Ásany 13. 02. 2024 PDF Tisk

Padmásana – poloha lotosového sedu

Mnoho velkých jogínů je zobrazováno právě v poloze lotosového sedu. Jedná se o základní meditační polohu, která je v Indii praktikována již od nepaměti. Jógová filozofie přirovnává lidské tělo ke květině lotosu, jemuž se může připodobnit právě v této vznešené poloze ukazující velikost, jež se v nás skrývá a již nás učí jóga objevovat.

Padmásana – poloha lotosového sedu

Padma – lotos, ásana – poloha

Lotos koření v bahnitých vodách, aby se z nich pozvedl, vyšel nad vodní hladinu a spatřil světlo a slunce věčného a všeobjímajícího Poznání. Jako květ lotosu se s východem slunce rozvíjí i lidská malost, která se díky tomuto světlu může zušlechťovat a pracovat na tom, aby nebyla ovládána tendencemi a vnějšími vlivy, ale aby v sobě hledala sílu, světlo a opěrný pilíř, který je věčný a neměnný. Zvládnutou mysl jogína si můžeme představit jako velkou řeku, která je náhle zastavena přehradou, v jejímž rámci plyne a teče klidně a kontrolovaně.

Tisíciplátkový lotos – sahasrára čakra
Smyslem jógového snažení se je člověk, který ovládá a řídí svou mysl, ne rozháraná a znuděná mysl, která člověka zasahuje věčnými žádostmi, potřebami, tendencemi a změnami. Lotos symbolizuje klid, ticho, mír a poznání. Termín tisíciplátkový lotosneboli sahasrára čakra označuje psychické centrum korespondující s velkým mozkem. Přesahuje temeno hlavy a symbolizuje nejvyšší stupeň poznání. Jedná se o stav vědomí, v němž jsou všechny buňky mozku probuzené a aktivizované.

Příprava na polohu
Výchozím postavením by měl být mírný sed roznožný. Zahajte v něm praxi několika klidnými nádechy a výdechy. Rozumné je nejprve uvolnit a protáhnout kotníky a kyčle, které jsou v lotosové poloze vystaveny zvýšenému tlaku.

Začněte s kotníky a kružte s nimi doprava, doleva, od sebe a k sobě. V sedu dále spojte ruce v podkolení pravé nohy, uvolněte koleno a bércem opisujte ve vzduchu kruh na obě strany, zopakujte i s nohou levou.

Posléze můžete přejít na uvolnění kyčlí: položte se na záda, přitáhněte s výdechem pravé koleno k hrudníku a spojte pod ním ruce. Druhou nataženou nohou začněte nad zemí kreslit co největší kruh – 5krát doprava a 5krát doleva. Zopakujte i s přitaženou levou a kroužící pravou nohou. Pozornost směřujte vždy k uvolňování kyčle kroužící nohy. Vleže na zádech můžete provést i statické uvolnění kyčlí: s výdechem opět přitáhněte pravé koleno k hrudníku a poté jej vytočte ven. Uchopte oběma rukama nárt a položte jej na stehno levé nohy co nejvýše, jak tělo bez bolesti dovolí. Pozornost směřujte do uvolňování kyčle pokrčené nohy. Do té mírně tlačte rukama tak, abyste bez bolesti dostali vnější stranu kolene co nejblíže k zemi. Posléze pomalu posunujte nárt po levé noze dolů, až se dostanete do původní polohy. Opakujte 5krát, koncentrujte se na uvolňovanou kyčel, posléze zopakujte i s levou nohou.

Provádění polohy
Teprve po náležitém uvolnění kotníků a kyčlí můžeme přikročit k vlastnímu provádění padmásany, v níž musí být páteř vždy napřímena. Stejně jako při přípravě zaujměte mírný sed roznožný a zahajte praxi několika klidnými nádechy a výdechy. Poté pokrčte pravou nohu, koleno vytočte vně, uchopte rukama nárt a položte jej na stehno levé nohy, co nejblíže slabině. Totéž proveďte s levou nohou, kterou položte přes pravou.

Existuje několik možností, jak v padmásaně složit paže. Můžete je mít napnuté, položené na kolenou dlaněmi dolů nebo vzhůru, můžete spojit palec a ukazováček a další prsty nechat volně. Ruce můžete také položit do klína, kde bude hřbet pravé ruky spočívat v dlani levé. Dlaně můžete také spojit nad hlavou.

Tip
Začátečníkům praxi zpříjemní polštářek. Posazením se na něj zmírníte tlak na kyčle a kolena.

Kontraindikace
Polohu lotosu byste neměli zaujímat bezprostředně po jídle.

Jaká tajemství poloha ukrývá?
Poloha lotosového sedu je základní meditační polohou. Na vnitřní úrovni pomáhá dosáhnout nejvyššího stupně koncentrace a meditace: upírání pozornosti k dechu zabraňuje nežádoucímu proudění a přeskakování myšlenek. Vyvážení a symetrie těla, které poloha navozuje, zklidňují nervový systém a harmonizují mysl.

Na rovině fyzické poloha napomáhá správnému držení páteře a povzbuzuje činnost břišních orgánů, zlepšuje krevní oběh v oblasti bederní a břišní. Posiluje svaly zad, zvyšuje pohyblivost kotníků, kyčlí a kolen. Bývá doporučována pro vyrovnání krevního tlaku a při potížích horních cest dýchacích. Dobré výsledky ovšem závisí také na dechových cvičeních, která se v poloze provádějí.

 

  • autor: Kateřina Hájková
  • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné