Pránájáma a dech 16. 08. 2023 PDF Tisk

Pránájáma pro tropické počasí

Již několik dní zažíváme a jistě ještě budeme zažívat úmorná vedra, která nás vyčerpávají, snižují naší chuť cokoliv dělat a znemožňují nám pracovat. Nejsme zvyklí. Dobrá třetina obyvatel naší planety v nich musí fungovat dnes a denně. Vyzkoušejte něco jiného, než klimatizaci a ledové pití....

Pránájáma pro tropické počasí

Proč se děti v tropických oblastech tak baví profukováním rákosu, bambusu nebo slámy? Ochlazují se! Staří jogíni pozorovali výsledky takové činnosti a přejali podobné dechové techniky do systému pránájámy. Celá skupina dechových cvičení se jmenuje chladivé dechy (šíta pránájáma). Tyto techniky pracují velmi rychle, jejich účinek můžete pocítit téměř okamžitě. Dbejte však na to, abyste nejprve omezili nebo vyloučili vše ve své stravě, co vede k pocitu horka.

Sítkárí pránájáma

Tato technika provětrává ústa i nosní pasáže a ochlazuje krevní oběh.

Posaďte se do pohodlné polohy se vzpřímenou páteří, např. vadžraásany, siddhaásany nebo padmaásany. Uvolněte spodní čelist, lehce pootevřete ústa, aby mohl jazyk vytvořit korýtko jako „V“, džihva mudru, gesto jazyka. Jazyk je volný, nedotýká se zubů ani spodního či horního patra. Dech se vtahuje pootevřenými rty se srkavým zvukem „sít-sít-sít“. Jakmile se plíce naplní, dech se zastaví v krátké kumbhace a potom vypudí velmi rychle oběma nosními dírkami. Břišní svaly a bránice jsou co nejvíce vtaženy jako v uddínaja bandze. Pokud při této pránájámě provedete i múla bandhu – stažení konečníku, dosáhnete dalšího chladivého efektu pro celý centrální nervový systém. Dech rovněž působí na čakry fyzického těla.

Šítalí pránájáma

Šítalí pránájáma určuje ledový dech. Je podobná sítkárí pránájámě, jazyk (dřihva) je stočen do kákačandra mudry (zobák vrány). Uvedená mudra se provádí tak, že stočíte jazyk do trubičky, tu potom vystrčíte asi 1 až 2 centimetry ze stahujících se rtů. Téměř okamžitě se vám ochladí tělo a také probudí všechny chladivé procesy v těle. Šatalí zmírňuje neustálou chuť pít a pomáhá výrazně při léčení cukrovky. Jogíni praktikující šitalí prohlašují, že potřebují mnohem méně nebo téměř žádnou vodu, neboť absorbují vlhkost pomocí této pránájámy.

Posaďte se do pohodlné polohy se vzpřímenou páteří. Přednost dejte padmaásaně a vadžraásaně. Stočte jazyk do trubičky nebo vytvořte tvar ostrého „V“ a vystrčte jazyk ze stahujících se rtů. Dech se nadechuje, až srká po krátkých doušcích srolovaným jazykem. Máte-li plné plíce, zastavte na okamžik dech, pak pomalu vydechněte nosem a opět zastavte dech. Doporučuje se použít rytmus 8:4:8:4. Břišní svaly a bránice jsou po celou dobu šítalí pránájámy co nejvíce vtaženy. Zahrnete-li při této pránájámě i múla bandhu (stažení konečníku), dosáhnete chladivého účinku pro celý centrální nervový systém.

Matangí pránájáma

Vysuneme spodní čelist do jedné strany. Dech se opět nasává zkřivenými ústy krátkým srkáním. Dech se vypuzuje po částech z těla nosními dírkami. Celé cvičení opakujeme se spodní čelistí vysunutou na druhou stranu. Tato pránájáma působí velmi mocně na hrdlo, oči, uši a mozek a ochlazuje je. Musí se však praktikovat opatrně při odhalených zubních krčcích nebo zubních kazech.

Bhudžángí pránájáma

Bhudžángí je samice kobry. Nádech s otevřenými ústy napodobuje syčivé nadechování hadů. Je to příjemně chladivý dech pro čelisti i hrdlo a působí rovněž pozitivně na ochlazování a stimulaci exokrinních žláz. Při tomto dýchání se nadechuje pootevřenými ústy buď po částech jako při srkání, nebo pomalu táhle se vydechuje se syčením opět ústy. Na jedno sezení provádíme tři až šest cyklů.

Kavi pránájáma

Zuby jsou stisknuty proti sobě a rty sevřeny. Vzduch se potom nasává mezerami mezi zuby a vydechuje se nosem. Tato pránájáma má prý za následek vznik velmi příjemného hlasu (kavi pránájáma – básníkův dech). V jiné variantě se jazyk opírá špičkou o horní patro úst.

 

Literatura

Jóga – krok za krokem, 1999

 

  • autor: Eva Učňová
  • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné