobě oči soustředěním se pouze na cíl. Další praxí, která pomáhá otevírat oblast hrudníku, zvyšovat víru v sebe sama, posilovat koncentraci dovnitř, lásku a ochotu sobě samému pomoci a pohroužit se do vlastních hlubin, je zařazení kombinace záklonových a předklonových poloh společně s rotacemi.

Otevřeme hrudník a kráčejme dál s hlavou hrdě vztyčenou

Praxi zahajme v poloze šavásany. Ležme, dýchejme. Přejděme k dechovému cvičení, kde pokrčíme nohy, zapřeme je o chodidla na šíři pánve a zatlačíme jimi do země. Vnímáme, jak se oním tlakem do země aktivuje – stahuje – pánevní dno. Nadechněme se od pánevního dna do břicha, do stran, do hrudního koše, žeber, klíčních kostí a s výdechem stáhněme spodní žebra k sobě a dolů a svaly pánevního dna, jako kdyby se nám chtělo na malou a my to potřebovali zadržet. Opakujme a po několika dechových kolech se počněme s nádechem od chodidel odtlačovat a pánev posílejme vzhůru s uvolněnými hýžděmi. Zopakujme několikrát a poté setrvejme nahoře, dýchejme a vnímejme, jak se nám otevírá a uvolňuje hrudník.

Rozhýbejme páteř v kočce

Přejděme do kleku na všech čtyřech do polohy kočky. Soustřeďme se na kontakt těla se zemí a počněme se od kostrče s nádechem prohýbat a s výdechem, opět od kostrče, hrbit. Zopakujme alespoň pětkrát, poté zastavme ve vyhrbení, nadechněme se a pokračujme s výdechem do prohnutí – opakujme takto opět alespoň pětkrát. Srovnejme se v neutrální poloze, zvedejme ze země s nádechem pravou ruku, až bude v poloze rovnoběžně se zemí. Podívejme se do pravé dlaně a s výdechem ji podsuňme pod levou paži, kterou krčíme. Zůstaňme lehce nad zemí, s nádechem se odtlačme od stojné ruky a vraťme se s pravou paží nahoru. Několikrát zopakujme, poté zůstaňme na zemi s pravou paží podsunutou pod levou a odpočívejme. Kolena jsou pod kyčlemi, břicho je vtažené, aktivní, pánevní dno pracuje. Vraťme se do původní polohy a opakujme na druhou stranu.

Odvážný a silný bojovník

V kočce spojme nohy, přejděme do polohy prkna, odtlačme se od dlaní a zaujměme polohu střechy. Odsud zvedněme s nádechem pravou nohu nahoru tak, aby byla v prodloužení páteře (nevytáčíme pravý bok ven, pánevní kosti stále směřují k zemi), s výdechem jde koleno k hrudníku a pravé chodidlo mezi dlaně. Levou nohu položíme celým chodidlem na zem a zvedneme se do polohy bojovníka číslo jedna. Srovnáme pánevní kosti, aby směřovaly na střed, nadechneme se, paže pošleme do polohy svícnu a přejdeme takto do mírného záklonu. Ten vychází od pupíku nahoru, pánev je stále v neutrální poloze. Prodýcháme, s výdechem se vrátíme trupem do původní polohy, spojíme ruce za zády, propleteme prsty a s rovnými zády a vtaženým břichem (žebra u sebe, pánevní dno stažené) klesáme mezi nohy do předklonu. Prodýcháme, potom spustíme ruce vedle předního chodidla, zapřeme se do dlaní. Zadní noha jde na špičku, přikročíme k ní přední nohou, ocitneme se v poloze prkna a pokračujeme do střechy. Odpočineme si v poloze dítěte a poté celé zopakujeme na druhou nohu.

V šavásaně necháme doznít pocity z uplynulého cvičení

Před závěrečnou relaxací v šavásaně promasírujeme vleže na zádech bedra tak, že přitáhneme kolena k hrudníku, obejmeme se pod nimi a pohoupeme se ze strany na stranu. Přesuneme paže opět do polohy svícnu nadechneme se a s výdechem přesuneme kolena napravo, hlava se dívá nalevo. Položíme pravou dlaň na vnější část levého kolene a dýcháme. Zopakujeme i na druhou stranu. Poté už se přesuneme do polohy šavásany. Dvakrát se protáhneme s nádechem za rukama a nohama do dálky, dvakrát s výdechem uvolníme. Uložíme paže podél těla dlaněmi vzhůru, ležíme a dýcháme.

 

  • autor: Kateřina Hájková
  • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné