Otevřme se

13. 01. 2018


Jak prožít nový rok (a nejen ten) v míru, lásce, pohodě a porozumění? Otevřme se. Sami sobě, lidem, světu. Pusťme k sobě světlo, které se nachází všude kolem nás, a nechme jej prostoupit celou svou bytostí, až se ona sama stane jedním velkým světlem. Nosme toto světlo v sobě a těšme se z toho, že jsme objevili jeho pramen. Uvnitř sebe sama.

Co nejcennějšího můžeme dát těm, které milujeme? (Mezi ně patříme samozřejmě i my sami.) Svůj čas a pozornost. Nic víc nikdo ve skutečnosti nepotřebuje. Darujeme-li někomu čas a pozornost, dáme mu vlastně to, po čem každý bez výjimky touží. A zájem, pochopení, porozumění a opora z toho všeho samozřejmě vyplývá a s tím vším splývá.

Volnost a svoboda bez hranic

Otevřeme se druhým lidem, světu, sobě. Usmívejme se na ostatní stejně jako na každý nový den. Nehýčkejme si v sobě smutky, strachy, nářky a nejistoty. Nechovejme v sobě hořkost. Nechme je v praxi rozplynout a změnit v široký úsměv, s nímž přivítáme každé další ráno. Chovejme se ke světu tak a přistupujme k němu tak, jak bychom chtěli, aby se choval a přistupoval on k nám. Všímejme si toho, že v pohledech a přístupu druhých se často zrcadlí naše vlastní tvář a chování.

Skromnost je kořením života

Buďme skromní a pečujme o skromnost jako o ten nejdražší klenot. S jídlem roste chuť. I hlad. Buďme proto střídmí v jídle a pití a skromní v životě. Ušetříme si zklamání, nebude nám špatně od žaludku ani smutno od mysli a duše. Sílu čerpejme z nitra, kde se nachází vzpomínky na dětství, v nichž tkví velká síla a upřímnost.

Dětství je příběh našeho nitra

Dětství je příběh, který vypráví naše vlastní nitro. Vždyť dříve, než se dítě učí komunikovat s ostatními, učí se předně komunikovat samo se sebou. Tuto dovednost často s dospělostí ztrácíme a její absencí následně trpíme a strádáme. Ten, kdo ztratil cestu k sobě samému a nechápe své vlastní pohnutky a pocity, nemůže být šťastný sám ani s nikým jiným. Na počátku každého zdravého vztahu totiž musí stát pochopení sebe sama a láska k sobě samému. Bez toho nejde nic. Chraňme si proto dětství ukryté v nitru a uchovejme si dětské nadšení, úžas, přirozenost, bezprostřednost a upřímnost. Život bude o poznání jednodušší, jasnější a veselejší.

Vyvarujme se rychlých soudů

Pozor na rychlé soudy. Mohou ublížit nám i druhým. Ne nadarmo se říká, že ráno moudřejší večera a dvakrát měř, jednou řež. Pamatujme na to vždy, když budeme stát před tím, že učiníme nějaké unáhlené rozhodnutí, které by mohlo přinést nepříjemné důsledky.

Inspirujme sami sebe

Travme čas sami se sebou. Hledejme inspiraci sami v sobě. V pocitech, v myšlenkách. Všímejme si. Vnímejme. Pozorujme. Naslouchejme. S otevřeným srdcem i očima.

 


Jóga Dnes Konference
Energy Studio jd
JógaMarket