BLESKOVĚ
Psyché&Duše 17. 04. 2021 PDF Tisk

Pohlazení duše skrze dotek

Ženy v sobě nosí reprodukční potenciál v podobě cykličnosti – díky nim se rodí nové lidské bytosti. Skrz biologický proces, jenž je provází reprodukční fází života, jsou úzce propojeny se svým tělem. Citlivost vnímám jako ženskou přednost. Empatii jako přirozenou součást ženství, neboť porozumění vede k harmonii, kterou ženy přirozeně vyhledávají. Naslouchání a vnímavost k vlastnímu tělu považuji za vlastnost velmi cennou, přesto se u žen zcela vytrácí. Hlavním důvodem je uspěchanost moderní doby a nesplnitelné nároky na kvalitu života ve společnosti.

Pohlazení duše skrze dotek

Nátlak kariérismu vede k potlačení přirozeného procesu menstruačního cyklu. Mnohé ženy zaměřené na výkon přestávají věnovat pozornost symptomům poukazujícím na fyzickou či psychickou nerovnováhu. Neslyší hlas svého těla a jejich fyzická schránka se pomyslně uzavírá. Ztuhlost svalů v oblasti šíje, shrbenost nebo necitelnost těla značí strádání. Je nutné pochopit, že tělo prosí o pozornost. Potřebuje, abychom se o něho staraly a věnovaly mu svou lásku. Pomocí vědomého doteku tělo opět oživíme a vědomě procítíme jeho cykly.

Problematické parite nám brání v tom, abychom své tělo přijaly. Kvůli pocitu nedokonalosti nedokážeme svou fyzickou schránku milovat. Proto mezi přísady na recept psychické vyrovnanosti nepochybně patří dotek. Hmat je smysl přinášející pocit probuzení. Smysl, díky němuž objevujeme a zjišťujeme, že svět kolem nás je opravdový, hmatatelný. Dotek je dar, který nás učí záměru. Metaforicky hřejivý nebo chladný. Něžný vzbuzuje naději, ba dokonce hřeje u srdce. Dotek se stává projevem lásky, ale má i destruktivní schopnost, je-li využit pro páchání zla.

Přijetí vlastního těla a poznávání jeho výjimečností pomáhá k vytváření zdravého pohledu na sebe sama. Při vědomém doteku ještě více prohlubujeme sebelásku a vzdáváme tělu úctu. Dotek nás vede k uzdravení a duševní stabilitě. Jeho prostřednictvím zrcadlíme své vnitřní pocity a je v naší moci ovlivnit jeho záměr – můžeme záměrně předávat dobro a budovat tak rovnováhu.

Dotek může být léčivý. Každá rána a každá bolest by měla být ošetřena dotekem. Léčíme tak duši, dotýkáme se pomyslně niterných zranění a procitáme. Zpomalení, které námi vědomým dotekem protéká, nám umožňuje ucítit vnitřní konflikty a bolest. Přítomný okamžik zasvěcený tělu nás přivádí k pravé podstatě pocitů. Přináší sílu znovu prožít a zpracovat potlačené emoce z minulosti.

Poznání téměř posvátného doteku a jeho ozdravného potenciálu nás přivádí ke zdroji našeho bytí. Vědomá práce s dotekem je cesta. Na jejím začátku je důležité si uvědomit, že nemusíme nikdy strádat. Pocit očistné terapie dotekem si můžeme dopřát zcela sami. Smyslného zážitku prohlubujícího lásku k sobě docílíme jemnou masáží nebo rituálem.

Krásným rituálem poznávání vlastního těla i duše může být meditace, při které si představujeme, že naše tělo je náš chrám, zahrada či domov. Pomocí bdělé koncentrace na tělo a vědomého doteku zjišťujeme, v jakých částech těla sídlí nejpříjemnější pocity. Kam se můžeme ponořit a dovolit si jen tak být. Kde lze čerpat energii z bezpečí, které nám tělo nabízí, protože je jenom naše. Vždy nám bude největší oporou, proto je dobré zvážit, jak se o něho staráme. Jestli mu dáváme dostatek lásky, zda ho neničíme nebo mu nevědomky neubližujeme.

Celistvost člověka je dána pěti smysly pro vnímání reality. Využijme jich proto naplno. Skrze dotek ucítíme své tělo, zaposloucháme se a možná i pochopíme jeho přirozené potřeby a pochody. Vymýtíme vžitá nedorozumění a zjistíme, co naše tělo opravdu potřebuje. Budeme v životě jednat intuitivněji. Zpomalíme a budeme rozvážně volit cíl své životní cesty. Ženy dotekem získají živelnost, podpoří hravost, upevní svoji ženskou energii. Tělo sytí sebeláska. Pokud sami dokážeme láskyplným dotekem naplnit sebe, dokážeme lásku vyzařovat. Teprve pak můžeme lásku dotekem rozdávat i mezi další lidská těla.

Dotek je ten nejskromnější, ale nejuctivější dar. Smíme jím léčit sebe, můžeme ho také s láskou rozdávat lidem, které milujeme. Předáváme-li dotek, čiňme tak vědomě. Zamýšlejme se nad podstatou, již skrze něj chceme předat. Dotek nás učí vědomému směřování.

Při své práci s lidmi terapii formou vědomého doteku ráda využívám. Na relaxačních jógových pobytech učím lidi vnímat, jak moc je dotek ozdravný pro nás, ale i pro druhé. Naplňuje tělo nejen pozorností, ale i energií důvěry a podpory. Vědomým dotekem měníme vztah nejen k sobě, ale také k ostatním.

Objednat předplatné