Čakry a energie 24. 06. 2021 PDF Tisk

Počátky a konce aneb Psychické cesty člověka

To, co by nám měl život dát, je smysl. Na smrtelné posteli bychom si měli říct, že to, co jsme prožili, bylo smysluplné a vychutnali jsme si to. Možná právě proto procházíme duševními fázemi růstu a učíme se, že změna, nové začátky a nevratné konce jsou nedílnou součástí existence. Učíme se proměně a přelévání…

Počátky a konce aneb Psychické cesty člověka

PRVNÍ ČAKRA
Početí
Početí je první imprint, jenž se obtiskne do našeho pozdějšího zrození. Zde získáme první pocit přijetí. Nebo nezískáme. Početí je absolutní počátek vstupu do hmotné inkarnace. První změna energetického stavu. Z nekonečné svobody a bezbřehosti se připoutáme k tělu budoucí matky. Může se stát, že nám tato zkušenost nevyhovuje, a my se vrátíme z období prenatálního zpět ke zdroji. 

Zrození
Porodem končí stav bezstarostnosti v lůně. Musíme začít sami dýchat a učit se samostatnému životu a bazálním jistotám. 

Nahrávání vzorců
V raném dětství se učíme chápat tento svět. Naše racionální mysl zatím není rozvinuta a my přijímáme informace z prostředí, ve kterém vyrůstáme. Kopírujeme do podvědomí chování rodičů, sourozenců a členů rodiny. Nerozlišujeme, jen nahráváme software.

DRUHÁ ČAKRA 
Socializace
Když vstoupíme do kolektivu, naše mysl se racionalizuje. Začíná období hodnocení a socializace. Končí pasivní nahrávání a my se začínáme vymezovat, filtrujeme informace. Učíme se používat emoce a verbalizovat je. Zjišťujeme, jaké jsou naše talenty a co nás baví. Vytváříme sociální vazby se spolužáky, kamarády a opouštíme prostředí rodiny. 

TŘETÍ ČAKRA
Puberta
Dramatické období opouštění fáze dětství. Hormonálně se probouzíme a chceme se osamostatnit. Přestřiháváme energetické vazby s rodiči, okolím, které nám nevyhovuje. Začíná fáze rebelie. Hledáme, kdo jsme, v prožitku a touze. Naše „ne“ musí být slyšet.

Dospělost
Jaké jsou mé cíle a čeho chci v tomto světě dosáhnout? Rozvoj sebeúcty. Puberta skončila a nacházíme se ve fázi převzetí zodpovědnosti. Učíme se samostatnosti a využíváme všeho, co jsme se naučili v předchozích fázích. Naše ego dozrává.

ČTVRTÁ ČAKRA
Restrukturalizace duše mezi 29.–42. rokem
Návrat Saturna, období zbavování se vzorců našich rodičů a prostředí, v němž jsme vyrůstali. Vytváření nového psychického prostředí. Touha po autenticitě a její hledání. Obtížné období, kdy končí naše vnímání světa, který jsme doposud považovali za platný. Hledáme nový. Začínáme znova, sami za sebe. Tvoříme nové životní vzorce. Je to první fáze temnoty duše. Nakonec dochází k potvrzení toho, že život by měl být hlavně o lásce. Po restrukturalizaci se otevře čakra srdce, drahokam naší duše. Počátky a konce se krystalizují. 

PÁTÁ ČAKRA (očista čaker)
Psychospirituální krize – první duchovní otevření (mezi 42. a 45. rokem)

Přirozený vzestup kundaliní
Kundaliní je velké jógové téma. Dostáváme se do nového vnímání života. Je třeba se naučit vnímat svět v podobě energií a jemnohmotných vibrací. Kundaliní je abstraktní pojem s obrovským obsahem. Pokud chceme jít dál, musíme rozšířit svou schopnost uvědomování si za hmotnými smysly. Psychospirituální krize je převratným obdobím s mnoha možnosti. Naše ego se však brání. Nechce opustit pevnou půdu pod nohama a my trpíme vnitřním bojem se svou vlastní temnotou. Nakonec musíme říct a ukázat světu, kdo skutečně Jsme.

ŠESTÁ ČAKRA (kultivace 3. čakry a rozvoj 4. čakry)
Meno- a andropauza
Prošli jsme a překročili řeku Styx. Velká část našeho ega musela zemřít. Téma smrti a umírání, počátků a konců je stále aktuální, ale ne tak bolestivé jako v předešlé fázi. Už jsme jednou psychicky umřeli a našli svou nesmrtelnou jemnohmotnou podstatu. Učíme se přijímat a odevzdávat. Hodnoty se proměnily stejně jako naši přátelé. Vstupujeme do období vnitřní radosti. Vidíme dál a hlouběji, mimosmyslové schopnosti se staly součástí naší každodennosti. Přijali jsme pomíjivost hmotné existence.

SEDMÁ ČAKRA (kultivace všech čaker, splývání)
Duchovní bdělost
Plně si uvědomujeme překročení fyzické existence. Víme, že jsme více než toto tělo, a jsme zaplaveni všeobjímající láskou. Zde poprvé dochází k plnému prožitku Vědomí Já Jsem. Samádhi už není je pojmem, ale skutečným prožitkem a stavem bytí.

Smrt
Ukončení fyzické existence a přechod do naší energetické podstaty. Vracíme se domů, do stavu, ze kterého jsme vzešli. Kruh se uzavře. Jsme opět nekonečným bytím, Vědomým Já Jsem, Zdrojem a Láskou. Úkolem pobytu v tělesné existenci je uvědomit si svou prvotní podstatu, rozpomenout se na své Já Jsem. 

Staré a nové je definováno časem, prostorem a existencí polarit. Tedy řádem, jenž je součástí této planety. O „počátku“ a „konci“ mluví naše racionální mysl. Ale co když ve skutečnosti nic takového neexistuje? Co když jsme součástí obrovského kontinua, v němž žádný začátek ani konec není? Je možné, že se nacházíme v nekonečném množství možností? Pojetí nekonečné existence nám však naše mysl nedovolí obsáhnout. A tak si vybereme pohodlný řád duální existence dobra a zla, světla a tmy, začátku a konce.

Objednat předplatné