Pránájáma a dech 28. 03. 2017 PDF Tisk

Pránájáma a dechové techniky

Mentálním cílem pránájámy je změna prastarých vzorců podmíněného chování, které byly zakořeněné...

Pránájáma a dechové techniky

Jeden z častých omylů je zaměňování pránájámy s dechovými technikami. Nejedná se o totožnost. Pránájáma je řízení energie v těle za pomocí dechových technik. Dechových technik je mnoho a to, co by mělo každou lekci jógy provázet, je spojení dechu s pohybem. Na začátku lekce výuka dýchání (příprava na cvičení ásan) a na konci (před závěrečnou šavásanou) je vhodné čas věnovanat pránájámě (jednoduchá varianta dechové techniky a v ní řízení toku energie).

Cílem pránájámy je otočení toku energie apány směrem nahoru ve směru prány a spojení energii v šušumna kanálku. Mentálním cílem pránájámy je změna prastarých vzorců podmíněného chování, které byly zakořeněné. Jejich směr je od animálního, přes lidské, k božskému cítění, a proto je třeba vědomého dýchání a otočení pozornosti k dechu. Při tomto vědomém procesu dochází k velkému střetu prodloužené míchy a mozkové kúry, ze které pramení vědomé řízení. Automatické dýchání využívá instinktivní mozek (autonomní), ale řízení dechu je vědomá činnost. Mozek je plastický a v rámci cílených zásahů do jeho funkcí pomocí vědomosti (jak dech, tak učení se pohybu) se celý mozek vědomým dechem mění.

Vědomě děláme něco, co jde proti instinktům. Zastavujeme se v podivných pozicích, zastavujeme dech, oddělujeme mysl od smyslového vnímání, ale tím, že to děláme vědomě, (mozková kůra) se propojuje s instinktivním mozkem a ty vazby – impuls a reakce se zmírňují. Tuto reakci můžeme tedy měnit. V momentě emoce (vztek) člověk naučeně reaguje, což už x životů používá. Když se dokážu zastavit, uvědomit si to, můžu to změnit. Pránájáma jde proti prastarým vzorcům. Ty jsou uloženy hluboko v mozku a pránájámou dochází k proměně mozku.  

Nejenom kyslík a oxid uhličitý

Dýchání přináší tělu kyslík a odvádí zplodiny metabolismu (oxid uhličitý a další plyny). Dýchání v rytmu, využívání plnosti nádechu a výdechu a změny poměrů mezi nádechem a výdechem jsou tréninkem pro náročnější práci, a to pro pránájámu. Podle Pataňdžaliho je pránájáma: II, 49 „…Pak následuje vědomá regulace dechu."

„Pak“ znamená po ásanách, které připravují tělo a organismus pro práci s energií. Pránájámu tvoří čtyři společníci: nádech, zástava dechu po nádechu, výdech a zástava dechu po výdechu. To vše se děje v určitých poměrech a cyklech. Vede to k tomu, že se získaným časem dochází ke kvalitnějšímu základnímu vnějšímu dýchání (výměna plynů mezi plícemi a krví) a vnitřnímu dýchání, tzv. buněčnému, ve kterém dochází k dodání energie i těm nevzdálenějším buňkám v organismu. Pránájáma nabíjí tělo energií, podporuje imunitu organismu a současně při jejím praktikování dochází k hluboké koncentraci, která pomáhá v zastavení změn v mysli. Je to neustálý koloběh a propojenost technik jógy a stojí za to jim věnovat čas.

Pránájáma je charakterizovaná plností (využití celých plic), hloubkou a intenzitou (pomalé dýchání), rytmem (odráží emoční a mentální stav), polaritou (vyrovnávání energií v duálním, projeveném světě). Všechny tyto prostředky pránájámy mají vliv na harmonické vyvážení všech pěti kóš a tím bychom mohli charakterizovat zdraví. Pránájámou dochází k očistě na úrovni energetické, mentální i fyzické. Pránájámou nastavujeme stav mysli a její závislost na smyslech. To vše vede k práci s energií a ovlivňuje úroveň vědomí.

 

 

 

Objednat předplatné