BLESKOVĚ
Technika cvičení 19. 01. 2021 PDF Tisk

Osobní hranice v józe

V józe i v životě se učíme věci přijímat tak, jak jsou. Osobní hranice jsou zdravou součástí života, pokud se cítíme plně přijati. Plně přijati ve společnosti, v rodině, vztazích a hlavně sami sebou. Práce formou seberozvoje, jógy, meditace či terapie by mohla vyprávět. Přijímáme-li sebe sama, uvědomujeme si tím svou hodnotu a máme tak osobní hranice přirozeně nastavené.

Osobní hranice v józe

Jóga a cesta skrze ni nás učí přijímat se a vnímat se z vnitřních krajin velmi obsáhle a hluboce. Její přirozeností je hranice archetypu světla a tmy. Před otevřením se duchovní praxi a její přirozené očistě, která duši osvobozuje, býváme zahaleni tmou. Spíme.

V tomto spánku se jeví jako běžné vykonávat automatická schémata věcí bez uvědomění si sebe sama. Nasloucháme-li svému vyššímu principu Já a spojení sebe sama s božskou podstatou, je osvobozující vnímat své vlastní hranice. Nastavením si osobních hranic se vymezujeme vůči archetypu temna. Ať již temnota představuje cokoliv. Osobní hranicí může být také silné vymezení se vůči přijímání určitých systémů, dogmat, myšlenek ostatních bytostí, negativních společenských návyků (sledování TV a jiné).

Pravděpodobně bez objevování vnitřních prostorů krajiny sebe sama na otázku osobních hranic příliš často nenarazíme. Jóga nám ovšem ukazuje, když se noříme do sebe, zdali naše vztahy a komunikace s ostatními zasahují, či nezasahují do pole takzvaných osobních hranic.

Je přirozené nastavit harmonii mezi dáváním a přijímáním.

Dávat ze srdce a radosti a tam, kde vzniká přirozená výměna, také bez očekávání a lpění na zpětné vazbě.

Dávání, které má smysl a nemizí v tzv. černé díře. Zrovna tak přijímání toho, co mi náleží a přísluší, s důvěrou, bez studu a ostychu za přijetí. Vztahy jsou krásným archetypem a ověřením toho, jak máme nastavené osobní hranice. Ať již jde o vztahy přátelské, partnerské nebo se sebou sama, je důležité vnímat zrcadlo.

Chování, které nás vyvádí z míry u druhých, říká hodně o nás samotných a podobně. Partnerské vztahy bývají krásným zrcadlem uvědomění si sebe sama.

Náramnou zkouškou osobních hranic je pozorování okolí, jak se k nám chová. Pakliže s důvěrou, respektem, láskou a přijetím, osobní hranice má pevný základ.

Je-li okolí neurvalé, stále si něco bere bez výměny, pokulhává osobní hranice mezi přijetím sebe sama a přirozeností chodu Vesmíru – jakožto důvěry v proces a sebe sama.

Osobní hranicí je rozhodnutí. Rozhodnutí, jaký životní styl volím, jaké informace ve svém životě přijímám, se kterými lidmi se stýkám, jaké rituály dodržuji, poslouchám-li sebe sama a následuji-li vnitřní intuici.

Mezi uvědomění si osobních hranic aplikovatelných v praxi patří také hranice fyzického těla. Uvědomujeme si, kde začíná i končí naše fyzické tělo a jeho výplň, vytváříme tak hranici mezi fyzickým a jemnohmotným a pomocí hranice našeho těla chráníme potřebné, tedy i svůj prostor. Uvědomění si své plné hranice a hranice svého těla prospívá životu v souladu s námi samotnými a také s ostatními bytostmi. Máme-li osobní hranice nastavené pevně v základu, nepotřebujeme narušovat hranice osobního prostoru dalších bytostí.

V tomto poli dochází k přirozené a láskyplné výměně.

Cvičení pro udržování osobních hranic:

  • práce s vizualizací – vizualizace vlastní světelné aury a její harmonizace + ochrana,
  • práce s dotykem – uvědomění si hranic fyzického těla, kde je potřeba ubrat či přidat,
  • harmonie mezi přijetím a dáváním,
  • udržet linku výměny, ať již finanční, darů, energie apod.,
  • pečovat o sebe, mít sebe na prvním místě.

Objednat předplatné