Čakry a energie 19. 07. 2018 PDF Tisk

Odezva člověka na rychlost vibrací

Každý z nás je celistvým spojením určitých atributů a charakteristik. Některé charakteristiky jsou zděděné, vrozené a jiné, jako naše postoje, jsou formovány prožitky a přístupem k lidem i světu mimo náš vnitřní svět....

Odezva člověka na rychlost vibrací

Zděděné charakteristiky jsou věcí genů a chromozomů. Osobní postoje a charakteristiky jsou záležitostí probuzení mozku a žlázové stimulace. Nejsme schopni ovlivnit své genetické dědictví, ale můžeme vhodnými praktikami, zvláště jógou, ovlivňovat vývoj těla i mysli.

Naše buňky jsou řízeny rytmy. Pozorujeme cyklické nebo periodické rytmy v přírodě. Perioda těchto rytmů je velmi různá, některé mají trvání v oblasti mikrosekund, jiné trvají minuty, hodiny, týdny, měsíce a roky. Moderní vědecké studie získaly spoustu materiálů o denních a jiných cyklech, které ovlivňují lidský mozek, centrální nervový systém, metabolismus, kolísání žlázového systému a jiných orgánů. Naše biochemie tak zahrnuje vlivy externích sil, které se projevují ve fyzickém systému. Moderní studie této vědy se stále více obrací ke studiu tzv. tělesných hodin. Stará indická věda, základ těchto moderních vědeckých konceptů, se nazývala jantra. V jantře jsou zaznamenány neuvěřitelné vzory univerzálního času, jako jsou kosmické cykly, rta, juga. Univerzální cykly, které ovlivňují člověka, jsou vypočítávány z dharma-jugy, zatímco osobní cykly jsou vypočítávány z karma-jugy. Zde jsou vypočítávány vlivy neduchovních a duchovních sil na život člověka. Je to exaktní věda s neuvěřitelnými lekcemi pro člověka. Studie jsou založeny na různých efektech i odezvách člověka na různé kosmické a pozemské vibrační síly, jež neustále bombardují mentální, smyslový i fyzický systém člověka.

Moderní věda provedla klasifikaci těchto odezev:

 1. Odezvy spojené s hmotnými tělesy. Vibrační rychlosti zde jsou v rozmezí zvukových vibrací, elektrických polí (přes teplo až do oblasti světelných vibrací).
 2. Nejnovější studie pak otevřely i druhou oblast počínající vibračními charakteristikami záření X až po nově objevené kosmické paprsky.

Odezva člověka na vibrace různých tipů:

 • duch
 • nadvědomá mysl
 • vědomá mysl
 • paměť
 • RTG paprsky (2 triliony vibrací za sekundu)
 • světlo (500 bilionů vibrací za sekundu)
 • teplo (200 bilionů vibrací za sekundu)
 • zvuk (16 až 32 768 vibrací za sekundu)
 • pevné látky

Neurologie sestavila sice tabulky energetických výkonů pro různé aktivity lidského mozku a mysli, zároveň však dodnes zatlačuje do nepřijatelného postavení veškerý metafyzický a parafyzický svět. Tato opomenutá oblast byla vždy mentálním a duchovním polem džnánajogínů a rádžajogínů.

Snaha naučit se žít v harmonii s přirozeným prostředím, kultivací přirozených zvyků a tužeb, omezováním extrémů, abnormalit i úchylek, kultivací jógových ctností pomocí krijajógy, jamy či nijamy a rozumným užíváním ásan hathajógy a praktikováním pránájámy otevírá se člověk přirozenému toku, korektní odezvě na požadavky těla, smyslů, emocí a mysli.

Člověk zavrhl přirozenost a povýšil úchylnost. Tím vypěstoval nejhorší choroby mysli a těla. Trvalo miliony let tohoto zpětného procesu, než jsme vychovali současného člověka. V nedávných vědeckých pokusech byly použity opice pro testování mnoha problémů a situací, do kterých se člověk dostává. Přirozená dieta a přírodní podmínky opic byly pozměněny tak, aby se co nejvíce podobaly podmínkám, ve kterých žije člověk. Normální tělesné cykly byly nahrazeny destruktivními návykovými vzorci, typickými pro moderní prostředí a psychologické podmínění. Po několika dnech projevovaly opice velkou úzkost. Během dvou týdnů byly všechny subjekty těchto pokusů naprosto zničené. Jejich tělesné rytmy se začaly hroutit, vyvíjely se u nich neurotické a psychosomatické tendence. Některé měly astmatické poruchy, některé žaludeční vředy a jiné měly potíže s trávicím ústrojím. Jaký je to vědecký úspěch, udělat z opic během tří týdnů napětí moderního člověka!

 

Literatura

Jóga – krok za krokem, 1999

 

 • autor: Eva Učňová
 • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné