Cvičební sestavy 04. 09. 2016 PDF Tisk

Pozdrav měsíci (čandra namaskár)

Chladivá a očisťující energie měsíce září z noční oblohy pro každého stejně. Vystupující čiré světlo má uklidňující a očisťující kvality, které v rámci praxe pozdravu měsíce přijímáme.

Pozdrav měsíci (čandra namaskár)

Pozicová sestava pozdrav měsíci je úklonové cvičení, které harmonizuje, vyrovnává a vylaďuje tělo a mysl v jednotu.Oproti tomu sestava ásan pozdrav slunci je předozadní cvičení, které aktivuje a rozdmýchává energii pro celý den. Pro vyrovnání a vyladění těla a mysli na sklonku dne se doporučuje praktikovat pozdrav měsíci večer, několikrát za sebou s plynulým dýcháním a vizualizacemi, nebo afirmacemi, které vytváříme v dané ásaně. Sestavu je možné zařadit na konec, ale i začátek jógové praxe. 

Při pozicích, které jsou prováděny do strany, se začíná vždy vlevo a následně se vyrovnává polarita do druhé strany. Cvičení zkuste provádět ladně za plynulého dýchání. 

 

Obr. 1

Postavte se s chodidly na šířku kyčelních kloubů. Vytvořte z rukou misku spojenými malíčkovými hranami. S nádechem a představou nabírání čisté měsíční energie do misky ji přijměte s pozorností otočenou ke kvalitám: chladivá, očistná a čirá měsíční energie. Po vystoupání rukou nad hlavu ji s výdechem přijímejte do svého těla od temene hlavy směrem dolů prsty jdoucími po těle (tzv. očistná Ganga krija). Opakujte nabírání a rozlévání očistné energie 3krát za sebou. V posledním opakování přesuňte ruce za záda, spojte je do pozice prosebníka za zády. Prsty směřují směrem k lopatkám a v tomto postavení proveďte mírný hrudní záklon a následně předklon. Předklonem vzdáváte hold právě proběhlému dni a přijímáte ho s úctou. 

Nabírání: přijímám očisťující energii, která smývá všechny nečistoty fyzické i psychické, které na nás ulpěly v průběhu celého dne. 

Obr. 2

Vytočte levé chodidlo do strany a v jeho směru i pánev. Pravé chodidlo je vtočené k levému zhruba ve 45stupňovém úhlu. Nadechněte se a s výdechem se začněte předklánět do pozice pyramidy. Na konci uvolněte hlavu a plynule dýchejte. Loučíte se se starým a s minulostí a v plném vědomí, že to, co bylo v minulosti zaseto v právě uplynulém dni, bylo vyčerpáno. 

S nádechem se vraťte do vzpřímené polohy a s výdechem otočte nohy na druhou stranu. Nadechněte se a s výdechem proveďte pozici doprava. Pozornost přeneste k myšlence, že v právě končícím dni, vše, co se stalo, zaselo nová semínka, která se v budoucnosti nějakým způsobem projeví. Vítáte to a jste si toho plně vědomi.

Obr. 3

V pozici měsíce dochází k vyrovnání polarit, uklidnění a uvolnění. S nádechem vytočte levé chodidlo, opřete levou ruku o zem a zvedněte pravou dolní končetinu aktivním chodidlem (fajfka) nahoru. Druhá ruka leží na boku nebo vede nahoru. Vnímejte procházející chladivou energii svým tělem. Tato energie uvolňuje a zklidňuje, a právě taková je energie Měsíce. Opakujte na druhou stranu s vědomím vyrovnávání záporných a kladných aspektů života. Symbolika je zde ve vyváženosti pólů – dobrých a negativních zážitků, myšlenek, stavů, citů, pocitů, situací během dne, který právě končí. 

Obr. 4

Roznožte nohy na šířku upažení. Zaujměte doleva pozici trojúhelníku. Vytočte levé chodidlo a za levou rukou se s nádechem vysuňte. S výdechem se uklánějte k levé dolní končetině. Nebo můžete zvolit klasickou pozici trojúhelníku, kdy chodidla necháte rovnoběžně k sobě a ukláníte trup doleva se stabilní nehybnou pánví. 

V předcházející pozici již došlo ke zklidnění, a tak nyní můžete být více vnímaví, citliví a vaše schopnost rozlišování je velice jemná, nezahalena prožitky celého dne. Vše vidíte jasně a jste schopni se na to podívat s nadhledem. S úklonem vlevo si uvědomujte, co jste ten den řešili nevhodně a co naopak jste zvládli dobře. S úklonem doprava si uvědomujte pozitiva vzešlá ze zkušeností během dne, která v budoucnu budete rozvíjet. 

Obr. 5

Z předchozího postavení dolních končetin otočte nohy doleva. Předpažte obě paže a dlaně jemně nastavte do pěstí s palci směrem vzhůru. Přes levý palec se dívejte do dálky a miřte jako lukostřelec na jednu svou negativní vlastnost, kterou je třeba změnit. Pravou rukou natáhněte tětivu luku (s nádechem ostře loktem vzad) a buďte odhodlaní mířit na cíl… na to, co chcete změnit. Dívejte se reálně a bez závoje omlouvání se. Lukostřelec má pevná a jasná rozhodnutí, a tak je projevte v pozici na levé straně, aby došlo ke změně a vystřelte (s výdechem pusťte tětivu). Když pozici změníte do druhé strany, doprava, rozhodněte se trefit cíl a vidět svůj cíl jako splněný. Rozvíjejte pozitivní vlastnosti. 

Obr. 6

V pozici tanečníka (někdy též labutě) se povzneste nad své nedobré vlastnosti. Pokrčte pravou dolní končetinu, chyťte nohu pravou rukou a za levou rukou se protáhněte a začněte se mírně předklánět. Při opakování pozice na pravou stranu jste vyrovnali své negativní a pozitivní stránky a ty pozitivní můžete rozvíjet s vědomím přijímání změn. Ladíte život, který je před vámi

Obr. 7

S nádechem zvedněte ruce nad hlavu a s výdechem je spojte k sobě a stahujte do týla. Tato symbolika vyjadřuje úctu mozku, sídlu všech našich animálních reakcí a semínek, které jsou uloženy hluboko v podvědomí a nevědomí. 

 

Objednat předplatné