Ásany 27. 09. 2023 PDF Tisk

Páršvottanásana (pozice pyramidy)

Poloha pyramidy příznivě působí prakticky na všechny svaly zadní části těla, stejně jako na páteř a břišní orgány. Pomáhá také řešit problémy s kulatými rameny, a nenásilně a jemně otevírá hrudník a zvyšuje odvahu, sílu a chuť do života.

Páršvottanásana (pozice pyramidy)

Páršva – strana, bok
Uttána – napjatý, natažený

Provádění polohy
Výchozí polohou je tadásana, poloha hory. S výdechem stáhněte ramena dolů a dozadu. Pokrčte paže v loktech a spojte dlaně na zádech ve středu mezi lopatkami. Prsty směřují vzhůru. Pokud se nedaří spojit dlaně, uchopte se za zápěstí nebo za lokty. Přejděte do širokého stoje rozkročného, otočte trup doprava a tímtéž směrem o 90° pootočte pravé chodidlo, levé mírněji. Obě nohy jsou napjaté. S výdechem přejděte do hlubokého předklonu, který vychází z kyčlí. Hlava směřuje čelem k pravému koleni. Z kyčlí a zad se můžete vytáhnout ještě více a dotknout se kolena nejprve nosem a potom bradou. Před návratem nahoru stočte chodidla mírně do leva. Předklon proveďte i k levé noze. Poté se vraťte do tadásany a zakončete kratší šavásanou.

Pozornost
Nádech do hrudní oblasti pomáhá prodlužovat páteř, výdech z dolní části břicha pomůže umístit pánev na stehna. Dýchejte volně, nechte dech plynout.

Tip (modifikace)
Narovnání spodní části zad pomůže, když budete při předklonu vtáčet stehna k sobě.
Koleno přední nohy nezamykejte – mějte jej mírně pokrčené, abyste zapojili svaly.
Do polohy můžete vstoupit i z polohy bojovníka I – respektive ze základny, kterou v této poloze zaujímají chodidla.

Jaká tajemství poloha ukrývá?
Poloha protahuje především slabiny a svaly nohou. Posiluje a procvičuje také svaly zádové, sedací a všechny svaly zadní strany nohou v části stehenní a lýtkové. Napomáhá také ke zvýšení pružnosti páteře, posílení slabin a povzbuzení činnosti břišních orgánů. Její provádění je doporučováno také při skleslých nebo kulatých ramenech. Otevírá hrudník, zvyšuje přirozenou sebedůvěru a vnitřní sílu jít neohroženě životem, přijímat, co předkládá a směle hledět vpřed bez strachu a úzkosti.

Literatura
Vašek Krejčík: Žijte jógu
Kolektiv autorů: Jóga od staré Indie až k dnešku
Leslie Kaminoff, Amy Matthews: Jóga Anatomie

  • autor: Kateřina Hájková
  • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné