Páteřní zkruty

26. 06. 2018


Zkrutové polohy jsou označovány jmény vakra nebo vakrina (křivý, zkroucený). V páteřních zkrutech dochází k laterálnímu zkrutu v různých částech páteře, od nejspodnější v bederní části až po hrudní část páteře...

Tyto páteřní flexe jsou výborné pro uvolnění napětí podél páteře. Zvlášť velké úlevy se dosáhne při napětí ve spodní části páteře, spojeným s měsíčním cyklem žen, při ztuhlé šíji a základních bolestech hlavy, včetně migrén. Většina poloh, ve kterých dochází k jemnému zkrutu páteře, má za následek maximální prokrvení příslušné části páteře. Páteř potřebuje velkou část krevního oběhu, který se uskutečňuje v oblasti trupu, k výrobě červených a bílých krvinek v kostní dřeni a pro dostatečnou krevní výživu páteřních nervů i míchy. Špatná krevní cirkulace má za následek potíže s páteří. Jemné zkruty a pohyby jsou velmi dobré, je však třeba se vyhnout trhavým pohybům kyčlí a ramen. Tímto způsobem může často dojít k nenapravitelným poškozením páteře.

Vakrásana

Posaďte se do uttána ásany, vzpřímeného sedu. Pokrčte jednu nohu a položte ji chodidlem vně kolena druhé, natažené nohy. Protočte trup tak, že koleno pokrčené nohy zapadne do protilehlé podpažní jamky. Chyťte se rukou nártu nebo kotníku, otočte hlavu k zadnímu rameni. Paže tohoto ramene je pokrčená v lokti a položena vzadu do pasu. Setrvejte v poloze asi po dobu patnácti sekund. Poté proveďte polohu na opačnou stranu.

Ardha matsjéndra ásana

Pokrčí-li se noha, která ležela natažená na zemi ve vakrásaně, tak, že se dotýká patou protilehlé hýždě, je to neúplná či úplná matsjéndrova poloha. Ujistěte se, že jste provedli polohu na obě strany při jednom sezení.

Brahmadanda ásana

Páteř se v sanskrtu nazývá brahmadanda. Koleno pokrčené nohy je umístěno do stejné podpažní jamky. Obě dvě paže jsou pokrčeny v loktech a spojeny za tělem, takže objímají koleno jedné nohy. Po několika sekundách proveďte polohu i na druhou stranu.

Páteřní zkruty po pokročilé

Éka padá vakrásana

Ve vzpřímeném sedu si ponechte jednu nohu volně nataženou a druhou co nejvíce roznožte. Skloňte se k noze před tělem, protočte trup, chyťte se za kotník či chodidlo této nohy.

Púrna matsjéndra ásana

Ze sedu dejte jednu nohu do lotosového sedu, ardha padmásany. Pokrčte druhou nohu a umístěte ji chodidlem co nejblíže kolenu první nohy. Mírně se předkloňte a položte chodidlo druhé nohy z vnější strany kolena na zemi. Pažemi obejměte koleno, které je nahoře, a spojte ruce za tělem. Trup je otočený a hlava se otáčí k zadnímu rameni.

Šakti džňána krija

Po praktikování pomalé rytmické pránájámy se položte na záda a uvolněte se. Pokračujte v pomalém rytmickém dechu. Přeneste všechnu svoji mentální koncentraci na palce u nohou a vnímejte, jak se palce se vzrůstající pozorností zvětšují. Budete cítit jakési chvění v částech těla, na které se soustředíte. To je životní síla těla neboli šakti, kterou prociťujete. Poté, co jste si uvědomili toto chvění, bzučení nebo šumění v palcích na nohou, nechte tento pocit přestoupit i do ostatních prstů na nohou, celých chodidel a nártů. Když procítíte šakti v těchto částech těla, pozorujte, jak se tento pocit šíří dál do kotníků, lýtek, kolen, stehen a hýždí. Soustřeďte se především na konec páteře, kde vnímáte rovněž toto chvění. Nyní dovolte tomuto chvění šířit se vzhůru po páteři, takže je můžete cítit v pánevní oblasti, břišní oblasti, ve spodní části hrudníku, v celém hrudním koši. Převeďte pak pozornost na paže. Uvědomte si konečky prstů a vnímejte i zde přítomnost této životadárné síly. Odtud se chvění rozšíří do celých rukou, paží až po ramena, kde se připojí k chvění celého těla. Nyní vnímejte chvění v oblasti šíje, hrdla, brady, úst, nosu, tváří, očí, uší, v celé hlavě. Vnímejte příjemné chvění, jež naplňuje celou lebku, a zastavte se v bodě uprostřed mezi obočím, v tzv. bodě bhrúmadhja. Soustřeďte se na chvění v mozkovém centru, až pocítíte příjemné uvolněné v celém těle.

 

Literatura

Jóga – krok za krokem, 1999

  • autor: Eva Učňová
  • foto: Shutterstock.com

Jóga Dnes Konference
Energy Studio jd
JógaMarket