Psyché&Duše 09. 01. 2021 PDF Tisk

Posun vědomí

Nyní nastává zlom, kdy rovina vědomí v těle u určitého procenta lidí došla k hranici, při níž hmota začíná ztrácet vládu. Skrze postupné umenšování „karmy“ je tělo naplněno vědomím do takové úrovně, která umožní onu vládu překlopit. Jde o dobu, kterou je možno přirovnat k porodu, se všemi jeho průvodními jevy, které na sobě zažíváme.

Posun vědomí

Učení se v dualitě
Hmotný svět, v němž se pohybujeme, funguje na principu duality. Každá strana má svůj opačný pól. Dobro a zlo, radost a smutek, nahoře a dole atd. Zdrojem duality je jednota, stav, který má neutrální náboj. Je to naše podstata. Skrze dualitu je umožněno, aby vědomí poznalo samo sebe. Představte si, že jste až dosud byli zdraví a nepoznali jste nemoc. Stav zdraví není rozpoznán, je to stav „já jsem“. Jakmile se setkáte s opačným pólem, tj. nemocí, jste následně schopni vědomě prožít stav zdraví. Jedině skrze prožitek toho, co nejsme, dokážeme poznat to, co jsme, a to je podstatou duality.

Pohyb od jednoho pólu k druhému, proces učení, je známý jako karma. Hmota nás ovládá přitahováním, tj. touhou, a odpuzováním, tj. odmítáním. Karma je naplněna, došlo-li k prožitku obou pólů. Když jsou oba póly prožitku přijaty zpět do stavu jednoty, stáváme se vědomějšími. Je-li prožitek alespoň na jednom pólu odmítnut, karma pokračuje.

Vybití karmy
K překlopení vlády z roviny hmoty do vědomí dochází tehdy, když si uvědomíme, že nejsme tělem a myslí ani jejich produkty, tj. emocemi, ani pocity, ale vědomím, a přestaneme naslouchat touze a odmítání, které jsou v našem těle naprogramovány. Tím neobnovíme karmu, a ona se sama vybije.

Současná situace na planetě zkouší naši schopnost přijmout veškeré děje v dualitě bez odporu a touhy něco změnit. Strach, který je mocenským nástrojem hmoty, se projeví všude tam, kde je lpění na jednom pólu duality. Strach je tam, kde ještě nejsme naplněni vědomím. Zažíváme tak strach z negativity a zla, z nemoci, ze ztráty materiálních jistot, ze ztráty svobody či z bezmoci. Vnější podmínky, které nyní prožíváme, jsou silnou platformou pro odkrytí všech těchto strachů, které v sobě ještě máme a dávají nám prostor na vyléčení. Proto pozorujme, čeho se bojíme. Podaří-li se nám přijmout, že se může stát cokoliv a možná nastane i to, čeho se nejvíc obáváme, strach postupně zmizí, neboť nás naplní vědomí.

Důležité je uvědomit si, že hmotný svět se bude odvíjet dál ve svých kolejích podle nastavení našeho energetického vzorce. Karma hmotného těla pokračuje až do jejího úplného vybití. Ale to, co se zásadně změní, je vnitřní postoj k tomuto ději. Stáváme se pozorovatelem. My jsme vědomí, ne tělo a mysl. Neztotožňováním se s hmotným prožitkem těla, myšlenkami, emocemi a pocity dojde k osvobození se od negativních stavů. Zavládne vnitřní stav spokojenosti, ať se děje, co se děje.

Smrt ega
Posun od vlády hmoty k vládě vědomí je možný pouze smrtí ega. Mizí starý svět, aby mohl vzniknout nový. U mnohých převládá strach z neznáma, jako když miminko neví, co jej čeká po porodu, a protože má strach, tak lpí na podmínkách existujících v děloze a odmítá se narodit. Čím blíže jsme porodu, tím silněji produkuje naše tělo strach a úzkost a mysl myšlenky naplněné strachem. Proto jsme nyní konfrontováni s tématem smrti a jsme zkoušeni ze strachu z ní. Je třeba překročit hranici, vykročit do prázdna na kraji útesu. Jen ten, kdo se neztotožní s hmotou a jejími pocity vyvolanými koncem vlády hmoty a je schopen vnímat, že je vědomím, dokáže tento krok udělat beze strachu ze smrti a ztráty všeho, co dosud tvořilo život.

Jak k současnému dění přistupovat
Obrovská možnost posunu vědomí, která se nyní otevírá, je tu pro každého, kdo je připraven.

Pozorujte děje a vaši roli v nich. Vnímejte, jaké motivy vás ženou něco udělat či neudělat. Je-li oním motivem touha něco změnit či odpor k tomu, co je, pak posilujete dualitní svět. Snahou o vítězství „dobra“ posilujete stejnou měrou stranu „zla“ na opačném pólu.

Vědomí je neutrální. Pro tuto rovinu je vše pouze dějem poznávacího procesu hmoty, který je přirozenou součástí života. A vše je dobře tak, jak to je. Pouze to konání, které vychází z přijetí toho, co je, nemajíc motiv touhy po změně či odmítnutí a snahu zbavit se toho, co je, je konání v souladu s naší podstatou, motivem je láska. Nyní konáme v souladu s celkem.
Nejprve tedy přijměte, že to, co je, je přirozený důsledek minulých tužeb či odporů. A až poté jednejte.

Je jednoduché přijmout to, co se nám děje, když je to v souladu s očekáváními a představami naší mysli o tom, jací bychom měli být, jaký by měl být svět atd. Těžší je být ve stavu přijetí k tomu, co je v rozporu s naší myslí či tělem. Zde může velmi pomoci optimistický přístup. Dívat se na vše způsobem, co vám to dává, nikoliv plakat nad tím, co vám to bere. V každé situaci je možné najít něco, proč je to dobré. Minimálně se učíte poznávat i tyto stavy, neb je to v plánu prožitku vašeho těla. Cokoliv jste v životě odmítli, k vám nyní přichází a žádá o přijetí.

Posun od oddělenosti k celistvosti
Stav hmoty, duality je stav oddělenosti, kdy na jednom pólu je „JÁ“ a na opačném pólu „TY“. Stav vědomí přináší uvědomění, že jsme vším. Neexistuje oddělenost, je jen nekonečné „MY“. Ono uvědomění propojení se s celkem dává odlišný rozměr jakýmkoliv rozhodnutím. Konáme přirozeně v souladu s celkem bez potřeby upřednostnit jakékoliv osobní zájmy.

Objednat předplatné