Spolupracujeme 16. 12. 2020 PDF Tisk

Podpořte své jógové studio: KLIK ZA FAIR PLAY

Nemůžete na jógu? Chybí vám prostředí vašeho oblíbeného studia? Podpořte sportovní sektor! Iniciativa KLIK ZA FAIR PLAY vznikla na základě nesouhlasu s vládními opatřeními provedenými ve sportovním sektoru. Opakovaně (již potřetí) není v důsledku pandemických opatření umožněna většina sportovních aktivit, a to nejen rekreačních. 

Podpořte své jógové studio: KLIK ZA FAIR PLAY
Hlavním cílem iniciativy KLIK ZA FAIR PLAY je koordinovat postup a tlačit na vládu, poslance a senátory s cílem dát najevo, že pohyb, sport, fitness = zdravý životní styl je důležitý nástroj pro prevenci v boji s pandemií.
Po vzoru Anglie, Polska, Švýcarska, Švédska, Finska a dalších zemí (na základě např. této studie) chceme, aby náš sektor byl otevřen natrvalo.
Není možné, aby byla stále ignorována tato fakta:
 1. Ve fitness sektoru bylo prokázáno pouze 0,87 % nakažených případu ve světě, v ČR v první vlně pouze 23 případů,
 2. Vláda diskriminuje sportovní odvětví ve prospěch velkých podniků, průmyslu, supermarketů a dalších, kde se nacházejí ohniska pandemie až v 70 % případů,
 3. Vláda přistupuje nerovně ke kompenzacím, kdy sportovní odvětví již potřetí uzavřeno a kompenzace zdaleka nedosahují takové výše, které jsou v jiných odvětvích,
 4. Vláda nepodporuje aktivně pohyb obyvatelstva, přičemž ví, že za dobu uzavření sportovišť stoupla hmotnost u dětí v průměru až o 4 kg, bez ohledu na fakt, že se děti připoutali k PC a vytratila se tak, spontánní pohybová aktivita a tento trend bude velice těžké vrátit zpět,
 5. Vláda zcela ignoruje fakt, že největší množství zemřelých osob na covid-19 je v důsledku obezity, což přímo souvisí s kondicí lidského organismu, přičemž hlavní příčinou obezity je nedostatečný pohyb a nezdravá strava.
Navrhujeme koordinaci v těchto krocích:
 1. Odeslat společný dopis všem poslancům, senátorům a vládě (každý ze své samostatné schránky), kdy vyzveme vládu a další odpovědné orgány, aby přestala diskriminovat sportovní odvětví, umožnili sportovní aktivity a nastavili kompenzace pro všechny sektory stejně v duchu fair-play. Dopis by měl být odeslán dnes, ve středu 16. 12. 2020, aby dotčené instituce dostaly čas na reakci, alespoň 24 hodin - takovou jsme v minulosti nedostali ani my v případě uzavření provozoven.
 2. Pokud nevyhoví naší prosbě - navrhujeme koordinované otevření všech sportovišť od pátku 18. 12. do neděle 20. 12. a provést akci „Klik za Fair Play“. Lidé by přišli do centra, udělali klik a měli by možnost přispět na provoz svého oblíbeného sportoviště. Vyjádřili tím tak souhlas s otevřením sportoviště. Kliky se budou sčítat na stránce (bude spuštěna ve čtvrtek) klikzafairplay.cz
 3. V rámci všech těchto kroků se bude připravovat ústavní stížnost na nerovnost podmínek a nezákonné uzavření sportovišť.
 4. Taktéž bude zřízena sbírka HITHIT, kde mají možnost na akci Klik za Fair Play přispět všichni ostatní.
 5. Aktuálně se pracuje na petici za podporu otevření sportovišť.

Další akce v rámci iniciativy KLIK ZA FAIR PLAY budou následovat, pokud se k nám vláda nezačne chovat jako k rovnocenným partnerům a nepřestane diskriminovat sportovní sektor. 

Co požadujeme:

 • Otevření všech sportovních center a sportovišť. Na základě studií ze světa a podle dat ÚZIS ČR je šíření infekce v těchto provozech minimální.
 • Rovný přístup. V případě kompenzací je potřeba nastavit podmínky pro všechny uzavřené sektory v duchu Fair Play.
 • Řešení krize prevencí. Již nyní je nutné začít pracovat s rizikovými skupinami a dětmi, které ztratily v době uzavření pohybové návyky.

Děkujeme za Váš čas a důvěru. Věříme, že sportovci umí táhnou za jeden provaz a dojdeme tak ke společnému cíli, kterým je otevřít své provozovny a poskytovat skvělé služby v oblasti prevence proti nemocem a ochrany zdraví.

„Není možné chránit nemocné tím, že zdravé necháme doma sedět, protože tím znovu generujeme nemocné."

Objednat předplatné