BLESKOVĚ
Relaxace 18. 08. 2020 PDF Tisk

Pozice, které zmírní napětí v těle a přinesou vám vnitřní klid

Jóga je cesta k sebepoznání, ale také cesta jak zmírnit napětí ve svém těle, odstranit stres a úzkost z mysli a dosáhnout vnitřního klidu.

Pozice, které zmírní napětí v těle a přinesou vám vnitřní klid

Pokud jsme pod dlouhodobým stresem, naše tělo produkuje nadmíru adrenalinu, a to jej zcela vyčerpává. Jedeme totiž na mód „přežití“, a to bohužel nemůže trvat moc dlouho. Stres vyžaduje veškerou naši energii. Když jsou však naše baterie vyčerpané, nejsme dál schopni se se stresem vyrovnat a stačí málo, abychom se ocitli za hranicemi svých možností. Pak stačí málo a vybuchneme jako časovaná bomba. Je to jako uvíznutí v polo-panickém režimu, kde je velmi málo vzduchu, a my tak máme pocit, že se každou chvíli začneme dusit. Krk, hlava a ramena jsou v permanentním napětí a naše uvažování nad světem se stává omezeným.

Přesně tady se musíme rozhodnout, zda se zblázníme, anebo se svým stavem něco uděláme. To druhé je jistě tou lepší cestou. Na řadu přichází jóga. Jóga nám dává návody, jak to všechno zvládnout. Když totiž nemáme klid uvnitř sebe, není možné ho vnést do fyzična i mysli, která by měla dělat důležitá rozhodnutí. Jednou z technik, jak stres zvládnout, je uvědomit si moment, ve kterém do našeho těla i mysli stres pronikne, přijmout ten fakt a naučit se správně dýchat.

Jak už tu bylo zmíněno, v okamžiku paniky se dech zrychlí a značně zkrátí, a my tak začneme ještě více panikařit, protože máme pocit, že nemůžeme dýchat. Když se ale soustředíme na to, že dech vědomě řídíme, každý nádech i výdech prodloužíme a bude také náležitě hluboký, dostaneme se do relaxačního módu a naše mysl se začne zklidňovat. Napětí z těla se uvolní a my se staneme pány stresové situace.

Abychom se naučili správně dýchat, nemusíme být vůbec zkušenými jogíny. Úplně stačí, když zaujmeme pozici, která je nám pohodlná a příjemná, ať už se posadíme, nebo si lehneme do klasické šavásany, uvolníme tělo a následujících pár minut budeme svůj dech pozorně zkoumat. Jakmile se na dech napojíme, máme první krok ke zklidnění ve svých rukách.

Dech bude provázet také následující pozice, které navíc aktivují mechanismy našeho těla tak, aby se zklidnilo a odstranilo napětí a stres, elementy, kterým jsme v každodenním životě neustále vystavováni.

A jaké pozice to jsou?

1. Pozice sukhásana s předklonem – Přidání ohybu vpřed zvyšuje výdech, což vede k relaxační odezvě. Posaďte se do jednoduchého sedu, překřižte nohy tak, že pravá noha zůstane položená před levou, důvod je prostý. V okamžiku, kdy se předkloníte, nebude jedna noha tlačit na druhou a pozice bude o to příjemnější. Nadechněte se a s výdechem se pomalu předkloňte. Opřete předloktí volně o podložku, a pokud vám to flexibilita těla dovolí, opřete o ně čelo. Zůstaňte 5 vteřin, poté vyměňte nohy a dejte levou před pravou. Znovu se nadechněte a s výdechem jděte znovu do předklonu. Tentokrát zůstaňte 15 vteřin a pozorujte svůj dech a klid, který se s každým výdechem bude zvětšovat.

2. Pozice uttanásana (předklon ve stoje) s otevřením ramen – Jak už je známo, v oblasti ramen se drží největší množství vnitřního stresu a napětí, které se dlouhodobě projeví tím, že jsme strnulí. Nejen, že předklony zvětší výdech a pomáhají zmírnit stres, ale také nás obracejí dovnitř. Navíc s pažemi spojenými za zády uvolňujeme napětí právě v oblasti ramen, protahujeme paže a prsní svaly. Tato pozice také pomáhá uvolnit hamstringy, zadní stranu stehen. Předklony zapojují přední stranu stehen, a tím se kolena aktivně vytahují nahoru k bokům.

3. Předklon v širokém stoji rozkročném – tato pozice s sebou nese všechny výhody hlubokého předklonu s výhodou v tom, že se vaše hlava opírá pohodlně o podložku či bloček. Tím se uvolňuje napětí v oblasti krku a hlavy. Otočte nohy paralelně k sobě a položte ruce na boky. Nadechněte se, zvedněte hrudník a s výdechem se ohněte dopředu od kyčelních kloubů, abyste se dostali do co možná nejhlubšího předklonu. Umístěte ruce na podlahu na šíři ramen, prsty dlaní zeširoka rozevřete. Uvolněte hlavu k podlaze. Pokud se vaše hlava nedostane až na zem, nevadí, můžete ji opřít o bloček nebo nechat volně viset, ve všech případech dojde k prodloužení krční páteře a uvolnění napětí v oblasti ramen, krku i hlavy. V pozici zkuste setrvat 10 hlubokých dechů, poté se nadechněte a s výdechem se pomalu narovnejte.

4. Pozice sasangásana – tato pozice vychází z pozice dítěte, sedu na patách s čelem opřeným o zem a pažemi volně položenými podél těla. Pozice sasangásany neboli pozice králíka je jedna z těch, které napětí v těle odstraňují nejlépe. Stejně jako stres, vyčerpání či paniku. Tato pozice je navíc velice nenáročná a bezpečná, tělo vás samo navede, kam jít. V pozici dítěte se nadechněte a s výdechem odlepte hýždě od pat, opřete se o temeno hlavy a protáhněte paže spojené dlaněmi směrem vzhůru. Vydržte několik hlubokých dechů a poté se vraťte do pozice dítěte.

5. Pozice pluhu (halásana) – Pluh uvolňuje krk, hlavu, ramena a hamstringy. Také zvyšuje výdech a otáčí nás směrem dovnitř. Lehněte si na podložku. Přitáhněte kolena k hrudníku a paže nechte natažené podél těla. Nadechněte se a s výdechem dejte pomalu nohy za hlavu. Zůstaňte na 10 dechů. Poté se nadechněte a s výdechem pozici uvolněte.

6. Pozice šavásany – Tato variace šavásany používá bloky na hlavě: jeden jako podpěru a druhý, který spočívá na čele, aby zklidnil mysl. Lehněte si na záda s nohama rovně, paty mírně od sebe. Rozhýbejte se, dokud se nebudete cítit pohodlně, a pak položte paže podél těla s dlaněmi vytočenými nahoru. Pokud jste šavásanu s bločky na hlavě ještě nikdy nezkoušeli, musíte to vyzkoušet nyní, abyste jste zakusili a pochopili hloubku útěchy a uvolnění, které přinášejí. Jemný dotek bloku, který stimuluje vaše čelo směrem k nosu, uklidňuje nervový systém stejným způsobem jako dotek od někoho blízkého. To snižuje tlak v hlavě, který narůstá, když se ocitneme ve stresové situaci. Umístěte jeden blok na zem asi 3 centimetry nad temeno hlavy (blok by měl být ve své nejvyšší výšce). Umístěte druhý blok na ten, který je nad vaší hlavou, a položte jej dolů na čelo. V této pozici setrvejte po dobu 5–10 minut.

 

  • autor: Valentina Lebová
  • zdroj fotky: Shutterstock.com

Objednat předplatné